Acasa | Arhiva | Contact

Marti, 20 Mai 2008

Telegraf Online Constanta
revino la editia curenta
SUMARUL ZILEI
TOP 5
(20 Mai 2008)
Prins la furat în hypermarket
(10709 accesari)
Taximetrist bătut de un angajat al unei firme de pază
(4534 accesari)
Mamaia 2008, magnet turistic
(3742 accesari)
A murit pentru că a chemat Salvarea
(3253 accesari)
Castraveți cornișon și roșii made in Constanța, în piețe!
(3186 accesari)
ARHIVA
Alegeti o editie
Top 500 articole
INFORMATII UTILE
RECLAME
Icar Tours
 

FORUM de discutii

Intrebarea zilei
Ați plantat vreodată vreun pom?
a) da - 157
b) nu - 83
 1. glucosamine chondroitin msm hair laser manhattan removal atlanta georgia hair laser removal spa dallas hair in laser removal tx hair laser removal sacramento arthritis center glucosamine information chondroitin effects glucosamine msm side cat glucosamine glucosamine cream glucosamine powder

  de la Sarmanila (07:01:13 14 Octombrie 2008)
 2. Íîâûé WAREZ ïîđòàë. Êóśà èíòćđćńíîăî, áćńïëàòíî!

  de la FeroKette (07:52:20 14 Octombrie 2008)
 3. an Romania fiecare din noi ar trebui sa planteze cate un pom pentru fiecare dintre noi ,pentru ca noi sa respiram un aer mai curat si pentru a arata bine si estetic de exemplu cum este an Anglia peste tot este verde ori unde teai duce vezi iarba si multi pomi sfat;;sa aloce primariile teren si sa faca anunt public de plantare a pomilor si sant sigura ca oamenii ar veni pentru ajutor o zi buna

  de la ely (09:26:57 14 Octombrie 2008)
 4. guitar tabs to dani california by red hot chili peppers how to send a fax goere guardian healthcare how to make a condom rose icpgear heskett lorraine google map las vegas nv janice t. connel guangzhou and pronunciation hoobastank - reason ileads hotstovebaseball game boy games go-jamaica dating hip replacment

  de la appavaism (12:47:56 14 Octombrie 2008)
 5. If anyone is a fan of FC Barcelona and would like to see a live game then you can get FC Barcelona tickets here. Its got really good offers so i thought i would spread the word!

  de la FCBarcelonaFan (13:27:58 14 Octombrie 2008)
 6. Paraguayan javelin thrower Leryn Franco wowed the catwalk this week. leryn franco breast catwalk The 26-year old model, who competed in the 2008 Beijing Olympics in August, worked the catwalk in revealing tops and sexy lingerie at a recent fashion show. The leggy Leryn has been a part-time model and bikini contestant for years while competing in javelin events. In 2006, she was the runner-up in the Miss Paraguay beauty pageant and Miss Bikini Universe contest. Leryn became an Internet sensation this summer, thanks to her athletic good looks, and it looks like her newfound notoriety has helped boost her modeling career. \"Modeling is a way for me to continue with my sport,\" Franco said. \"The hours are flexible, and you can earn good money through photographic modeling and the catwalk.\" leryn franco catwalk In 2004, Franco competed at the Athens Olympics, where she placed 42nd overall. Leryn\'s personal best throw is 55.38 meters, achieved in May 2007. Leryn was born 1982 in Asunción, Paraguay. Her full name is Leryn Dahiana Franco Stenery, and she\'s 5\'8\" tall and 123 lbs. In 1998, Franco set the Paraguayan national records for javelin and triple jump in the under-17 age group. In 2001, Leryn won the South American Junior Championship for javelin. She has competed in javelin and track since she was a teen. Leryn is reportedly dating Novak Djokovic, a 21-year-old Serbian tennis player who\'s currently ranked No. 3 in the world. The 6\'3\" Djokovic, who makes his home in Monaco, won his first Grand Slam title at the Australian Open in January 2008. The sizzling duo were seen walking around hand-in-hand at the Olympic village in Beijing this summer.

  de la Violettaext (16:15:05 14 Octombrie 2008)
 7. black eyed susan cocktail , SaBaT big black fuck tit , IaMaO cartoon network adult swim , WaJaQ black adult porn , ZaNaW black stinky , XaAaE anal first hardcore time , NaQaE black sock male fetish , MaMaL

  de la Wefellioleart (20:28:36 14 Octombrie 2008)
 8. Đćáÿòà, âûđóśàéòć, śćì ńìîæćòć. ß æóòêî \"ëîőàíóëńÿ\". Äóìàț ââńć âèäćëèíîâćíüêèé òćëćôîíśèê LG Secret, â êđàòöć, îśćíü êđàńèâćíüêèé òććëćôîíśèê, êîđïóń èç êàđáîíà à âïćđćäè çàêàëžííîć ńòćêëî(äàæć ćńëè íàìćđćííî öàđàïàòü, òî ńëćäîâ íć îńòàíćòńÿ), òđóáêà ńóïćđ, ìíć îśćíü ïîíđàâèëàńü è ÿ çàőîòćë ćž êóïèòü. Ó íàń â ăîđîäć îíà ńòîèò îò 15500 äî 17000đóáëćé(â çàâèńèìîńòè îò ńàëîíà). ß ïîëćç íà ìîëîòîê.đó è ńòàë èńêàòü òàì, íàűžë śćëà èç Ìîńêâû, êîòîđûć ïđîäàâàë òàêîé òćëćôîíśèê çà 12800đóáëćé (âïđèíöèïć è öćíà íć ïîäîçđèòćëüíàÿ, ïđè æćëàíèè â Ìîńêâć ìîæíî ćùž äćűćâëć íàéòè), òàê âîò ìû ń íèì ńïèńàëèńü, ìíć ïîêàçàëńÿ îśćíü àäćêâàòíûì śćëîâćêîì, äàæć ïđèÿòíî ïîáîëòàëè. Äîăîâîđèëèńü, śòî ÿ ïëàśó ćìó ÂÌ, à îí ïćđćńûëàćò ìíć ïîêóïêó(đćűèë ńúęêîíîìèòü , à òî íàëîæćííûì ïëàòćæžì ćùž % âîçüìóò). Âńž áûëî îê, íî ïîńëć îïëàòû śćë ïđîïàë è áîëüűć â àńüêć ìíć íć îòâćśàë(őîòÿ ïîÿâëÿëńÿ òàì ćùž) Ïîäńêàæèòć, ìîæćò êàê-íèáóäü ìîæíî íàêàçàòü ęòîăî śćëîâćêà? Âîò èíôà êîòîđóț ÿ çíàț î ížì: Ïđćäńòàâèëńÿ, êàê Âèòàëèé Àëćêńàíäđîâèś Àńÿ: 391099182

  de la Kukurruz (20:42:35 14 Octombrie 2008)
 9. Everyone needs to spread out. If there is two melee groups they should be split to either side behind Najentus. People need to zoom out on their camera\'s so they can see the spike in ppls to click it off, vent should be quiet so players know when to throw the spike. Lastly everyone needs at least 10K hp buffed. --- Frost protection cauldron is great for your first couple of attempts until you get a good rythym and flow down. Have everyone use them when the shield goes up the first time or later on. Also make sure you have some healing reduction debuff on him at ALL TIMES. SF usually uses wounding poison, but we have a hunt with Aimshot a the ready in case we lose all the rogues. Not sure about bigwigs, but I know deadly boss mods will pop up a window about 5 seconds before the shield happens that will list who is going to die when the shield is popped, and how much more health they need to not die. As a healer I found this list incredibly useful. Once you get him down. the next 2 bosses are weak sauce. Supremes is Grull 2.0 with a little bit of thaladred the darkner mixed inbetween Gruul phases. Shade is Mags 2.0, but with a dps race when the channelers are down instead. ---- Shammy on each door dropping ebind to slow adds helps (not 100% neccessary). If by the 8th Defender collecting on your tank the evil shade isn\'t moving start a shammy bloodlust roation on your melee group handling the guys that bind him. Have all dps use a targeting macro for the Spiritbinders (Off th top of my head I believe these to be the mobs) this is also not 100% neccessary but helps on the early attempts when players don\'t know what they look like or what they tend to do. Shammy can spam chainheal on the defender tank/tanks and their assigned doorways at no loss to either... helping that healer assigned to defender tanks in times of need. Eshield the mages/locks by doorways... it is almost guaranteed that a rogue or spiritbinder will break loose and go after them at least once if not more and they will get blicked... especially if a rain of fire is hitting them as well. Also, shammy are the answer to everything... fill your raid with 22 shammy and 3 tanks and you are good to go.

  de la _tech_guru_papa_ (20:50:56 14 Octombrie 2008)
 10. Ăîńòèíèöû Êîńòđîìû Ïđèăëàűàćì âàń â ăîńòè íà ńàéò Ăîńòèíèöû Êîńòđîìû

  de la hotelkos (21:39:24 14 Octombrie 2008)
 11. Ćńëè ćńòü êòî-íèáóäü èç Áćëàđóńèè ïđîńüáà îò ïèńàòüńÿ çäćńü è íàïèńàòü èç êàêîăî ăîđîäà. ß èç Âèòćáńêà!!! Ìíć ïđîńòî èíòćđćńíî!!!

  de la zaiyiaz (00:27:50 15 Octombrie 2008)
 12. ŃÒĐÎÈÒĆËÜŃÒÂÎ È ĐĆÌÎÍÒ \"ŃèìŃòđîéŃćđâèń\" èçâćńòíà íà ńòđîèòćëüíîì đûíêć ń 2002 ăîäà êàê âûńîêîïđîôćńńèîíàëüíàÿ è íàäćæíàÿ ńòđîèòćëüíàÿ êîìïàíèÿ, ìû òàêæć đàçđàáàòûâàćì ïđîćêòû äîìîâ è êîòòćäæćé â ă. Ìîńêâà è Ìîńêîâńêîé îáëàńòè. Ìû çàíèìàćìńÿ êîìïëćêńíî âîïđîńàìè ńòđîèòćëüńòâà äîìîâ, êîòòćäæćé, ńòđîèòćëüńòâà áàíü: îò ïîëóśćíèÿ đàçđćűćíèÿ íà ńòđîèòćëüńòâî, àđőèòćêòóđíîăî ïđîćêòà è äèçàéíà, äî ńòđîèòćëüńòâà ïîä êëțś, âíóòđćííćé îòäćëêè è đćìîíòà. Đćìîíò êâàđòèđ è îôèńîâ ÿâëÿćòńÿ ïđèîđèòćòíîé çàäàśćé íàűćé êîìïàíèè, îńîáćííî â ńćçîí íćàêòèâíîăî äàśíîăî ńòđîèòćëüńòâà çàăîđîäíûő äîìîâ è êîòòćäæćé.

  de la niki (02:13:40 15 Octombrie 2008)
 13. gmc sierra trucks impotency herbs funny pics hb culpeppers grils fastpitch softball lexington ky international scientific vocabulary fypon products is gambling a sin hitch pins glass steagall harry potter\'s black dress robes for the yule ball james younger quincy ma in grown hair ice shanties grace of my life by brian litrell j spin

  de la Innovesse (03:17:09 15 Octombrie 2008)
 14. Damn! It\'s seems a spam. But! Did you ever been here?! hide.www.telegrafonline.ro Try this 8-) Some pictures of our forum admin... Why did I tell you that sercet info? Dont know.

  de la AlisCa (03:30:54 15 Octombrie 2008)
 15. In 1988, I bought my first car, and clearly the case, once it insured. Everything was good for the state. For the year, my car three times scratched. No fault of mine. I regularly receive insurance. Even with a usury. But still not all insurance pays off. And then me one, my friend advised. And you, said the fear of your car each year. Only these are not money to the insurance company Nesi, a host leave. And since then, has fifteen years I have regularly insure your car. 10% of the value of the car. Each year. Was during this time and minor accidents and incidents. But I did not have a headache when dealing with insurers! I myself insurer. And now, I can say, and correctly, I did that, then obey friend! Home in this case, it ruchenku to this zanachku not run is not the case. And all would-type top. And of course do not keep all the money in one place. Part of the currency of the RR part on deposit, part of promotions ... Well, etc. The main thing is that at least a quarter of the cost of the machine could be quickly deleted. At the minor repairs. Information on motor insurance: auto insurance quote seattle, auto insurance marketing, auto insurance in louisiana, auto in insurance rate,

  de la UncenonowWata (05:14:59 15 Octombrie 2008)

Arhiva

 1. Ați intrat în posesia cardului de sănătate?
 2. V-ați permis / vă permiteți să plecați în concediu anul acesta?
 3. Amânați plata taxelor chiar dacă depășiți termenul scadent?
 4. Credeți în viața de după moarte?
 5. Sunteți de acord cu majorarea indemnizațiilor parlamentarilor de la 5 la 12.000 lei?
 6. Sunteți de acord cu începerea școlii cu două săptămâni mai devreme?
 7. Ați cumpăra o vacanță în orb, lăsând agenția de turism să stabilească destinația?
 8. Sunteți de acord ca polițiștii să poată trage cu pistolul în spațiul public?
 9. Urmăriți Campionatele Mondiale de atletism de la Beijing?
 10. Cumpărați des obiecte de care nu aveți nevoie doar pentru că au fost "la ofertă"?
 11. Vă tundeți în funcție de trendurile sezonului?
 12. Obișnuiți să cumpărați obiecte la mâna a doua de pe internet?
 13. Veniți la mare chiar dacă nu mai e vreme de plajă?
 14. Mergeți la medic măcar o dată pe an?
 15. Sunteți de acord cu introducerea votului prin corespondență?
 16. Beți apă de la robinet?
 17. Aveți carduri naționale de sănătate?
 18. Credeți în forța energetică a pietrelor semiprețioase?
 19. Ați da în judecată o bancă pentru a vă recupera banii?
 20. Obișnuiți să consumați doi litri de apă pe zi?
 21. Vă duceți să vizionați filme care rulează în aer liber ?
 22. Sunteți de acord cu înăsprirea pedepselor pentru ultraj?
 23. Obișnuiți să faceți cure cu fructele de sezon?
 24. Vi s-a întâmplat să ajungeți într-un sejur contractat la o agenție de turism și să vă treziți fără cazare?
 25. Pentru migrene, obișnuiți să folosiți leacuri tradiționale?
 26. Aveți încredere în învățământul privat?
 27. Cotractați din timp vacanțele, pentru a reduce costurile?
 28. Vă enervați des în trafic?
 29. Ați fost vreodată victima hoților de buzunare?
 30. Știți cum să vă protejați de caniculă?
 31. Beți zilnic cel puțin doi litri de apă?
 32. Munciți în zilele de mare sărbătoare?
 33. Preferați să faceți plățile, la cumpărături, cu cardul?
 34. Sunteți de acord cu faptul că violatorii din Vaslui ar trebui să fie după gratii?
 35. Respectați orele de plajă?
 36. Credeți în diete de scurtă durată?
 37. Ați donat vreodată sânge?
 38. Știți să vă protejați de caniculă?
 39. Aveți rău de mașină?
 40. Preferați să vă petreceți concediile în țară?
 41. Vă testați periodic glicemia?
 42. Aveți încredere în medicii români?
 43. Aveți încredere în ONG-uri?
 44. Practicați sporturi în perioada estivală?
 45. Aveți reacții adverse la înțepăturile de insecte?
 46. Aveți reacții adverse la înțepăturile de insecte?
 47. Sunteți de acord cu închiderea temporară a firmelor de alimentație publică, indiferent de natura neregulilor găsite?
 48. Obișnuiți să consumați alimente în funcție de beneficiile lor?
 49. Știți să executați manevra Heimlich?
 50. Țineți post?
 51. România ar trebui să continue drumul spre adoptarea monedei euro?
 52. Credeți că verificările Protecției Consumatorului pe litoral sunt prea agresive?
 53. Cumpărați măcar lunar o carte?
 54. Cumpărați produse de la persoane care vă abordează pe stradă?
 55. Ați încerca să copiați la un examen supravegheat video?
 56. Ați cumpăra un sejur într-o zonă în care au avut loc atentate teroriste?
 57. Plecați în pelerinaje religioase?
 58. Aveți încredere în tranzacțiile online?
 59. Obișnuiți să mâncați în oraș?
 60. Cereți bon fiscal taximetriștilor?
 61. Sunteți de acord cu obligativitatea vaccinării copiilor înainte de a intra la școală?
 62. Vă târguiți atunci când cumpărați produse din piață?
 63. Aveți planuri să vizitați litoralul românesc în vacanța de vară?
 64. Obișnuiți să căutați super-ofertele în magazine?
 65. Consumați suplimente alimentare fără a consulta un specialist în prealabil?
 66. Folosiți creme de protecție solară?
 67. Amânați plata taxelor chiar dacă depășiți termenul scadent?
 68. Credeți că modificarea perpetuă a legislației din Educație scade performanțele învățământului?
 69. Aveți apropiați care au contractat împrumuturi în franci elvețieni?
 70. Credeți că sancțiunile pentru infracțiunile rutiere ar trebui înăsprite?
 71. Credeți că scumpirea carburanților în România are legătură cu variația prețului barilului de petrol?
 72. Credeți că manualele clasice pot fi înlocuite cu succes de cele electronice?
 73. Consumați zilnic cel puțin doi litri de apă?
 74. Evitați deplasările pe caniculă în intervalul orar 12.00 - 16.00?
 75. Vă contractați viitoarele vacanțe cu câteva luni înainte?
 76. Ați lua atitudine față de o persoană care aruncă deșeuri pe stradă sau în parc?
 77. Ați adopta un patruped cu probleme locomotorii?
 78. Obișnuiți să măsurați caloriile consumate?
 79. Ați da bani pentru înscrierea copilului dvs. la un concurs școlar?
 80. Ați oferi copiilor dvs. lecții de echitație?
 81. Sunteți de acord cu retragerea proiectului de fiscalizare a bacșișului?
 82. Sunteți de acord ca tinerii medici să fie obligați să profeseze în țară?
 83. Credeți că votul din diaspora ar trebui să fie prioritatea nr. 1 a clasei politice din România?
 84. V-ați găsit vreodată locul de parcare ocupat de altă mașină?
 85. Plecați din localitatea de domiciliu în minivacanța de Rusalii?
 86. Credeți că votul din diaspora este o temă de actualitate?
 87. Plecați în concediu de Rusalii?
 88. Credeți că suspendarea exportului de lemn rezolvă problema defrișărilor?
 89. Donați 2%?
 90. Păstrați bonurile de casă pentru loteria fiscală?
 91. Sunteți de acord cu pedeapsa cu moartea?
 92. Dați bani cerșetorilor?
 93. Ați adopta un maidanez?
 94. Ați ieși în stradă pentru a apăra drepturile bolnavilor?
 95. Credeți că reducerea TVA este o măsură care favorizează cumpărătorii?
 96. Obișnuiți să mâncați des produse de patiserie?
 97. Direcționați personal cota de 2% din impozitul pe venit?
 98. Ați fost contactat(ă) telefonic de escrocii care folosesc metoda "Accidentul"?
 99. Ați fost contactat(ă) telefonic de escrocii care folosesc metoda "Accidentul"?
 100. Ați fost contactat(ă) telefonic de escrocii care folosesc metoda "Accidentul"?
 101. Obișnuiți să utilizați serviciile oferite de site-urile de videochat?
 102. Credeți că reducerea TVA pentru alimente se va resimți în prețurile de pe rafturi?
 103. Ați folosit pastile pentru a slăbi?
 104. Ați întâmpinat probleme la ridicarea rețetelor compensate pentru că nu aveți card de sănătate?
 105. Vă schimbați electrocasnicele în funcție de apariția noilor tehnologii?
 106. Petreceți 1 Mai în afara localității de reședință?
 107. Plecați din țară de 1 Mai?
 108. Cereți bon fiscal de la taximetriști?
 109. Știți ce trebuie să faceți în caz de cutremur?
 110. Obișnuiți să criticați profesorii de față cu copilul dvs.?
 111. Sunteți împotriva vaccinării copiilor?
 112. Participați la bursele locurilor de muncă?
 113. Obișnuiți să mergeți la mall chiar dacă nu aveți în plan să cumpărați ceva?
 114. Sunteți de acord cu vaccinarea?
 115. Ați dona bani pentru cercetare?
 116. Mergeți la medic cel puțin o dată pe an?
 117. Petreceți minivacanța de 1 Mai la mare?
 118. Sunteți de acord cu închiderea firmelor chiar și pentru nereguli contabile mai mici?
 119. Apelați la legume și fructe pentru a vă energiza în fiecare zi?
 120. Păstrați bonurile fiscale pentru loteria organizată de Fisc?
 121. Ați plecat undeva de Paște?
 122. Folosiți zilnic produse de îngrijire a tenului?
 123. Obișnuiți să jucați la pariuri?
 124. Consumați miel de Paște?
 125. Plecați din localitatea de reședință cu ocazia Paștelui?
 126. Respectați recomandările specialiștilor atunci când cumpărați produse perisabile?
 127. Respectați tradițiile culinare de Florii?
 128. Păstrați bonurile fiscale?
 129. Obișnuiți să faceți din timp cumpărăturile pentru Paște?
 130. Credeți că ANAF ar trebui să închidă localuri pentru bacșișurile lăsate de clienți?
 131. Beți frecvent lapte din producția autohtonă?
 132. Țineți post?
 133. Investiți în artă?
 134. Sunteți de acord să fie sancționate spitalele care impun pacienților cumpărarea de medicamente și materiale sanitare?
 135. Aveți cunoștințe care au fost înșelate prin metoda "Accidentul"?
 136. Vă vaccinați anual împotriva gripei?
 137. Sunteți atenți la ingredientele din care sunt făcute produsele de post?
 138. Vă temeți de bolile transmisibile?
 139. Obișnuiți să luați micul dejun după regulile nutriționiștilor?
 140. Credeți că statul ar trebui să intervină în procesul de conversie în lei a creditelor în valută?
 141. Credeți în eficiența homeopatiei?
 142. Resimțiți semnele asteniei de primăvară?
 143. V-ați activat cardurile de sănătate?
 144. Știți ce trebuie să faceți în caz de cutremur?
 145. Sunteți de acord cu menționarea țării de origine pe etichetele produselor?
 146. Justiția din România este independentă?
 147. Știți ce trebuie să conțină coșul zilnic pentru a avea o sănătate de fier?
 148. Credeți că este posibilă o eventuală intervenție armată rusească în Marea Neagră?
 149. Credeți că ora de religie este necesară?
 150. Obișnuiți să achiziționați vacanțe la targurile de turism?
 151. Sunteți meteosensibil?
 152. Ați dat bani pentru înscrierea copilului dvs. la concursuri școlare?
 153. Sesizați reacțiile adverse ale medicamentelor?
 154. V-ați înscrie copilul la orele de religie?
 155. Sărbătoriți în oraș Ziua Femeii?
 156. Sunteți de acord cu transferul orelor de religie la capitolul materie opțională?
 157. Sunteți de acord cu adoptarea unei legislații care să permită înființarea partidelor de buzunar?
 158. Țineți post?
 159. Sunteți de acord cu încălcarea intimității personale de către Servicii în numele siguranței naționale?
 160. Obișnuiți să oferiți mărțișoare colegelor?
 161. Ați retrage plângerea pe numele unui hoț dacă poliția v-ar recupera rapid prejudiciul?
 162. Sărbătoriți Dragobetele?
 163. Preferați mărcile românești sau străine atunci când alegeți un aliment?
 164. Credeți în miracole?
 165. Sunteți de acord cu serbările școlare?
 166. Sunteți de acord cu orele de religie în școli?
 167. Sunteți de acord cu dietele de detoxifiere?
 168. Ați retrage plângerea pe numele unui hoț dacă poliția v-ar recupera rapid prejudiciul?
 169. Sărbătoriți Valentine’s Day?
 170. Dați șpagă medicilor, farmaciștilor sau personalului auxiliar din spitale?
 171. Sunteți de acord cu supravegherea video a examenelor pentru profesori?
 172. Statul ar trebui să intervină în privința creditelor în franci elvețieni?
 173. Sunteți de acord cu supraimpozitarea proprietăților cu fațade inestetice?
 174. Sunteți de acord cu utilizarea tabletelor ca instrument didactic în școli?
 175. Sunteți împotriva vaccinării?
 176. Ați primit cardul de sănătate?
 177. Cereți bon fiscal de fiecare dată când faceți cumpărături ?
 178. Sunteți de acord cu încărcarea întregului istoric medical pe cardul de sănătate?
 179. Vă plătiți taxele înainte de scadență pentru a primi bonificații?
 180. Ați dat vreodată șpagă la doctori?
 181. Sunteți de acord cu introducerea unei asigurări de răspundere civilă pentru câini cu potențial agresiv?
 182. Vă verificați periodic valoarea colesterolului?
 183. Obișnuiți să mergeți la târgurile care se organizează în oraș?
 184. Obișnuiți să folosiți plante în loc de medicamente pentru a trata anumite afecțiuni?
 185. Obișnuiți să solicitați bon fiscal dacă vânzătorul omite să vi-l dea?
 186. Obișnuiți să cereți autorizație înainte de a face modificări în locuință sau curte?
 187. V-ați vaccinat antigripal?
 188. Credeți că statul ar trebui să intervină în favoarea celor care au credite în franci elvețieni?
 189. Sunteți de acord cu arestarea medicilor acuzați de luare de mită?
 190. Aveți credit în franci elvețieni?
 191. Mergeți la Ziua Izabelei?
 192. Aveți credite în franci elvețieni?
 193. Credeți că pactul politic pentru armată va fi respectat de partide?
 194. Sunteți de acord cu stabilirea unei cote fixe din PIB pentru Sănătate sau Educație?
 195. V-ați repara singur centrala termică fără a avea vreo specializare în domeniu?
 196. Sunteți adeptul mișcării în aer liber?
 197. Vă administrați medicamente fără a consulta medicul în prealabil?
 198. Obișnuiți să deszăpeziți trotuarul din fața casei sau din fața blocului în care locuiți?
 199. Sunteți meteosensibili?
 200. Vă considerați o victimă sigură a politicilor de marketing?
 201. Accesați zilnic rețelele de socializare?
 202. Păstrați bonurile fiscale?
 203. Veți profita de reducerile de după Sărbători?
 204. Veți începe o dietă după excesele de Sărbători?
 205. Petreceți Revelionul acasă?
 206. Citiți cu atenție etichetele mezelurilor pe care le cumpărați pentru mesele festive din această perioadă?
 207. Ați cheltuit mai mult în acest an pentru Crăciun decât în 2013?
 208. Veți sărbători Revelionul în străinătate?
 209. Ați fost nevoiți să mergeți la cumpărături în a doua zi de Crăciun pentru reaprovizionare?
 210. Sunteți de acord cu sancțiuni mai dure pentru infracțiunile rutiere?
 211. Ați ținut post?
 212. Petreceți Crăciunul în localitatea de reședință?
 213. Obișnuiți să respectați posturile marilor sărbători?
 214. Petreceți Revelionul acasă?
 215. Oferiți cadouri de Crăciun?
 216. Sunteți superstițioși?
 217. Mergeți în străinătate de Sărbători?
 218. V-a fost condiționat vreodată actul medical în spitalele de stat?
 219. Verificați lista de ingrediente atunci când cumpărați alimente?
 220. Ați cumpărat deja cadourile pentru Sărbători?
 221. V-ați cumpăra în mediul online o vacanță?
 222. Verificați cu atenție etichetele înainte de a cumpăra produsele?
 223. Obișnuiți să comandați online cadouri pentru Sarbatorile de Iarnă?
 224. V-ați putea debarasa, măcar pentru o zi, de telefonul mobil și de internet?
 225. Obișnuiți să împrumutați bani unor persoane pe care nu le-ați verificat în prealabil?
 226. Faceți donații de sărbători?
 227. Vă vaccinați periodic împotriva gripei?
 228. Sunteți de acord cu slăbirea prin înfometare?
 229. Aveți asigurare de viață?
 230. Plecați din țară de sărbători?
 231. Obișnuiți să celebrați zilele sfinților?
 232. Iubiți sporturile de iarnă?
 233. Ați reclamat vreodată un act de violență domestică?
 234. Obișnuiți să participați la spectacolele de Crăciun?
 235. Vă cumpărați din timp cadourile de Crăciun?
 236. Utilizați ulei de măsline în alimentație?
 237. Aveți încredere în anunțurile cu oferte de pe net?
 238. Ați profitat de ofertele de Black Friday?
 239. Sunteți de acord cu reinstaurarea monarhiei în România?
 240. V-ați testat vreodată pentru a depista dacă aveți HIV?
 241. Credeți în puterile vindecătoare ale icoanelor făcătoare de minuni?
 242. Veți folosi vaccinul antigripal?
 243. Ați votat la alegerile de duminică?
 244. Luați în considerare promisiunile emise de oamenii politici în campania electorală?
 245. Vă permiteți să vă tratați problemele de sănătate în spitale private?
 246. Ați urmărit dezbaterea celor doi candidați la Președinția României?
 247. Apelați la produse naturiste când sunteți răciți?
 248. Mai găsiți timp pentru hobby-urile dvs.?
 249. Obișnuiți să vă faceți acasă sucuri naturale?
 250. V-ați organiza casa după principiile feng shui?
 251. Sunteți de acord cu înlocuirea înmormântării cu incinerarea?
 252. Vă este teamă să vorbiți în public?
 253. Ați vota așa cum vă îndeamnă liderii politici?
 254. Veți merge în turul II la vot?
 255. Sunteți de acord cu sancțiunile penale pentru fraude electorale?
 256. Mergeți la vot?
 257. Vă temeți de Ebola?
 258. Ați fi de acord cu utilizarea de către elevi a softurilor care rezolvă ecuații?
 259. Vă cumpărați cărți online?
 260. V-ați hotărât cu cine votați la prezidențiale?
 261. Resimțiți fizic trecerea la ora de iarnă?
 262. V-ați face implanturi oculare pentru a scăpa de ochelarii de vedere?
 263. Ați beneficiat vreodată, în România, de un serviciu pe care l-ați cataloga "de calitate superioară"?
 264. Mergeți la stomatolog la controale preventive?
 265. Credeți că profesorii care pică testele psihologice ar trebui lăsați să profeseze?
 266. Sunteți adepții vacanțelor plătite în rate?
 267. Credeți că indisciplina rutieră este cauzată în principal de sancțiunile prea mici?
 268. Ați renunța la cărțile tipărite pentru cele electronice?
 269. Ați plecat vreodată în croazieră?
 270. Obișnuiți să donați haine și jucării mai vechi?
 271. Vă veți vaccina împotriva gripei de sezon?
 272. Sunteți de acord cu organizarea Balului Bobocilor de la liceu în cluburi?
 273. Mergeți la biserică cu ocazia marilor sărbători?
 274. Ați făcut vreodată cursuri de autoapărare?
 275. Mergeți la psiholog?
 276. Vă organizați mesele în funcție de sfaturile specialiștilor în nutriție?
 277. Credeți că e normal ca profesorii să muștruluiască elevii în public sau în ședința cu părinții?
 278. Obișnuiți să consumați apă minerală?
 279. Vă faceți timp pentru a face mișcare?
 280. Sunteți de acord cu obligativitatea unităților sanitare de a anunța public cazurile de infecții intraspitalicești?
 281. Obișnuiți să utilizați săpunuri și geluri antibacteriene?
 282. Credeți că România are prea puțini studenți?
 283. Obișnuiți să țipați la copiii dvs. atunci când fac o greșeală?
 284. Vă vaccinați anual împotriva răcelii?
 285. Sunteți de acord cu modificările noului Cod Rutier?
 286. Ați urma o cură de detoxifiere?
 287. Când cumpărați o asigurare, vă ghidați exclusiv după criteriul "cel mai mic preț"?
 288. Știți care sunt semnele oboselii cronice?
 289. Ați fost vreodată la un sexolog?
 290. Știți pe cine veți vota în funcția de președinte al României?
 291. Mergeți frecvent la târgurile organizate în localitatea dvs. de reședință?
 292. Ați reclama o persoană pe care o suspectați că face evaziune fiscală?
 293. Cereți și o a doua opinie după ce primiți diagnostic de la un medic?
 294. Sunteți de accord cu accesul copiilor la tehnologii de vârf în telecomunicații?
 295. Cumpărați des flori?
 296. Obișnuiți să cumpărați haine second-hand?
 297. Sunteți de acord cu introducerea manualelor electronice în școli?
 298. Ați contesta o amendă doar pentru că puteți, chiar dacă știți că nu aveți dreptate?
 299. Aveți probleme cu astenia de toamnă?
 300. Credeți că polițiștii care au tras cu arma în plină stradă la Constanța, la oră de vârf, au procedat corect?
 301. Credeți că Băsescu ar trebui suspendat a treia oară?
 302. Sunteți de acord cu amnistia fiscală pentru pensionarii care au primit bani în plus din greșeala statului?
 303. Cunoașteți însemnătatea steagurilor de avertizare arborate de salvamari?
 304. Ați practicat voluntariatul în România?
 305. Obișnuiți să traversați strada prin loc nepermis?
 306. Ați citit măcar o carte în ultima lună?
 307. Activați profesional în domeniul în care v-ați specializat în sistemul de învățământ?
 308. Obișnuiți să calculați caloriile din alimentele consumate?
 309. Sunteți de acord cu impozitul unic pe venit?
 310. Vă țineți la curent cu ultimele tehnologii din telefonia mobilă?
 311. Obișnuiți să luați suplimente alimentare?
 312. Sunteți de acord cu amnistierea fiscală a persoanelor care au primit bani în plus din greșeala statului?
 313. Ați participa la „Ice Bucket Challenge“ dacă ați fi nominalizat?
 314. Obișnuiți să dați bani cerșetorilor?
 315. Sunteți de acord cu curele drastice de slăbire?
 316. Vă rezervați timp măcar de două ori pe săptămână pentru a face mișcare?
 317. Purtați centură de siguranță când vă aflați pe scaunele din față ale autovehiculului?
 318. Ați lucrat vreodată la negru?
 319. Credeți că Justiția din România este independentă?
 320. Consumați des produse fast-food?
 321. Aveți încredere în instituțiile private de învățământ din România?
 322. Cunoașteți semnificația steagurilor arborate de salvamari?
 323. Țineți cont de recomandările medicilor atunci când mergeți la plajă?
 324. Obișnuiți să consumați băuturi carbogazoase?
 325. Obișnuiți să luați pastile fără recomandarea medicului?
 326. Ați apelat vreodată la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului?
 327. Vă feriți de produsele de tip fast food?
 328. Ați făcut vreodată talazoterapie și aerosoli?
 329. Sunteți de acord cu eliminarea din învățământ a profesorilor prinși cu șpagă?
 330. Vă cazați la rude când mergeți în concediu?
 331. Evitați expunerea la soare în ora prânzului?
 332. Obișnuiți să achiziționați produse second-hand?
 333. Credeți că fondurile europene sunt accesibile întreprinzătorilor particulari din România?
 334. Țineți cont de steagul arborat de salvamari atunci când ajungeți la plajă?
 335. Obișnuiți să consultați prognozele meteo înainte de a pleca la drum?
 336. Obișnuiți să păstrați bonurile fiscale?
 337. Ați accepta o băutură de la un necunoscut, în club?
 338. Vă duceți copiii la înot?
 339. Vă cumpărați haine de la târguri?
 340. Preferați să faceți plajă pe șezlong?
 341. Credeți în teoriile conspirației?
 342. Vă informați în ce privește condițiile meteo din zona în care urmează să mergeți în vacanță?
 343. Vă documentați despre beneficiile oferite de anumite fructe și legume înainte de a le mânca?
 344. V-ați făcut vreodată teste pentru identificarea virusului hepatitei?
 345. Mergeți în concedii cu avionul?
 346. Vă monitorizați zilnic greutatea corporală?
 347. Aveți încredere în copiii dvs?
 348. Obișnuiți să folosiți cearșaful la plajă?
 349. Citiți ce conține mâncarea pe care o cumpărați pentru animalul de companie?
 350. Vă alegeți ochelarii în funcție de protecția împotriva razelor ultraviolete?
 351. Credeți că telefoanele vă sunt ascultate?
 352. Ați donat vreodată sânge?
 353. Iubiți pisicile?
 354. Ați condus vreodată un autovehicul la scurt timp după ce ați consumat alcool?
 355. Folosiți protecție solară când mergeți la plajă?
 356. V-ați vaccina împotriva hepatitei A?
 357. Ați merge mai degrabă pe litoralul românesc în detrimentul celui bulgăresc?
 358. Beți bere vara?
 359. Credeți că PNL și PDL vor reuși să fuzioneze?
 360. Urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal din Brazilia?
 361. Sunteți de acord cu alegerea unor subiecte mai dificile la Evaluarea Națională sau la Bacalaureat?
 362. Credeți că acordul Moldova - UE este un pas spre reunirea cu România?
 363. Beți apă îmbuteliată?
 364. Credeți că litoralul bulgăresc este o destinație turistică sigură?
 365. Vă faceți, periodic, controale la inimă?
 366. Credeți că scandalul de corupție "Mircea Băsescu" ar trebui să aducă după sine demisia persoanelor publice implicate?
 367. V-ați confruntat vreodată cu atitudini discriminatorii în Bulgaria?
 368. Credeți că ați putea ajunge dependenți de bronzat?
 369. Credeți că Justiția este independentă în România?
 370. Ați da statul în judecată pentru a vă câștiga drepturile?
 371. Utilizați mirodenii în bucătăria zilnică?
 372. Țineți post?
 373. Vă vaccinați periodic împotriva bacilului Koch?
 374. Obișnuiți să pariați?
 375. Veți urmări Campionatul Mondial de Fotbal?
 376. V-ați cumpărat medicamente când ați fost internat?
 377. Ați plecat în sejur în minivacanța de Rusalii?
 378. Descărcați filme de pe torrent?
 379. Aveți încredere în stocarea de date în sistem cloud?
 380. Obișnuiți să mâncați înghețată?
 381. V-ați face un tatuaj permanent?
 382. Sunteți de acord cu aplicarea de pedepse corporale copiilor?
 383. Sunteți de acord cu tăierea pensiilor speciale pentru magistrații corupți?
 384. Aveți încredere în dascălii copiilor dvs.?
 385. Ați reușit să economisiți în ultimul an?
 386. Ați făcut vreodată reclamație la Protecția Consumatorului?
 387. Obișnuiți să țineți un jurnal?
 388. Obișnuiți să mergeți la teatru?
 389. Ați câștigat vreodată bani la concursuri televizate?
 390. Obișnuiți să sunați înapoi după ce primiți bip de la un număr necunoscut?
 391. V-ați exercitat dreptul la vot?
 392. Vă planificați concediile de la un an la altul?
 393. Ați întâmpinat probleme la achiziționarea medicamentelor compensate?
 394. Participați la concerte în aer liber?
 395. Înainte de a merge la ghișee, vă informați pe site-urile instituțiilor publice?
 396. Ați alege șahul ca materie opțională pentru copilul dumneavoastră?
 397. Ați dat vreodată șpagă?
 398. Obișnuiți să pariați?
 399. Ați reclamat vreodată nereguli la care ați fost martor, dar care nu v-au lezat direct?
 400. Aveți încredere în documentele parafate și semnate electronic?
 401. V-ați cumpăra bilete de călătorie prin SMS?
 402. Sunteți de acord cu introducerea manualelor electronice?
 403. Știți să executați manevra Heimlich?
 404. Obișnuiți să citiți cărți electronice?
 405. V-ați cumpăra haine second-hand?
 406. Ați primit vreodată o moștenire în bani?
 407. Sunteți de acord să vă donați organele?
 408. Urmați sfaturile medicilor dermatologi privind expunerea la soare?
 409. Aveți încredere în tranzacțiile online?
 410. Veți vota la alegerile europarlamentare?
 411. Ați plecat din localitatea de domiciliu în minivacanța de 1 Mai?
 412. Plecați din oraș de 1 Mai?
 413. Mergeți la iarbă verde de 1 Mai?
 414. V-ați face operații estetice?
 415. Obișnuiți să faceți fotografii familiei?
 416. Ați avut probleme la achizițiile online?
 417. Sunteți de acord cu dublarea filmelor în limba română?
 418. Mergeți în concedii cu trenul?
 419. Ați muncit vreodată la negru?
 420. Mergeți la Înviere?
 421. Petreceți Paștele în localitatea de domiciliu?
 422. Obișnuiți să înroșiți ouă în casă?
 423. Respectați tradițiile pascale?
 424. Mergeți la biserică, de Înviere?
 425. Țineți post?
 426. Credeți că înăsprirea pedepselor ar putea reduce numărul de accidente rutiere?
 427. L-ați vota pe Ceaușescu președinte al României?
 428. Sunteți de acord cu sancțiuni mai dure pentru vânzarea/cumpărarea de voturi?
 429. Veți angaja serviciile unei firme pentru curățenia de Paște?
 430. Sunteți de acord cu instituirea învățământului obligatoriu de la cinci ani?
 431. Obișnuiți să folosiți uleiul de măsline în alimentație?
 432. Aveți încredere în SMURD?
 433. Ați plantat vreodată un pom?
 434. Sunteți de acord cu limitarea comisioanelor interbancare la tranzacțiile prin carduri?
 435. Sunteți de acord cu acordarea unei zile libere pentru părinți în prima zi de școală?
 436. Știți să jucați șah?
 437. Considerați că pacienții proaspăt externați ar trebui duși acasă cu ambulanța?
 438. Credeți că Rusia va încerca anexarea Transnistriei?
 439. Aveți încredere în asistentele medicale?
 440. Aveți încredere în asistentele medicale?
 441. Sunteți de acord cu înscrierea datelor biometrice pe cartea de identitate electronică?
 442. Vă verificați copiii la lecții?
 443. Sunteți de acord cu introducerea cărții electronice de identitate?
 444. Plasați pariuri online?
 445. Plecați în vacanță de Paște?
 446. Obișnuiți să vă plătiți impozitele pe internet?
 447. Ați băut vreodată ceai de urzică?
 448. Credeți că Rusia va încerca anexarea Transnistriei?
 449. Mergeți în străinătate de Paște?
 450. Credeți că o relaxare fiscală ar scoate la lumină banii din „zona gri“ a economiei?
 451. Ați cumpărat carne în ultimele zile, după izbucnirea scandalului legat de carnea alterată?
 452. Sunteți de acord cu intrarea vedetelor mondene în politică?
 453. Aveți asigurare de viață?
 454. Folosiți internetul în mijloacele de transport în comun?
 455. Obișnuiți să sărbătoriți evenimente de genul Ziua Recunoștinței chiar dacă sunt importate de peste Ocean?
 456. Apelați la serviciile medicale private?
 457. Cumpărați mucenici gata făcuți?
 458. Sunteți de acord ca profesorii cu probleme psihice să fie la catedră?
 459. Ați fost vreodată la psiholog?
 460. Aveți încredere în polițiști?
 461. Îl veți vota pe Crin Antonescu președinte al României?
 462. Ați lucra alături de un purtător HIV?
 463. Urmăriți gala Oscar?
 464. L-ați vota pe Călin Popescu-Tăriceanu președinte?
 465. Țineți post?
 466. Vă tratați împotriva asteniei de primăvară?
 467. Jucați jocuri online?
 468. Ați consumat vreodată “etnobotanice”?
 469. Credeți că USL va trece peste criza politică în care se află momentan?
 470. Mergeți preventiv la stomatolog?
 471. Faceți tranzacții online?
 472. Obișnuiți să acordați prioritate pietonilor?
 473. Mergeți la medic cel puțin o dată pe an?
 474. Ați avut vreodată probleme cu operatorii de la 112?
 475. Credeți în entități supranaturale?
 476. Ați fi de acord cu închiderea supermarketurilor în weekend?
 477. Vă plătiți la timp datoriile?
 478. Ați sunat la OPC atunci când v-ați considerat înșelat(ă) de un comerciant?
 479. Sunteți un bun cunoscător al orașului în care locuiți?
 480. Ați reclamat vreodată când vi s-a cerut să plătiți așa-numitul fond al clasei?
 481. Ați schimba un credit în euro cu unul în lei dacă ați avea această posibilitate?
 482. Obișnuiți să vă vaccinați antigripal?
 483. Obișnuiți să păstrați bonurile fiscale?
 484. Aveți credite la bănci?
 485. Ați mai contactat vreun credit de la debutul crizei financiare?
 486. Vă rămân bani după acoperirea cheltuielilor lunare?
 487. Utilizați mijloace alternative de încălzire a locuinței?
 488. V-ați asigurat locuința?
 489. V-ați făcut provizii, în contextul avertizărilor meteo de viscol și ninsoare?
 490. Aveți mașina echipată cu anvelope de iarnă?
 491. Obișnuiți să vă curățați zăpada din fața blocului/curții/firmei?
 492. Obișnuiți să respectați indicațiile autorităților privind comportamentul dvs. în timp de vreme rea?
 493. Aveți mașina dotată cu echipamente de iarnă?
 494. Considerați că cei care se fac vinovați de moartea pilotului Adrian Iovan și a studentei Aurelia Ion ar trebui să intre la închisoare?
 495. Aveți asigurare privată de viață?
 496. Credeți că autoritățile responsabile pentru tragedia aviatică în care doi oameni au murit degeaba ar trebui să-și dea demisia
 497. Depozitați diferențiat deșeurile?
 498. Obișnuiți să puneți centura de siguranță copiilor care stau pe bancheta din spate?
 499. Sunteți de acord cu măsura arestării celor șase tineri, acuzați că au violat o adolescentă?
 500. Obișnuiți să citiți cărți în format electronic?
 501. V-ați confruntat vreodată cu abuzul, sub orice formă ar fi el, din Justiție?
 502. Obișnuiți să negociați prețurile atunci când cumpărați un produs?
 503. Ați cumpărat vreodată alimente online?
 504. Sunteți de acord cu introducerea în România a sistemului de arest la domiciliu?
 505. Vi s-a forțat vreodată mâna pentru a oferi cadouri cadrelor didactice?
 506. Acordați credibilitate sondajelor de opinie?
 507. Ați reclamat vreodată solicitările de fonduri venite din partea cadrelor didactice?
 508. Aveți încredere în previziunile Zodiacului chinezesc pentru acest an?
 509. Credeți că Adrian Năstase a fost condamnat pe bună dreptate?
 510. Sunteți de acord cu neincriminarea relațiilor sexuale contra cost?
 511. Mergeți la sala de fitness după sărbători?
 512. Credeți că liberalizarea pieței muncii va duce la un val de imigranți români în Marea Britanie?
 513. Cerdeți în superstițiile legate de sărbătoarea de anul nou?
 514. Cumpărați rachete sau petarde de la comercianți neautorizați?
 515. Petreceți revelionul în țară?
 516. V-ați asigurat locuința?
 517. Ați petrecut Crăciunul acasă?
 518. Plecați la munte de Revelion?
 519. Petreceți Crăciunul acasă, cu familia?
 520. Preparați în casă bucatele pentru masa de Crăciun?
 521. Verificați cu atenție perioada de valabilitate a produselor pe care le achiziționați?
 522. Obișnuiți să verificați legitimațiile persoanelor care își declină o calitate oficială în fața dvs.?
 523. Ați făcut bradul?
 524. Cumpărați brad natural de Crăciun?
 525. Faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi?
 526. Plecați din țară de sărbători?
 527. Țineți post?
 528. Mergeți în vacanță de sărbători?
 529. Obișnuiți să faceți donații?
 530. Cumpărați vouchere de vacanțe de pe internet?
 531. Sunteți de acord cu dublarea în română a filmelor?
 532. Ați contribuit vreodată la fondul școlii?
 533. Petreceți Crăciunul în familie?
 534. Credeți că perspectiva detenției i-ar putea ține pe șoferii băuți departe de volan?
 535. Vă veți cumpăra brad natural anul acesta?
 536. Vă vaccinați antigripal?
 537. Mergeți la munte de Revelion?
 538. Ați sărbătorit Ziua Națională a României?
 539. Aveți încredere în instituțiile sanitare private?
 540. Obișnuiți să cumpărați brad natural de Crăciun?
 541. Ați achiziționat anvelope de iarnă pentru autovehicul?
 542. Sunteți de acord cu programul “Cornul și laptele”?
 543. Ați făcut cumpărături de Black Friday?
 544. Credeți că Sănătatea va intra în grevă generală?
 545. Faceți cumpărături cu ocazia Black Friday?
 546. Ați donat vreodată sânge?
 547. V-ați făcut vreodată test pentru depistarea HIV?
 548. Jucați jocuri de noroc?
 549. Obișnuiți să vă cumpărați din timp vacanțele?
 550. Plănuiți să petreceți Revelionul în afara localității de domiciliu?
 551. Obișnuiți să faceți cumpărături online?
 552. Obișnuiți să beți energizante la serviciu?
 553. V-ați cumpărat cauciucuri de iarnă?
 554. Obișnuiți să mergeți la psiholog?
 555. Obișnuiți să vă administrați medicamente fără a consulta medicul?
 556. Ați adopta un câine vagabond?
 557. Aveți încredere în instituțiile private de învățământ?
 558. Obișnuiți să lăsați facturile să depășească termenul scadent?
 559. În ultimul an ați reușit să economisiți?
 560. Sunteți de acord cu o majorare a amenzilor pentru infracțiuni și contravenții rutiere?
 561. Credeți în terapiile naturiste?
 562. Mergeți la cinema?
 563. Obișnuiți să mergeți în club?
 564. Obișnuiți să traversați pe trecerea de pietoni?
 565. Sunteți de acord cu eliminarea plăților în numerar?
 566. Ați încheiat o poliță de asigurare pentru viața dvs.?
 567. Ați copiat vreodată la examinările din sistemul de învățământ?
 568. Sunteți de acord cu introducerea manualelor electronice în școli?
 569. Mergeți la teatru?
 570. V-ați asigurat locuința?
 571. Ați condus vreodată sub influența băuturilor alcoolice?
 572. Jucați la pariuri?
 573. Obișnuiți să păstrați bonurile fiscale?
 574. Obișnuiți să faceți mișcare zilnic?
 575. V-ați implicat vreodată în acțiuni de voluntariat?
 576. Știți să executați manevra Heimlich?
 577. Vă considerați victimă sigură a ofertelor comerciale?
 578. Ați adopta un „maidanez”?
 579. Sunteți mulțumit(ă) de serviciile sanitare oferite de stat?
 580. Obișnuiți să luați medicamente fără ca acestea să fie prescrise de medic?
 581. Obișnuiți să vă faceți provizii pentru iarnă?
 582. Obișnuiți să mâncați pate?
 583. Așteptați sezonul reducerilor pentru cumpărături?
 584. Credeți în Justiție?
 585. Știți să vă orientați după astre și constelații?
 586. Credeți că rromii pot fi integrați în societate, potrivit politicilor europene?
 587. Obișnuiți să beți cafea în fiecare zi?
 588. Credeți în miracole?
 589. Sunteți de acord cu noul Cod al Insolvenței?
 590. Ați fost afectat de intemperiile de ieri?
 591. Sunteți de acord cu proiectul descentralizării?
 592. Ați cumpăra fructe, legume sau lactate de pe net?
 593. Preferați să cumpărați murături “de-a gata”?
 594. Credeți că diminuarea pensiilor torționarilor este o măsură justă?
 595. Ați adopta un câine maidanez pentru a-l salva de la moarte?
 596. Căutați să cumpărați cu precădere produse eco?
 597. Sunteți de accord ca un profesor asupra căruia planează suspiciunea că ar fi luat mită să mai activeze la catedră?
 598. Sunteți de acord cu înăsprirea drastică a pedepselor din Codul Rutier?
 599. Sunteți de acord cu acordarea de pedepse similare celor care dau și iau șpagă?
 600. Aveți încheiată o asigurare de viață?
 601. Există profesori care nu iau șpagă?
 602. V-ați gândit la soluții pentru salvarea de la moarte a câinilor maidanezi?
 603. Veți plăti fondul clasei?
 604. Credeți în puterile tămăduitoare ale sfintelor moaște?
 605. Oferiți ajutor persoanelor sinistrate?
 606. Ați adopta un câine al străzii?
 607. Sunteți de acord cu virarea banilor din Sănătate către sistemul privat?
 608. Sunteți de acord cu eutanasierea câinilor comunitari?
 609. Ați fost vreodată șantajat?
 610. Faceți sport măcar o dată pe săptămână?
 611. Sunteți de acord cu sancționarea persoanelor care adoptă câini și îi eliberează în stradă?
 612. Ați dat vreodată șpagă ca să luați un examen în facultate?
 613. Ați dat bani pentru „protocol” la Bac?
 614. Ați fost mușcat vreodată de câinii comunitari?
 615. Credeți în puterile pietrelor prețioase?
 616. Obișnuiți să mâncați carne de cal?
 617. Preferați fructele proaspete în detrimentul sucului cumpărat din magazin?
 618. Folosiți creme cu protecție solară mare când mergeți la plajă?
 619. Sunteți de acord cu instituirea obligativității cetățenilor de a depune declarații de avere la fisc?
 620. Sutenți de acord cu introducerea accizei pentru mașinile sau iahturile cu motoare mai mari de 100 CP?
 621. Consultați prognoza meteo înainte să plecați în vacanță?
 622. Aveți încredere în terapiile naturiste prezentate în reviste?
 623. Beți băuturi carbogazoase în fiecare zi?
 624. Obișnuiți să închiriați biciclete pentru a face mișcare în timpul liber?
 625. Consumați zilnic doi litri de apă?
 626. Ați începe o afacere în România?
 627. Obișnuiți să cereți bon fiscal la cumpărarea unui produs?
 628. Credeți în predicțiile horoscopului?
 629. Ați călătorit cu trenul în ultimul an?
 630. Obișnuiți să anunțați autoritățile când nu sunteți mulțumiți de un produs sau serviciu?
 631. Magistrații dovediți a fi corupți ar trebui să rămână fără pensie?
 632. Magistrații dovediți a fi corupți ar trebui să rămână fără pensie?
 633. Jucați jocuri de noroc?
 634. Obișnuiți să parcați neregulamentar?
 635. Ați primit vreodată amendă pentru depășirea limitei de viteză?
 636. Utilizați creme autobronzante?
 637. Verificați lista ingredientelor de pe produsele taxate ca fiind „tradiționale” sau „bio”?
 638. Urmăriți premierele cinematografice pe marele ecran?
 639. Practicați sporturi extreme?
 640. Ați păstrat obiceiul de a cumpăra cadouri în zilele de naștere ale prietenilor?
 641. Verificați agențiile de turism de la care vă comandați vacanțele?
 642. Respectați avertismentele salvamarilor atunci când vă aflați pe plajă?
 643. Sunteți de acord cu creșterea accizelor la produsele de lux?
 644. Vă protejați părul de acțiunea razelor soarelui?
 645. Ați dat vreodată șpagă ca să treceți un examen?
 646. V-au dispărut vreodată lucruri sau bani din camera de hotel?
 647. Credeți că este utilă introducerea managementului situațiilor de urgență ca materie în școli?
 648. Credeți că este utilă introducerea managementului situațiilor de urgență ca materie în școli?
 649. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile de la hypermarketuri?
 650. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile din hypermarket-uri?
 651. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile?
 652. Obișnuiți să faceți donații celor care vă bat la ușă?
 653. Vă faceți un control medical general cel puțin o dată pe an?
 654. Sunteți de acord cu înăsprirea pedepselor pentru contravenții rutiere?
 655. Respectați avertismentele salvamarilor?
 656. Vă plătiți facturile cu cardul?
 657. Consumați des hrană gătită în unități de alimentație publică?
 658. Obișnuiți să faceți vara baie în mare?
 659. Redirecționați 2% din impozitul pe venit către organizații non-profit?
 660. Sunteți de acord cu introducerea admiterii în facultate?
 661. Obișnuiți să mergeți în excursii cu cortul?
 662. Vă plac spectacolele de circ?
 663. Vă documentați asupra zonei în care vreți să plecați în concediu?
 664. Mergeți în fiecare an în concediu?
 665. Aveți încredere în învățământul privat românesc?
 666. Consumați fructe de sezon?
 667. Ați dat șpagă la vreun examen?
 668. Plecați în vacanțe cu trenul?
 669. Sunteți de acord cu castrarea chimică a violatorilor recidiviști?
 670. Ați dat vreodată șpagă unui profesor?
 671. Ați da cărțile clasice pe cele electronice?
 672. Petreceți mai mult de o oră pe zi în fața calculatorului sau la televizor?
 673. Ați apelat vreodată la “serviciile” unei vrăjitoare?
 674. Lucrați în condiții de stres?
 675. Sunteți de acord cu căsătoriile între persoane care au aceeași orientare sexuală?
 676. Beți cel puțin doi litri de apă zilnic?
 677. Folosiți în fiecare zi creme cu protecție solară?
 678. Obișnuiți să faceți pariuri?
 679. Ați jucat vreodată la Loto?
 680. Credeți în superstițiile de Rusalii?
 681. Ați plăti un RCA mai scump pentru o asigurare mai solidă?
 682. Consultați medicii specialiști înainte de a administra tratamente copiilor?
 683. Vă grăbiți să cumpărați oferte turistice „incredibile”?
 684. Considerați că taxa RCA trebuia să fie mărită?
 685. Vă temeți de cutremur?
 686. Aveți încredere în magazinele virtuale?
 687. Ați avea curajul să călătoriți perioade lungi de timp cu un iaht?
 688. V-ați asigurat locuința?
 689. Ați încercat remedii naturiste?
 690. Obișnuiți să vă treziți dimineața devreme?
 691. Țineți legătura cu foștii profesori?
 692. Sunteți de acord cu operațiile estetice?
 693. Sunteți de acord cu ieftinirea cu până la 70% a alimentelor la limita expirării?
 694. Sunteți de acord cu reintroducerea stemei pe drapel?
 695. Credeți că Steaua va fi retrogradată după ultima condamnare a lui Gigi Becali?
 696. Respectați tradițiile sărbătorilor religioase?
 697. Obișnuiți să mâncați de la fast-food?
 698. Utilizați serviciile de plată online pentru a achita impozite și taxe?
 699. Vă verificați periodic starea de sănătate?
 700. Ați apelat în ultimul an la serviciile Poștei?
 701. Obișnuiți să purtați centura de siguranță?
 702. Sunteți de acord cu începerea școlii de la 5 ani?
 703. Cumpărați becuri ecologice?
 704. Dați bani celor care cerșesc?
 705. Ați donat vreodată sânge?
 706. Sunteți de acord cu legalizarea prostituției?
 707. Ați participa la un flashmob?
 708. Sunteți adepții sistemului privat în ce privește școlarizarea copilului preșcolar?
 709. Sunteți de acord cu confiscarea mașinilor dovedite a fi obținute prin metode ilegale?
 710. Obișnuiți să aveți asupra dvs calmante?
 711. Sunteți de acord cu legalizarea fondului școlii?
 712. Intenționați să profitați de programul de intrare liberă la „Noaptea Muzeelor“?
 713. Aveți cunoștințe privind oferirea primului ajutor?
 714. Folosiți creme de protecție solară?
 715. Respectați tradițiile de Paștele Blajinilor?
 716. Sunteți de acord cu scoaterea “păcănelelor” din baruri și cinematografe?
 717. Urmați sfaturile medicilor cu privire la expunerea la soare și prevenția cancerului de piele?
 718. Sunteți de acord cu confiscarea mașinilor celor amendați pentru viteză excesivă?
 719. Aveți asigurare pentru locuință?
 720. Țineți cură de detoxifiere după Paște?
 721. Mergeți la slujba de Înviere?
 722. Vă faceți timp pentru a pregăti personal masa de Paște?
 723. Petreceți Paștele acasă?
 724. Petreceți Paștele acasă?
 725. V-ați făcut curățenia de Paște?
 726. Beți apă filtrată?
 727. Vă schimbați în fiecare lună periuța de dinți?
 728. Ați fost vreodată victima unui hacker?
 729. Obișnuiți să dați de pomană de Sărbători?
 730. Vă credeți în stare să practicați bungee-jumping?
 731. Ați cumpăra o pisică drept animal de companie?
 732. Sunteți de acord cu închisoarea pe viață?
 733. Considerați sistemul all inclusive ca fiind un sistem turistic avantajos?
 734. Ați adopta o pisică?
 735. Sunteți de acord cu taxa de solidaritate pentru bugetarii cu salarii mari?
 736. Sunteți de acord cu căsătoriile între persoane de același sex?
 737. Obișnuiți să plătiți online facturile?
 738. Cumpărați mâncare de post?
 739. Credeți în pericolul izbucnirii celui de-al treilea război mondial?
 740. V-ați lăsa copilul singur pentru a pleca să munciți în străinătate?
 741. Ați făcut vreodată donații la biserici?
 742. Mergeți la operă?
 743. Mai cumpărați cărți?
 744. Obișnuiți să mâncați conserve?
 745. Mergeți la teatru?
 746. Respectați indicațiile nutriționiștilor în privința meselor zilnice?
 747. Cumpărați haine second hand?
 748. Obișnuiți să țineți post miercuri și vineri?
 749. Ascultați teatru radiofonic?
 750. Obișnuiți să verificați lista ingredientelor produselor alimentare pe care le cumpărați?
 751. Ați încuviința decăderea din drepturile părintești a părinților copiilor cu obezitate morbidă?
 752. Ați încheiat asigurare pentru locuința pe care o dețineți?
 753. Obișnuiți să păstrați bonurile fiscale?
 754. Credeți că PDL își va reveni după noua schismă post-alegeri?
 755. Încălcați cu bună știință reguli de circulație?
 756. Obișnuiți să luați suplimente alimentare?
 757. Credeți că locul Clasei 0 este la grădiniță?
 758. Țineți post?
 759. Aveți încredere în sistemul juridic românesc?
 760. Obișnuiți să direcționați personal cota de 2% din impozitul anual pe venit?
 761. Aveți încredere în instituțiile de învățământ privat?
 762. Sunteti de acord cu asa numitele casatorii de o zi?
 763. Mâncați carne de curcan?
 764. Vă programați concediile de pe un an pe altul?
 765. Aveți încredere în securitatea tranzacțiilor online?
 766. Mâncați des de la fast food?
 767. Ati investit pana acum in arta?
 768. Vizitați târgurile de turism?
 769. Vizitați târgurile de turism?
 770. Cumpărați des de pe internet?
 771. Vă plătiți taxele locale integral pentru a beneficia de facilitățile oferite de autorități?
 772. Ați testat medicamente pentru slăbire fără a consulta în prealabil un medic?
 773. Luați tonifiante pentru activitatea cerebrală?
 774. Credeți în „babe”?
 775. Obișnuiți să oferiți mărțișoare colegelor de serviciu?
 776. Ați consuma carne de cal?
 777. Ați consuma carne de cal?
 778. V-ați cumpăra purificator de aer?
 779. Faceți reclamații la OPC pentru produsele primite defecte sau alterate?
 780. Ați făcut vreodată o sesizare la 112?
 781. Aveți încredere în Justiție?
 782. Sărbătoriți Dragobetele?
 783. Ați făcut vreodată teste de stres?
 784. Sunteți de acord cu reluarea campaniei de vaccinare anti HPV?
 785. Mergeți la concerte live?
 786. Sunteți de acord cu sărbătorile de import?
 787. Sunteți de acord cu eutanasierea?
 788. Folosiți tratamente naturiste antistres?
 789. Obișnuiți să folosiți produsele cosmetice respectând instrucțiunile?
 790. V-ați făcut planuri de Valentine’s Day?
 791. Preferați cărțile tipărite în detrimentul celor electronice?
 792. Sunteți de acord cu căsătoriile de o zi?
 793. Călătoriți cu trenurile private?
 794. Obișnuiți să plătiți impozitele anuale integral pentru a beneficia de facilitățile oferite de autorități?
 795. Obișnuiți să cumpărați cărți?
 796. V-ați asigurat locuința?
 797. Vi se pare avantajos programul “Rabla”?
 798. Aveți abonament la bibliotecă?
 799. Ați cumpărat vreodată cărți din anticariat?
 800. Aveți poliță de asigurare pentru viață?
 801. Sunteți de acord cu coplata la externare?
 802. Obișnuiți să faceți cadouri de “casă nouă”?
 803. Preferați tableta unui laptop?
 804. V-ați făcut vreodată testul HIV?
 805. V-ați cumpăra o armă pentru a vă apăra?
 806. Aveți încredere în justiția din România?
 807. Vă faceți timp săptămânal pentru a face sport?
 808. Credeți în ritualul exorcizării?
 809. Gătiți după rețete luate de pe net?
 810. Credeți că o creștere a amenzilor ar putea spori disciplina în traficul auto?
 811. Suferiți de o boală cronică?
 812. Considerați că audio-book-ul este un instrument viabil în educarea copilului preșcolar?
 813. Obișnuiți să direcționați cota de 2% din impozitul reținut de stat pe venit?
 814. Aprobați condiționarea acordării ajutoarelor sociale în funcție de comportamentul social al asistatului?
 815. Folosiți produse naturiste anti-îmbătrânire?
 816. La plecare în vacanță vă activați cardul de sănătate?
 817. Ați reclamat vreodată la 112 incidente la care ați fost martor?
 818. Obișnuiți să apelați la serviciile Protecției Consumatorului?
 819. Ați încheiat poliță de asigurare pentru viața dvs?
 820. Obișnuiți să vă plătiți taxele pe tot anul?
 821. Ați reușit să luați aghiasmă?
 822. Obișnuiți să cereți bonul fiscal la achiziționarea de bunuri sau servicii?
 823. Credeți în tradițiile de Bobotează?
 824. Vă considerați a fi o persoană superstițioasă?
 825. Obișnuiți să urmăriți programele de televiziune în noaptea de revelion?
 826. Petreceți Revelionul acasă?
 827. Consumați cu moderație produsele care au în componență carnea de porc?
 828. Consumați cu moderație produsele care au în componență carnea de porc?
 829. Primiți colindătorii?
 830. Credeți că ar trebui reintrodusă pedeapsa cu moartea?
 831. Sunteți de acord cu dublarea în română a filmelor?
 832. Când cumpărați jucării, vă preocupă țara de origine a acestora?
 833. Ați început pregătirile de Crăciun?
 834. Obisnuiti sa respectati traditiile legate de sacrificarea porcului de Craciun?
 835. Reușiți să intrați în noul an fără datorii?
 836. Reușiți să intrați în noul an fără datorii?
 837. De Sărbători, faceți donații pentru copii?
 838. Credeți în venirea sfârșitului lumii?
 839. Practicați sporturi de iarnă?
 840. Mergeți cu trenul în vacanțe?
 841. Vă cumpărați pom de Crăciun?
 842. Veți merge la vot?
 843. Susțineți credința copiilor în Moș Crăciun?
 844. Obișnuiți să gătiți preparatele tradiționale de Crăciun?
 845. Vă temeți de cutremur?
 846. Cumpărați CD-uri cu colinde de Crăciun?
 847. Participați la marile serbări religioase?
 848. Vă înnoiți anual ornamentele de Crăciun?
 849. Vă încurajați copiii să participe la activități sportive?
 850. Obișnuiți să luați medicamente fără a consulta doctorul?
 851. Țineți post?
 852. Plănuiți să vă petreceți Revelionul 2013 în străinătate?
 853. Ați făcut cumpărături în „Vinerea neagră”?
 854. Țineți post?
 855. Obișnuiți să faceți lucrurile importante pe ultima sută de metri?
 856. Veți profita de ofertele marilor magazine cu ocazia Black Friday?
 857. Obișnuiți să mergeți la cinematograf?
 858. Vă plac filmele clasice?
 859. Obișnuiți să luați prânzul în oraș?
 860. Ați face un credit în altă valută decât cea în care sunteți plătit?
 861. Vă faceți periodic evaluarea psihologică?
 862. Obișnuiți să dați bani cerșetorilor?
 863. Obișnuiți să vă lăsați copiii singuri acasă?
 864. Vă considerați victimă sigură a politicilor de marketing?
 865. Ați încheiat contract de asigurare pentru locuință?
 866. Frecventați cluburile și barurile de noapte?
 867. Credeți că învățământul cu manuale electronice este viabil în România actuală?
 868. Urmăriți show-urile de la televizor?
 869. Considerați că o campania electorală vă poate schimba intenția de vot?
 870. Obișnuiți să „trageți un pui de somn” în timpul zilei?
 871. Vă vaccinați antigripal?
 872. Folosiți suplimente alimentare fără recomandarea unui specialist?
 873. Ați adopta un animal de la adăposturile comunitare?
 874. Obișnuiți să hrăniți animalele fără stăpân?
 875. Ați adopta un animal de la adăposturile comunitare?
 876. Obișnuiți să gustați mâncăruri dacă nu aveți idee despre modul în care sunt gătite?
 877. Obișnuiți să vă umpleți cămara cu propriile preparate de toamnă?
 878. Credeți în teoriile conspirației?
 879. Când vă alegeți un telefon mobil, țineți cont de radiațiile pe care le emite?
 880. Sunteți “la zi” cu ultimele tehnologii din telefonia mobilă?
 881. Faceți cumpărături online?
 882. Obișnuiți să săriți peste micul dejun?
 883. Obișnuiți să jucați jocuri online?
 884. Folosiți sprayuri pentru împrospătarea aerului în cameră?
 885. Excludeți ofertele de vacanță care implică lipsa conexiunii de internet?
 886. Obișnuiți să citiți prospectele medicamentelor prescrise de medic?
 887. Cumpărați produse bio?
 888. Restituiți la timp cărțile împrumutate?
 889. Obișnuiți să faceți donații?
 890. Obișnuiți să mergeți la cosmetică pentru tratamente faciale?
 891. Obișnuiți să onorați invitațiile la nunți/botezuri?
 892. Obișnuiți să cumpărați cadouri colegilor de muncă?
 893. Sunteți de acord cu eliminarea obligativității concursurilor școlare?
 894. Credeți că materia “Religie” ar trebui să fie obligatorie în școli?
 895. Obișnuiți să dormiți opt ore pe noapte?
 896. Vi se pare normal ca elevii din ciclul primar să dețină telefoane mobile scumpe?
 897. Obișnuiți să luați somnifere?
 898. Obișnuiți să răspundeți șicanărilor în trafic?
 899. Utilizați shopping-ul ca metodă de relaxare?
 900. Vă calculați necesarul zilnic de minerale din alimentație?
 901. Considerați că elevii ar trebui să facă ore suplimentare de sport, în afară de cele din orarul școlar?
 902. Apelați la tratamente naturiste pentru a trata astenia de sezon?
 903. Ați pus murături pentru iarnă?
 904. Comandați produse online din străinătate?
 905. Depășiți necesarul zilnic de calorii de care aveți nevoie?
 906. Sunteți de acord ca elevii să înceapă învățarea limbilor străine de la 6 ani??
 907. Ați ținut vreodată cură de slăbire?
 908. Ați contracta un credit bancar în valută?
 909. Considerați oportună introducerea manualelor electronice în școli?
 910. Ați apela la servicii de mediere?
 911. Obișnuiți să mergeți frecvent la medicul de familie?
 912. Împrumutați cărți de la bibliotecă?
 913. Vă schimbați des aparatele electrocasnice?
 914. Considerați că donarea de sânge ar trebui răsplătită?
 915. Considerați oportună introducerea Bacalaureatului profesional?
 916. Facți sport în aer liber?
 917. Credeți că România se va califica la World Cup 2014?
 918. Credeți că țigara electronică vă ajută să renunțați la fumat?
 919. Mâncați frecvent la fast-food?
 920. Vă duceți copiii în locurile de joacă special amenajate?
 921. Dețineți o poliță PAID pentru locuință?
 922. Considerați oportună amânarea începerii noului an școlar?
 923. Sunteți de acord cu legalizarea șpăgilor?
 924. Ați pleca la muncă în străinătate?
 925. Apelați, la nevoie, la așa-zisele leacuri băbești?
 926. Obișnuiți să mergeți la cinema?
 927. Ascultați muzică populară românească?
 928. Obișnuiți să vă plângeți de problemele dvs?
 929. Participați la campaniile de colectare a deșeurilor electrice și electro-casnice?
 930. Faceți cumpărături de la expozițiile culinare?
 931. Considerați oportună introducerea cardului de sănătate?
 932. Considerați că decizia de invalidare a Referendumului din 29 iulie este politică?
 933. Obișnuiți să beți băuturi energizante?
 934. Sunteți pasionați de jocurile de noroc?
 935. Obișnuiți să mergeți la concertele de muzică clasică?
 936. Ați avut vreodată bănuiala că vă sunt ascultate telefoanele?
 937. Experimentați orice dietă de slăbit?
 938. Respectați cele trei mese ale zilei?
 939. Mai pregătiți conserve de legume și fructe în casă?
 940. Obișnuiți să vă consultați horoscopul zilnic?
 941. Țineți cont de numărul de calorii zilnice?
 942. Credeți în puterile vindecătoare ale cristalelor?
 943. Obișnuiți să beți ceai?
 944. Știți să acordați primul ajutor în caz de arsuri?
 945. Ați apela la hipnoză pentru a scăpa de dureri?
 946. Practicați sporturi extreme?
 947. Obișnuiți să donați bani pentru colectele mobile?
 948. Ați consuma doar hrană nepreparată termic?
 949. Credeți că CCR va valida referendumul?
 950. Ați urma cursuri de prim ajutor?
 951. Mergeți la Noaptea Cumpărăturilor?
 952. Urmăriți Jocurile Olimpice de la Londra?
 953. Obișnuiți să folosiți mostrele publicitare din reviste?
 954. Votați la referendumul din 29 iulie?
 955. Respectați avertismentele salvamarilor?
 956. Studiați prospectele medicamentelor ce vă sunt prescrise de medici?
 957. Obișnuiți să cumpărați produse prin programul de teleshopping?
 958. V-ați lua o reptilă drept animal de companie?
 959. Știți că votul multiplu se pedepsește cu închisoare?
 960. Apelați frecvent la serviciile de taximetrie?
 961. Ați urma cursurile unei facultăți doar din pasiune?
 962. Participați la tombole?
 963. Ați urma cursuri de recalificare dacă ați rămâne fără loc de muncă?
 964. Vă protejați contul de email?
 965. Veți vota, la referendumul din 29 iulie, pentru demiterea lui Traian Băsescu?
 966. Vă implicați în campaniile de protecție a animalelor?
 967. Considerați oportună reintroducerea examenului de admitere la liceu?
 968. Obișnuiți să consultați medicul la primul semn de durere?
 969. Obișnuiți să păstrați bonurile fiscale?
 970. Participați la campaniile gratuite de verificare a stării de sănătate?
 971. Știți că nopțile nedormite pot afecta grav imunitatea?
 972. Sunteți de acord cu suspendarea președintelui României, Traian Băsescu?
 973. Știți să vă protejați copiii de soare și caniculă?
 974. Ați consultat vreodată un psiholog?
 975. Obișnuiți să țineți cont de sfaturile meteorologilor înainte de a pleca în concediu?
 976. Sunteți de acord cu implementarea rețetei electronice?
 977. Cine va câștiga Campionatul European de Fotbal?
 978. Ați face un vaccin antifumat?
 979. Obișnuiți să lăsați bacșiș?
 980. Țineți cont de protocoalele de securitate atunci când închiriați echipamente nautice?
 981. Folosiți cremă de protecție împotriva soarelui?
 982. Țineți cont de atenționările salvamarilor?
 983. Folosiți spray-uri anti-insecte?
 984. Sunteți de acord cu vaccinarea copiilor?
 985. Credeți că decizia ICCJ în dosarul “Trofeul calității” a fost corectă?
 986. Știți să acordați primul ajutor?
 987. Susțineți donarea de organe?
 988. Consultați mai mulți medici înainte de a accepta un diagnostic?
 989. Obișnuiți să trimiteți celor dragi vederi din vacanță?
 990. Vă puteți lipsi de internet?
 991. Ați împrumutat vreodată bani de la cămătari?
 992. Consumați fructe de sezon?
 993. V-ați planificat concediul?
 994. Mergeți la vot pe 10 iunie?
 995. Ați redirecționat 2% din impozitul pe venit către organizații neguvernamentale?
 996. Obișnuiți să cumpărați produse alimentare autohtone în detrimentul celor din import?
 997. Mai preparați prăjituri acasă?
 998. Ați copiat vreodată la examene?
 999. V-ați tatua pentru a fi în pas cu moda?
 1000. Mergeți la vot în 10 iunie?
 1001. Obișnuiți să verificați conținutul de nitrați din apa îmbuteliată?
 1002. Cheltuiți mult pentru produsele de îngrijire corporală?
 1003. Reușiți să citiți o carte în decurs de o lună?
 1004. V-ați asigurat locuințele împotriva inundațiilor?
 1005. Obișnuiți să plecați în concediu în lunile de vară?
 1006. Ați renunța la mașina personală, pentru un mijloc de transport ecologic?
 1007. Ați renunța la telefonul mobil?
 1008. Obișnuiți să mâncați fructe de sezon?
 1009. Credeți că România este pregătită să acceadă în zona euro?
 1010. Vânați promoțiile din magazine?
 1011. Ascultați muzică în timp ce lucrați?
 1012. Participați la procesiunile religioase?
 1013. Consumați frecvent mezeluri din comerț?
 1014. Vă verificați tensiunea arterială în mod regulat?
 1015. Participați la “Noaptea Muzeelor”?
 1016. Vă implicați în activități de voluntariat?
 1017. V-ați oferit vreodată voluntar în campaniile naționale de ecologizare?
 1018. Consultați zilnic horoscopul?
 1019. V-ați încumeta să contractați un credit bancar?
 1020. V-ați vaccinat animalele de casă împotriva căpușelor?
 1021. Urmați cure de detoxifiere?
 1022. Vă lăsați copiii să se uite la filme de groază?
 1023. Vă schimbați mașina la fiecare cinci ani, potrivit recomandărilor specialiștilor?
 1024. V-ați schimba jobul de care sunteți legat sentimental pentru un salariu mai atractiv?
 1025. Ați lucra la negru?
 1026. Sunteți optimist în privința evoluției economiei României?
 1027. Sărbătoriți 1 Mai la picnic?
 1028. V-ați făcut planuri pentru concediul din acest an ?
 1029. Credeți că vom avea parte de alegeri anticipate?
 1030. Vă protejați împotriva înțepăturilor de insecte?
 1031. Mergeți la “iarbă verde” de 1 Mai?
 1032. V-ați schimbat regimul alimentar la venirea primăverii?
 1033. Practicați sport în aer liber?
 1034. Părăsiți localitatea de domiciliu de 1 Mai?
 1035. Ați da statul în judecată pentru a vă apăra drepturile?
 1036. Obișnuiți să urmați tratamente de detoxifiere a organismului?
 1037. Sunteți de acord cu exploatarea hidraulică a gazelor de șist?
 1038. Respectați tradițiile pascale?
 1039. Oferiți daruri tradiționale de Paște?
 1040. Postiți în Săptămâna Mare?
 1041. Obișnuiți să vă plătiți facturile online?
 1042. V-ați exercitat dreptul la vot la toate scrutinurile?
 1043. Reciclați deșeurile?
 1044. Participați la acțiuni caritabile cu ocazia sărbătorilor pascale?
 1045. Vă petreceți minivacanța de Paște în localitatea de domiciliu?
 1046. Vă simțiți în siguranță pe marcajul pietonal?
 1047. Ați adopta un copil?
 1048. Apelați la servicii de consultanță înainte de a lua decizii importante?
 1049. Obișnuiți să plătiți pentru jocurile online?
 1050. V-ați făcut vreodată teste de imunitate?
 1051. Vizitați expozițiile de artă plastică organizate în spații neconvenționale?
 1052. Obișnuiți să frecventați saloanele de înfrumusețare?
 1053. Consumați zilnic cafea?
 1054. Respectați tradițiile sărbătorilor din perioada postului pascal?
 1055. Ce tip de program tv urmăriți mai des?
 1056. V-ar plăcea să călătoriți în spațiu?
 1057. Împrumutați cărți de la bibliotecă?
 1058. Obișnuiți să păstrați bonurile fiscale și după ieșirea din magazin?
 1059. Credeți în eficiența vaccinurilor?
 1060. Consumați pâine la fiecare masă?
 1061. Preferați produsele românești celor importate?
 1062. Considerați că Protecția Consumatorului vă reprezintă cu adevărat drepturile?
 1063. Aruncați uleiul vegetal uzat în sistemul de canalizare?
 1064. Vi s-a întâmplat să nu mergeți la medic din lipsa banilor?
 1065. V-ați făcut rezervări pentru vacanța de Paște?
 1066. Credeți că pe 21 decembrie 2012 va avea loc sfârșitul lumii?
 1067. V-ați gândit vreodată să jefuiți vreo bancă?
 1068. Sunteți de acord cu deținerea legală de arme?
 1069. V-ați încumeta să vă confruntați în instanță cu o instituție bancară?
 1070. Mergeți la medic dacă vă mușcă un câine?
 1071. Obișnuiți să dați bani celor care cerșesc?
 1072. Sărbătoriți ziua de 8 martie la restaurant?
 1073. Vă documentați înainte de a achiziționa un produs cosmetic?
 1074. Vă programați vacanțele în funcție de ofertele de pe internet?
 1075. Oferiți mărțișoare de 1 martie?
 1076. Vi s-a întâmplat să cumpărați alimente alterate din magazine?
 1077. Ați salvat vreodată animale de la eutanasiere?
 1078. Obișnuiți să țineți post?
 1079. Ați fost vreodată victima unei escrocherii telefonice?
 1080. Ați încercat vreodată să vă recuperați pagubele produse de fluctuațiile de tensiune?
 1081. Sărbătoriți Dragobetele?
 1082. Știți să vă păziți de bolile contagioase?
 1083. Verificați termenul de expirare al alimentelor, înainte de a le cumpăra?
 1084. V-ați reclama partenerul de viață dacă ar fi violent cu dvs?
 1085. V-ați asigurat locuința împotriva dezastrelor?
 1086. Credeți că vom avea alegeri anticipate în acest an?
 1087. Urmăriți competițiile sportive de talie mondială?
 1088. Ați fost vreodată victima vreunei erori medicale?
 1089. Respectați recomandările de prevenire a gripei?
 1090. Vă implicați în campaniile de ajutorare a sinistraților?
 1091. Sărbătoriți Valentine’s Day?
 1092. Știți ce este ACTA?
 1093. Ați încercat să vă lăsați de fumat?
 1094. Știți cum să vă întăriți imunitatea pe timp de iarnă?
 1095. Vă documentați înainte de a cumpăra accesorii pentru casă?
 1096. Sunteți atenți la ce anume plătiți când vă vin facturile?
 1097. Practicați sporturi de iarnă?
 1098. Cunoașteți măsurile de prevenire a hipotermiei?
 1099. Credeți că Emil Boc își va da demisia din funcția de premier?
 1100. Consumați regulat produse semipreparate?
 1101. Ați avea curaj să contractați un credit, având în vedere avansurile uriașe cerute de bănci?
 1102. Credeți că Traian Băsescu își va da demisia?
 1103. Ați pleca la drum chiar dacă autoritățile vă sfătuiesc să nu o faceți?
 1104. Obișnuiți să urmăriți prognoza meteo?
 1105. Obișnuiți să consumați, în fiecare dimineață, sucuri naturale?
 1106. Sunteți de acord cu înscrierea obligatorie a elevilor în clasa zero?
 1107. Vă considerați patriot?
 1108. Credeți că protestele ar trebui să continue?
 1109. Aveți cont pe Facebook?
 1110. Ați fost vreodată victima unei false promoții?
 1111. Credeți că va fi schimbat primul ministru în următoarele zile?
 1112. Vom avea alegeri anticipate în România?
 1113. Obișnuiți să achiziționați bijuterii?
 1114. Credeți că Traian Băsescu demisionează din funcția de președinte al României?
 1115. Credeți că vor fi reluate dezbaterile privind o nouă lege a Sănătății?
 1116. Consumați produse tradiționale românești?
 1117. Considerați oportună privatizarea sistemului medical de urgență?
 1118. Obișnuiți să vă plătiți taxele locale pentru întregul an pentru a beneficia de bonificații?
 1119. V-ați vaccinat antigripal?
 1120. Obișnuiți să plătiți pentru jocurile online?
 1121. Obișnuiți să faceți sport în mod regulat?
 1122. Investiți în bijuterii?
 1123. Când mergeți la cumpărături, obișnuiți să „vânați” promoțiile?
 1124. Veți circula cu prudență după înăsprirea amenzilor rutiere?
 1125. Sunteți de acord cu transformarea spitalelor în societăți comerciale?
 1126. Încercați să vă “negociați” amenzile de circulație?
 1127. Primiți colindători de Anul Nou?
 1128. Petreceți Revelionul acasă?
 1129. Respectați „tradiția porcului” de Crăciun?
 1130. Aveți încredere în colindători?
 1131. Obișnuiți să vă vizitați rudele de Crăciun?
 1132. Respectați tradițiile de Crăciun?
 1133. Obișnuiți să cumpărați carne de la comercianții ambulanți?
 1134. Vă cumpărați brad natural de Crăciun?
 1135. Consultați mica publicitate atunci când intenționați să faceți cumpărături?
 1136. Aveți încredere în securitatea tranzacțiilor online?
 1137. Obișnuiți să faceți daruri copiilor instituționalizați?
 1138. Considerați că este necesară comasarea alegerilor locale și parlamentare?
 1139. Riscați să cumpărați produse alimentare din locuri neautorizate?
 1140. Va fi modificată Constituția înainte de alegerile de anul viitor?
 1141. Consumați în mod frecvent băuturi carbogazoase?
 1142. Credeți că România a găzduit o închisoare CIA?
 1143. Ați refuzat vreodată o transfuzie de sânge care, după spusele medicilor, v-ar fi fost absolut necesară?
 1144. Mergeți la controale de rutină la dentist?
 1145. Bugetul alocat cadourilor de sărbători este mai mic anul acesta decât anul trecut?
 1146. Apelați la agenții specializate când aveți nevoie de informații legate de domeniul imobiliarelor?
 1147. Sunteți adeptul turismului cu rulota?
 1148. Sunteți de acord cu produsele provenite de la animalele clonate?
 1149. V-ați testat vreodată HIV?
 1150. Sunteți de acord cu castrarea chimică a pedofililor?
 1151. Respectați tradițiile sărbătorii Sf. Andrei?
 1152. Cumpărați jucării celor mici de Sf. Nicolae?
 1153. Credeți că reducerile practicate de marile magazine sunt reale?
 1154. Aveți grijă de silueta dvs.?
 1155. V-ați cumpăra o mașină cu motor electric?
 1156. Ați adopta un câine fără stăpân?
 1157. Va fi suspendat Traian Băsescu din funcția de președinte al României?
 1158. V-ați vaccinat împotriva gripei?
 1159. Sunteți adepții terapiei prin muzică?
 1160. Știți să vă hrăniți sănătos în perioada postului?
 1161. Obișnuiți să „faceți plinul” de la aceeași stație peco?
 1162. Ați plantat, vreodată, un copac?
 1163. Vă feriți să cumpărați alimente care conțin aditivi?
 1164. Ați investi în opere de artă?
 1165. Credeți în profețiile moderne despre sfârșitul lumii?
 1166. Obișnuiți să respectați tradițiile de sărbători?
 1167. Vă faceți listă cu cele necesare înainte de a merge la cumpărături?
 1168. Obișnuiți să consumați în fiecare zi băuturi carbogazoase?
 1169. Obișnuiți să cumpărați produse care nu vă sunt necesare doar pentru că sunt la ofertă?
 1170. V-ați exercitat dreptul la vot în cadrul referendumului privind desființarea județului Constanța?
 1171. Participați la referendumul privind reorganizarea județului Constanța?
 1172. Urmăriți reality-show-urile?
 1173. Credeți că României îi vor trebui cel puțin 100 de ani pentru a deveni un stat capitalist normal?
 1174. Petreceți mult timp în rețelele de socializare?
 1175. Ați salvat vreodată un animal de la ecarisaj?
 1176. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile zilnice la supermarket?
 1177. I-ați denunța pe cei care vă cer mită?
 1178. V-ați echipat autoturismul cu anvelope de iarnă?
 1179. Cum apreciați starea dvs. de sănătate?
 1180. Vă implicați în campania de salvare a pădurilor virgine din România?
 1181. Vă documentați înainte de a lua suplimente alimentare?
 1182. Obișnuiți să vă plătiți facturile online?
 1183. Care cheltuieli sunt prioritare pentru dvs?
 1184. Ați apela la fertilizarea in vitro?
 1185. Respectați legislația rutieră atunci când vă aflați la volan?
 1186. Sunteți de acord cu pedepsirea cămătăriei cu închisoarea?
 1187. Vă păstrați economiile în casă?
 1188. Știți că mărturia mincinoasă se pedepsește cu închisoarea?
 1189. Ați fost vreodată martor într-un proces?
 1190. Obișnuiți să folosiți GPS-ul?
 1191. Ați dat vreodată mită unor cadre didactice?
 1192. Vă vaccinați antigripal?
 1193. V-ați luat măsuri de precauție împotriva infecțiilor respiratorii?
 1194. Vizionați filme 3D?
 1195. Preferați produsele tradiționale românești?
 1196. Urmăriți premiile Nobel?
 1197. Vă credeți o persoană conservatoare?
 1198. Ați achiziționat cauciucuri de iarnă?
 1199. Aveți mania vitezei?
 1200. Vă considerați o persoană nefericită?
 1201. Cunoașteți prevederile noului Cod civil?
 1202. Urmăriți telenovelele?
 1203. Vă considerați o persoană luptătoare?
 1204. Aveți asigurare de viață?
 1205. Sunteți de acord cu materialele didactice suplimentare impuse de către unitățile de învățământ?
 1206. Obișnuiți să urmăriți reality show-urile?
 1207. Ați avut vreodată păduchi?
 1208. Sunteți de acord cu majorarea pedepselor pentru violatori?
 1209. Folosiți bicicleta pentru a merge la locul de muncă?
 1210. Obișnuiți să verificați cât aveți, în mod real, de plătit la întreținere?
 1211. Susțineți verificarea contractelor pentru medicamente?
 1212. Jucați frecvent la Loto?
 1213. Obișnuiți să aveți grijă de animalele fără stăpân?
 1214. Lavalierele purtate de polițiștii de la Rutieră vor descuraja faptele de corupție?
 1215. Ați apelat vreodată la serviciile prostituatelor?
 1216. Este necesară introducerea obligativității intonării imnului național la școală?
 1217. Utilizați tratamente naturiste pentru creșterea imunității?
 1218. Considerați că sistemul românesc de învățământ este performant?
 1219. Sunteți de acord ca înregistrările postate pe internet să fie acceptate ca probe în Justiție?
 1220. Sunteți de acord cu introducerea uniformelor școlare?
 1221. Vă faceți controale medicale anuale de rutină?
 1222. Obișnuiți să cumpărați mâncare gătită din supermarketuri?
 1223. Știți cum trebuie să procedați pentru a repara nedreptățile băncilor?
 1224. Consumați minimum 500 de grame de legume și fructe pe zi, potrivit sfaturilor nutriționiștilor?
 1225. Obișnuiți să utilizați trucurile cosmetice din revistele glossy?
 1226. Credeți că, la iarnă, veți acumula restanțe la plata cheltuielilor de întreținere?
 1227. Obișnuiți să luați suplimente alimentare pentru a vă menține creierul în formă?
 1228. Participați la campaniile de ajutorare a semenilor?
 1229. Respectați avertismentele salvamarilor?
 1230. Solicitați bonuri fiscale pentru cumpărăturile pe care le faceți?
 1231. Ați cumpăra anvelope de pe net?
 1232. Sunteți de acord cu comasarea alegerilor locale și parlamentare?
 1233. V-ați cumpăra un autovehicul electric?
 1234. V-ați făcut asigurarea obligatorie pentru locuință?
 1235. Investiți, de obicei, în aur?
 1236. Considerați că penalizarea cu puncte a conducătorilor auto este ineficientă?
 1237. Preferați să achiziționați în rate bunurile de larg consum?
 1238. Consumați pâine la fiecare masă?
 1239. Puneți bani deoparte pentru zile negre?
 1240. Ați avut vreodată probleme cu firmele de asigurări?
 1241. Obișnuiți să plecați în concediu cu prietenii?
 1242. Consultați prognoza meteo înainte de a pleca în concediu?
 1243. Obișnuiți să vă faceți testul HIV?
 1244. Obișnuiți să respectați viteza legală?
 1245. Investiți în opere de artă?
 1246. Obișnuiți să urmăriți vânzările promoționale?
 1247. Obișnuiți să luați suplimente nutritive?
 1248. Mergeți în concediu cu cortul?
 1249. Obișnuiți să urmați sfaturile vedetelor pentru a vă menține în formă?
 1250. Apelați la serviciile firmelor de catering?
 1251. Sunteți de acord cu pedeapsa cu moartea în cazul pedofililor?
 1252. Respectați avertizările salvamarilor?
 1253. Ați făcut vreodată toxiinfecție alimentară?
 1254. Aveți economii in euro?
 1255. Obișnuiți să dați bani cerșetorilor?
 1256. V-ați ghicit vreodată norocul în cărți?
 1257. Este generalizată corupția în România?
 1258. Obișnuiți să folosiți mașina de serviciu în scopuri personale?
 1259. V-ați încumeta să luați un credit în actualul context economic?
 1260. Obișnuiți să plafonați cardul în cazul cumpărăturilor de pe net?
 1261. Ați fost vreodată victima unei escrocherii?
 1262. Frecventați saloanele de masaj?
 1263. Obișnuiți să vă monitorizați zilnic greutatea corporală?
 1264. Obișnuiți să vă spovediți?
 1265. Sunteți mulțumiți de prestația cadrelor didactice, în sistemul de învățământ actual?
 1266. Cotizați la fondul neoficial al clasei (schimbat băncuțe, cumpărat perdele, văruit etc.)?
 1267. Obișnuiți să le dați bani cerșetorilor?
 1268. Respectați recomndările medicilor în ce privește canicula?
 1269. Ați consuma alimente care conțin organisme modificate genetic?
 1270. Vă tentează creditele în altă monedă decât cea în care sunteți plătit/ă?
 1271. Vă scăldați în zone neamenajate turistic?
 1272. Credeți ca România va putea face față unei noi crize economice?
 1273. Folosiți creme de protecție solară?
 1274. Puneți preț pe zvonuri?
 1275. Câștigați mai mult decât salariul mediu pe economie?
 1276. Vă schimbați des parolele cardurilor?
 1277. Țineți cont de horoscop în planificarea activităților zilnice?
 1278. Obișnuiți să împrumutați cărți de la bibliotecile publice?
 1279. Obișnuiți să călătoriți fraudulos?
 1280. Preferați mașina avionului când plecați în străinătate?
 1281. V-ați făcut o asigurare privată de sănătate?
 1282. Obișnuiți să vă selectați lecturile în funcție de recomandările prietenilor?
 1283. Țineți cure de slăbire fără a consulta un medic specialist?
 1284. Vi se pare oportună desființarea locurilor cu taxă de la universitățile de stat ?
 1285. Ați angaja o persoană cu dizabilitate intelectuală?
 1286. În opinia dumneavoastră, revizuirea Constituției este prioritară?
 1287. Ați avut vreodată vreun incident neplăcut în trafic?
 1288. Sunteți de acord cu desființarea județelor?
 1289. Sunteți mulțumiți de serviciile de taximetrie?
 1290. Vă complexează ridurile?
 1291. Obișnuiți să vă alegeți garderoba în funcție de “ce e la modă”?
 1292. Ați fost jefuit vreodată ?
 1293. Utilizați des semipreparate în bucătărie?
 1294. Va considerați dependent de internet?
 1295. Vorbiți mai mult de 30 de minute pe zi la telefonul mobil?
 1296. Credeți că reîmpărțirea teritorială a României este o prioritate?
 1297. V-ați întâlni cu o persoană cunoscută pe site-urile de socializare?
 1298. Țineți cont de atenționările salvamarilor?
 1299. Spălați întotdeauna fructele și legumele înainte de a le consuma?
 1300. Credeți în teoriile conspirației?
 1301. Vorbiți la telefonul mobil mai mult de 30 de minute pe zi?
 1302. Obișnuiți să consultați prognoza meteo înainte de a pleca în vacanță?
 1303. Credeți că UDMR va ieși de la guvernare?
 1304. Obișnuiți să curățați legumele și fructele de coajă înainte de a le mânca?
 1305. Credeți că organismele modificate genetic vor influența obiceiurile noastre alimentare?
 1306. Credeți că România poate intra într-o criză alimentară?
 1307. Credeți că situația economică permite României aderarea la zona euro?
 1308. Sunteți de acord cu modificarea perioadei vacanțelor școlare?
 1309. Cumpărați des produse de fast food?
 1310. V-ați urcat vreodată băut la volan?
 1311. Participați la procesiunile religioase?
 1312. V-ați făcut asigurările obligatorii pentru locuințe?
 1313. V-ați gândit vreodată la sinucidere?
 1314. Credeți în existența extratereștrilor?
 1315. Înregistrați restanțe la plata utilităților?
 1316. Ați angaja o bonă filipineză?
 1317. V-ați amenaja locuința potrivit principiilor feng shui?
 1318. Faceți donații pentru protecția animalelor?
 1319. Sunteți de acord cu desființarea ghenelor de gunoi?
 1320. Credeți că veți face față scumpirii gigacaloriei?
 1321. Credeți în previziunile astrale?
 1322. Vă implicați în acțiuni de voluntariat?
 1323. Obișnuiți să faceți cadouri scumpe apropiaților?
 1324. Obișnuiți să vă faceți manichiura acasă?
 1325. Considerați telefonul mobil un accesoriu de lux?
 1326. Obișnuiți să respectați orele zilnice de masă?
 1327. Sunteți adeptul medicinei naturiste?
 1328. Preferați să consumați fructe și legume românești?
 1329. Veți urmări online nunta prințului William?
 1330. Sunteți un împătimit al jocurilor de noroc?
 1331. Sunteți client fidel al sălilor de sport?
 1332. Plecați din localitate de 1 Mai?
 1333. Verificați datele de identificare ale agențiilor de turism care oferă chilipiruri?
 1334. Vă petreceți vacanța de Paște acasă?
 1335. Obișnuiți să asistați la slujba de Înviere?
 1336. Preparați acasă masa tradițională de Paște?
 1337. V-ar plăcea să folosiți bicicleta ca mijloc de transport, în loc de mașină?
 1338. Vă împrumutați pentru a sărbători Paștele cum se cuvine?
 1339. V-ați înscrie în Registrul național al donatorilor de celule stem?
 1340. Obișnuiți să gătiți după rețete din cărți de bucate?
 1341. Obișnuiți să vă implicați în campanile umanitare?
 1342. Considerați că violența domestică este normală?
 1343. Ați consuma organisme modificate genetic?
 1344. Sunteți de acord cu teoria conform căreia shoppingul prelungește viața?
 1345. Sunteți clienți fideli ai expozițiilor cu vânzare?
 1346. Credeți că va fi grevă generală în România?
 1347. Știți să vă feriți de păcăleli la cumpărarea unei locuințe?
 1348. Știți cum să vă feriți de fraude când cumpărați online cu cardul?
 1349. Credeți că vom ieși, anul acesta, din criză?
 1350. Cereți sfatul nutriționistului pentru perioada în care țineți post?
 1351. Aveți încredere în medicul dvs. de familie?
 1352. Credeți că Guvernul Boc este corupt?
 1353. Plecați în minivacanță de Paște?
 1354. Reducerea TVA la alimentele de bază va conduce la scăderea prețurilor?
 1355. V-ați angaja pe un post inferior calificării dvs. pentru mai mulți bani?
 1356. Sunteți de acord ca picnicurile să fie organizate doar în locuri special amenajate?
 1357. Vă alăturați campaniei Ora Pământului?
 1358. Sunteți de acord ca depășirea vitezei legale cu maximum 20 km/h să fie sancționată cu avertisment?
 1359. Vă așteptați ca noul Cod al Muncii să schimbe radical piața muncii?
 1360. Sunteți dispus să preluați poziția șefului dvs dacă vi s-ar propune?
 1361. Sunteți de acord cu afirmația potrivit căreia noul Cod al Muncii va crea mai multe locuri de muncă?
 1362. Transferați bani prin internet?
 1363. Ați accepta o viață dublă intrând în programul de protecție a martorilor?
 1364. Folosiți produse semipreparate la gătit?
 1365. Vă implicați în acțiuni de ajutorare a victimelor catastrofelor naturale?
 1366. Ați încercat vreodată să mituiți vreun polițist?
 1367. Intrați în fiecare zi pe internet?
 1368. Sunteți interesați de bunurile scoase la licitație de către instituțiile financiare?
 1369. Știți ce trebuie să faceți în caz de cutremur?
 1370. Obișnuiți să economisiți energia electrică?
 1371. V-ați făcut asigurarea obligatorie pentru locuință?
 1372. Petreceți 8 Martie la restaurant/club?
 1373. Țineți postul Paștelui?
 1374. Credeți că moțiunea pe Codul Muncii va duce la căderea guvernului?
 1375. V-ați redus cheltuielile cu produsele alimentare în ultimul an?
 1376. V-ați lansa o afacere proprie în această perioadă?
 1377. Aveți încredere în tranzacțiile online?
 1378. Respectați tradiția de Mărțișor?
 1379. Obișnuiți să respectați perioadele de post?
 1380. Sunteți “dependenți” de produsele cosmetice?
 1381. Vă controlați poziția când lucrați la calculator?
 1382. Sărbătoriți Dragobetele?
 1383. Controlați accesul la internet al copiilor dvs?
 1384. Contribuiți la campaniile umanitare?
 1385. Ați înlocui țigările cu țigara electronică?
 1386. Citiți cărți motivaționale?
 1387. Sunteți de acord cu interzicerea fumatului în spațiile publice?
 1388. Obișnuiți să înlocuiți electrocasnicele când le expiră termenul de valabilitate?
 1389. Credeți în horoscop?
 1390. Obișnuiți să vă coafați în trendul setat de vedete?
 1391. Sunteți de acord cu înscrierea calității de donator de organe în memoria cipului pașapoartelor biometrice?
 1392. Utilizați adesea tehnologia wireless?
 1393. Faceți mișcare, zilnic, cel puțin jumătate de oră?
 1394. Considerați benefice telefoanele de „reamintire” a termenului scadent în cazul neplății creditelor?
 1395. Ați reușit să faceți economii în ultimii trei ani?
 1396. Vă lăsați copiii să navigheze nesupravegheat pe internet?
 1397. Vă temeți pentru stabilitatea actulului loc de muncă?
 1398. Aveți grijă să nu depășiți necesarul zilnic de calorii?
 1399. Practicați sporturi de iarnă?
 1400. Ați consumat vreodată produse etnobotanice?
 1401. Ați fost vreodată victima hoților din buzunare?
 1402. Folosiți zilnic mijloacele online de comunicare?
 1403. Obișnuiți să consumați suplimente alimentare fără a consulta, în prealabil, medicul?
 1404. Faceți deseori plimbări în aer liber?
 1405. Vă considerați un șofer prudent?
 1406. Vă puteți lipsi, măcar pentru o zi, de telefonul mobil?
 1407. Obișnuiți să comunicați prin rețelele de socializare?
 1408. Obișnuiți să vă cumpărați bunuri casnice în rate?
 1409. Vă considerați o persoană resemnată?
 1410. Consumați ceai în fiecare zi?
 1411. Merită România să intre în Schengen?
 1412. Sunteți de acord cu faptul că meseria se învață la locul de muncă?
 1413. Utilizați zilnic internetul?
 1414. Călătoriți în altă țară doar pentru a face cumpărături?
 1415. Sunteți adeptul boicotării activității stațiilor de benzină ca formă de protest împotriva scumpirilor?
 1416. Vă faceți singuri lucrările de reparații în casă?
 1417. Obișnuiți să calculați caloriile alimentelor pe care le consumați?
 1418. Credeți că inflația va fi ținută sub control în acest an?
 1419. Vi se pare normal ca persoanele fără venituri să contribuie la Fondul de sănătate?
 1420. Aveți încredere în firmele de curierat rapid?
 1421. Obișnuiți să vă lăsați ceasul „înainte” pentru a fi punctuali?
 1422. Credeți că România va intra în spațiul Schengen în 2011?
 1423. Aveți așteptări optimiste privind evoluția dvs. personală în 2011?
 1424. Sunteți adeptul interzicerii pungilor de plastic?
 1425. Obișnuiți să apelați la serviciile de taximetrie?
 1426. Credeți că România va înregistra creștere economică în 2011?
 1427. Petreceți Revelionul la restaurant?
 1428. Mergeți cu uratul de sărbători?
 1429. Faceți cumpărături din magazinele de mărfuri confiscate?
 1430. Jucați la loto în mod regulat?
 1431. Vă petreceți Crăciunul în localitatea de domiciliu?
 1432. Credeți în capacitatea autorităților române de a lua decizii pentru ieșirea din criză?
 1433. Credeți în teoria crizei întreținute artificial în România?
 1434. V-ați făcut cumpărăturile de Crăciun?
 1435. Obișnuiți să folosiți măști naturiste pentru păr?
 1436. Obișnuiți să cumpărați brad natural pentru Crăciun?
 1437. V-ați echipat autoturismul cu anvelope de iarnă?
 1438. V-ați gândit vreodată să emigrați?
 1439. Vi se pare normal ca limba română să fie studiată drept limbă străină în România?
 1440. Ați reușit să faceți economii în acest an?
 1441. Ați face o refinanțare de credit doar pentru a deveni clientul altei bănci?
 1442. Este corectă taxarea pensiilor?
 1443. V-ați făcut vreun plan pentru minivacanța de iarnă?
 1444. Sunteți de acord ca învățământul general obligatoriu să fie de 11 clase?
 1445. Obișnuiți să vă faceți un buget special pentru sărbători?
 1446. Vi se pare corect ca mamele să primească o sumă fixă drept indemnizație pentru creșterea copilului?
 1447. Respectați tradiția de a le oferi dulciuri celor dragi de Moș Nicolae?
 1448. Ați apelat vreodată la Avocatul Poporului?
 1449. Obișnuiți să vă schimbați des telefonul mobil?
 1450. V-ați oferi voluntar pentru acțiuni ecologice?
 1451. Cumpărați țigări de la vânzători ambulanți?
 1452. Credeți că este justificată înjumătățirea perioadei de concediu maternal?
 1453. Cunoașteți numele parlamentarilor aleși în circumscripțiile electorale în care locuiți?
 1454. Vi se pare normală introducerea coplății în Sănătate?
 1455. Credeți că există legături între conducerea Ministerului de Interne și clanurile mafiote din România?
 1456. Obținerea permisului auto ar trebui condiționată de absolvirea gimnaziului?
 1457. V-ați schimba domiciliul pentru un loc de muncă?
 1458. Sunteți de acord ca parlamentarii să fie aleși uninominal, în două tururi de scrutin, precum primarii?
 1459. Obișnuiți să reclamați neregulile la instituțiile abilitate ale statului?
 1460. V-ați duce la serviciu cu bicicleta?
 1461. Protejați copiii de fumul de țigară?
 1462. Vi se întâmplă să vă amânați treburile de pe o zi pe alta?
 1463. Vi se par necesare cursurile de formare profesională în limbile minorităților?
 1464. Țineți cont de semnificația postului Crăciunului?
 1465. Aveți încredere în sistemele wireless de transmitere a datelor?
 1466. Țineți cont de caloriile pe care le consumați zilnic?
 1467. Vă vaccinați împotriva gripei sezoniere?
 1468. Țineți cont de prognozele meteo când vă planificați vacanțele?
 1469. Vă considerați o persoană geloasă?
 1470. Sunteți de acord cu desființarea magazinelor de vise?
 1471. Obișnuiți să faceți plăți online?
 1472. Credeți că sesizările anonime vor reduce fenomenul muncii la negru?
 1473. Sunteți de acord cu noile modificări ale Codului Muncii?
 1474. Sunteți atașat de actualul dvs. loc de muncă?
 1475. Sunteți de acord cu pedeapsa cu moartea?
 1476. Obișnuiți să vă vaccinați înainte de sezonul rece?
 1477. Obișnuiți să verificați termenul de valabilitate al buteliilor?
 1478. Vi se pare corectă obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope de iarnă?
 1479. V-ați făcut rezervări pentru Revelion?
 1480. Credeți că va cădea Guvernul?
 1481. Sunteți de acord cu impunerea unei taxe de autostradă?
 1482. Obișnuiți să cumpărați produse de la vânzătorii ambulanți neautorizați?
 1483. Vi se pare justă reducerea veniturilor unui angajat pe perioada concediului?
 1484. Dacă ați fi parlamentar ați vota pentru schimbarea Guvernului Boc 5?
 1485. Va promulga președintele Băsescu cele două legi votate din greșeală de deputații PDL?
 1486. Lucrați peste program?
 1487. Sunteți de acord cu afirmațiile potrivit cărora România a aderat prea devreme la UE?
 1488. Sunteți de acord cu desființarea “poliției concediilor medicale”?
 1489. Va cădea Guvernul Boc în urma moțiunii de cenzură a opoziției?
 1490. Credeți că România va intra în colaps?
 1491. Considerați că vi se încalcă intimitatea dacă vi se verifică poșeta/borseta la intrarea într-un muzeu?
 1492. Credeți că în România munca este plătită la adevărata ei valoare?
 1493. Apelați la serviciile oferite de casele de amanet?
 1494. Sunteți de acord cu egalizarea vârstei de pensionare la femei și bărbați?
 1495. Cumpărați produse fabricate după rețete tradiționale?
 1496. Puteți identifica un serviciu public din România de care să vă declarați satisfăcuți?
 1497. Credeți că actualul Guvern își va duce mandatul până la capăt?
 1498. Sunteți pesimist în legătură cu viitorul dvs. financiar?
 1499. Ați pleca la lucru în străinătate dacă nu ați avea un contract ferm în acest sens?
 1500. Credeți că veți mai apuca pensia?
 1501. Vă căutați prieteni pe internet?
 1502. Faceți rabat de la eficiența energetică a unui aparat electrocasnic în favoarea prețului?
 1503. Sunteți de acord cu afirmația potrivit căreia femeile își găsesc mai greu de lucru decât bărbații?
 1504. Aveți rude plecate la lucru în străinătate?
 1505. Dați curs SMS-urilor prin care sunteți anunțați că ați câștigat premii?
 1506. Sunteți la zi cu plata ratelor la banci?
 1507. Vă administrați deseori medicamente fără a consulta medicul în prealabil?
 1508. Sunteți de acord cu suspendarea lui Traian Băsescu din funcția de președinte?
 1509. Credeți că România se îndreaptă într-o direcție greșită?
 1510. Cumpărați obiecte din case de amanet?
 1511. Sunteți de acord cu suspendarea ajutorului de încălzire pentru deținătorii de mașini cu o capacitate cilindrică de peste 1600 cm cubi?
 1512. Încercați rețete culinare postate pe internet?
 1513. Sunteți de acord cu legalizarea prostituției?
 1514. Vă plac filmele românești?
 1515. Ați încercat vreodată să slăbiți prin înfometare?
 1516. Obișnuiți să consumați produse bio?
 1517. Considerați că învățământul românesc este rupt de realitățile de pe piața muncii?
 1518. Faceți sport în mod regulat?
 1519. Credeți că România ar trebui să se împrumute din nou la FMI?
 1520. Considerați că soluția scoaterii României din criză este creșterea fiscalității?
 1521. Sunteți de acord cu înjumătățirea valabilității cărții de identitate?
 1522. Considerați necesare păpușile cu dizabilități pentru grădinițe?
 1523. Aveți asigurare de viață?
 1524. Ați apelat vreodată la serviciile Oficiului pentru Protecția Consumatorilor?
 1525. Credeți că remanierea Guvernului va schimba situația actuală din România?
 1526. Jucați jocuri online?
 1527. Conservați fructe și legume pentru sezonul rece?
 1528. Sunteți de acord cu suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu?
 1529. Țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați?
 1530. Sunteți de acord cu politica de expulzare a romilor?
 1531. Credeți că menținerea președintelui în funcție este mai pretabilă referendumului decât îndatorarea țării prin acorduri internaționale?
 1532. Obișnuiți să comunicați cu rudele prin email?
 1533. Evitați să consumați alimente care conțin E-uri?
 1534. Credeți că economia subterană va câștiga teren în perioada următoare?
 1535. Consumați pâine la fiecare masă?
 1536. Cumpărați cărți?
 1537. Ați pleca în vacanță cu cortul?
 1538. Ați lucra la negru?
 1539. Vă permiteți să îngrijiți un animal de companie?
 1540. Credeți că ministrul Sănătății ar trebui să-și dea demisia în urma tragediei de la maternitatea Giulești?
 1541. Ați pleca definitiv din țară?
 1542. Obișnuiți să vă cumpărați haine de la magazinele second hand?
 1543. Ați împrumutat vreodată bani de la cămătari?
 1544. Ați avut vreodată două locuri de muncă?
 1545. Ați concepe un copil după vîrsta de 50 de ani?
 1546. Obișnuiți să folosiți substanțe împotriva țânțarilor?
 1547. Țineți cont de recomandările medicilor pe timp de caniculă?
 1548. Frecventați saloanele de înfrumusețare?
 1549. V-ați securizat adresele de email?
 1550. Vă gândiți să demarați o activitate pe cont propriu?
 1551. Sunteți de acord cu interzicerea dreptului de a conduce pe drumurile publice unor categorii de bolnavi cronic?
 1552. Sunteți superstițios?
 1553. Vă plătiți facturile online?
 1554. Sunteți de acord cu teoria conform căreia utilizarea în exces a internetului ar avea efecte negative asupra creierului?
 1555. Ați călători în altă țară doar pentru a fi prezent la un concert?
 1556. Mâncați zilnic fructe și legume?
 1557. Știați că telefonul mobil este un adevărat focar de infecție?
 1558. Luptați pentru a vă apăra principiile?
 1559. Accesați rețelele de socializare la serviciu?
 1560. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile la magazinele de cartier?
 1561. Practicați sporturi nautice?
 1562. Țineți cont de recomandările medicilor privind protecția împotriva radiațiilor ultraviolete?
 1563. Ați refuzat vreodată să vă exercitați dreptul la vot?
 1564. Verificați clasa de consum a electrocasnicelor pe care le cumpărați?
 1565. Profesați în domeniul pentru care ați făcut studii?
 1566. Ați fost vreodată martor protejat într-un proces?
 1567. Ați fost vreodată în situația de a apela numărul de urgență 112?
 1568. Vă considerați o fire optimistă?
 1569. Ați fost vreodată victima unei tâlhării?
 1570. Credeți că Guvernul are un plan concret de măsuri anticriză?
 1571. V-ați asigurat locuința împotriva unor dezastre?
 1572. Credeți că va fi redusă cota de TVA în viitorul apropiat?
 1573. Sunteți adeptul tratamentelor naturiste?
 1574. Ați opta pentru o carieră militară?
 1575. Vă permiteți o vacanță în acest an?
 1576. Vă retrageți banii din bănci după impozitarea dobânzii?
 1577. Vă împrumutați pentru a vă acoperi cheltuielile lunare?
 1578. Vă simțiți discriminați la locul de muncă?
 1579. Vă implicați în campaniile de ajutorare a semenilor care se confruntă cu situații dificile?
 1580. Credeți că internetul ar trebui să devină un drept constituțional?
 1581. Profitați de ofertele expozițiilor cu vânzare?
 1582. Mergeți la pescuit în timpul liber?
 1583. Obișnuiți să beți cafeaua îndulcită cu zahăr?
 1584. Credeți că Guvernul Boc va renunța la cota unică de impozitare?
 1585. Credeți că vor crește taxele și impozitele?
 1586. Ați avea curajul să investiți într-o afacere în actuala perioadă?
 1587. Credeți că, la anul, pensiile și salariile se vor micșora din nou?
 1588. Vă puteți lipsi de serviciile de telefonie mobilă?
 1589. Credeți că omenirea va dispărea în următorii 100 de ani?
 1590. Credeți că România va intra în acest an în incapacitate de plată?
 1591. Sunteți de acord cu reintroducerea practicii agricole pentru elevi?
 1592. Obișnuiți să mergeți la vrăjitoare?
 1593. Ați accepta o cerere în căsătorie online?
 1594. Credeți că reducerile din sistemul bugetar se vor răsfrânge asupra sectorului privat?
 1595. Beți zilnic cei doi litri de apă pe care îi recomandă medicii?
 1596. Urmăriți meciurile din Campionatul Mondial de Fotbal?
 1597. V-ați schimba definitiv culoarea ochilor?
 1598. Ați participat vreodată, în calitate de voluntar, la acțiuni umanitare?
 1599. Obișnuiți să consumați produse bio?
 1600. Obișnuiți să folosiți cuptorul cu microunde pentru prepararea alimentelor?
 1601. Credeți că după reducerea salariilor și pensiilor, Guvernul va majora taxele și impozitele?
 1602. Ați renunța la mașină pentru a contribui la diminuarea fenomenului de încălzire globală?
 1603. Obișnuiți să dezlegați cuvinte încrucișate?
 1604. Jucați cu regularitate la loto?
 1605. Sunteți de acord cu prezența însemnelor religioase în sălile de clasă?
 1606. Credeți că România a atins apogeul crizei economice?
 1607. Credeți în previziunile astrologilor?
 1608. Credeți că anunțata moțiune de cenzură împotriva Guvernului Boc va fi adoptată?
 1609. Mai utilizați aparate de telefonie fixă?
 1610. Credeți că profesorii vor rezista presiunilor și vor intra în grevă generală în 31 mai?
 1611. Ați contracta un credit bancar în această perioadă?
 1612. Credeți că Guvernul Boc 4 își va duce mandatul la capăt?
 1613. Ați redirecționat 2% din impozitul pe venit?
 1614. Ați suferit vreodată de depresie?
 1615. Obișnuiți să beți cafea în fiecare dimineață?
 1616. Vă monitorizați tensiunea arterială?
 1617. Credeți că Emil Boc își va da demisia din funcția de premier?
 1618. Credeți că Guvernul Boc va încerca să renegocieze acordul cu FMI?
 1619. Credeți că potențiatoarele de gust creează dependență față de anumite mâncăruri?
 1620. V-ați păstra economiile într-o bancă din străinătate?
 1621. Vă faceți planuri de concediu pentru această vară?
 1622. Sunteți de acord cu impozitarea diferențiată a veniturilor?
 1623. V-ați gândit vreodată să emigrați?
 1624. Considerați că eliminarea pensionării pe caz de boală este o măsură de ieșire din criză?
 1625. Considerați că măsurile convenite de Guvernul Boc cu FMI vor avea efectul scontat?
 1626. Sunteți de acord cu amendarea părinților care nu-și trimit copiii la școală?
 1627. Credeți că România va avea soarta Greciei?
 1628. Apelați la metode de eliminare a stresului, la serviciu?
 1629. Credeți că Guvernul va majora cota unică de impozitare?
 1630. Vă verificați în fiecare zi conturile de pe rețelele de socializare?
 1631. Vă verificați mașina înainte de a pleca la un drum mai lung?
 1632. Obișnuiți să ieșiți la iarbă verde de 1 Mai?
 1633. Ați contractat vreodată vreo infecție intraspitalicească?
 1634. Sunteți dispuși să lucrați ore suplimentare pentru a vă majora veniturile?
 1635. Ați reușit să faceți economii în ultimul timp?
 1636. Folosiți mostre de cosmetice în magazine?
 1637. V-ați cumpăra un televizor 3D?
 1638. Vă schimbați des regimul alimentar?
 1639. Deschideți necunoscuților care vă sună la ușă?
 1640. Plecați în minivacanță de 1 Mai?
 1641. Vă aprovizionați cu legume și fructe din hypermarketuri?
 1642. Ați dona sânge?
 1643. Ați apela la proceduri de chirurgie estetică?
 1644. Sunteți de acord cu eutanasierea?
 1645. Vi s-a cerut vreodată șpagă la trecerea frontierei?
 1646. Ați împrumuta bani de la cămătari?
 1647. Folosiți serviciile de netbanking?
 1648. Sunteți interesați de tranzacțiile bursiere?
 1649. Respectați întotdeauna viteza legală în trafic?
 1650. Credeți în existența extratereștrilor?
 1651. Sunteți de acord cu închiderea hipermarketurilor în zilele de duminică?
 1652. Considerați că România se confruntă cu o criză morală?
 1653. Credeți ca amenzile auto în funcție de venituri îi vor disciplina pe participanții la trafic?
 1654. Participați la slujba de Înviere?
 1655. Preparați în casă mâncărurile tradiționale de Paște?
 1656. Ați ținut vreodată post negru?
 1657. Obișnuiți să folosiți serviciul de videochat?
 1658. Ați fi de acord cu reintroducerea pedepsei cu moartea?
 1659. Obișnuiți ca primăvara să faceți cure de detoxifiere?
 1660. Participați la inițiativa globală Ora Pământului?
 1661. Vă controlați des tensiunea arterială?
 1662. Aveți încredere în terapiile naturiste?
 1663. Vă simțiți în siguranță pe trecerea de pietoni?
 1664. Luați tratament pentru a preveni astenia de primăvară?
 1665. Ați reușit să faceți economii în ultimul an?
 1666. Apelați la firme de catering pentru organizarea unor mese festive?
 1667. Ați da șpagă pentru a obține un loc de muncă?
 1668. V-ați făcut planuri pentru minivacanța de Paște?
 1669. Sunteți de acord ca epuizarea la serviciu să fie încadrată în categoria accidentelor de muncă?
 1670. Ați apelat vreodată la serviciul de Protecție a Consumatorului?
 1671. Sunteți interesat de performanțele multimedia la achiziționarea unui telefon mobil?
 1672. Vi se pare eficient ca poliția să verifice concediile medicale?
 1673. Plătiți online facturile la utilități?
 1674. Sunteți de acord cu introducerea organismelor modificate genetic în alimentație?
 1675. V-ați răsturnat vreodată cu mașina?
 1676. Mai cumpărați cărți?
 1677. Sunteți de acord cu confecționarea hainelor din piele provenită de la animale?
 1678. Consumați regulat produse tip fast food?
 1679. V-ați făcut planuri pentru concediul din 2010?
 1680. Obișnuiți să jucați jocuri online?
 1681. Cumpărați produse de contrabandă?
 1682. Vă faceți analizele medicale cel puțin odată pe an?
 1683. Respectați tradiția de Mărțișor?
 1684. Sunteți de acord cu comasarea școlilor?
 1685. Vă spălați pe mâini după ce mergeți la toaletă?
 1686. Sunteți de acord cu diferențierea alocațiilor pentru copii în funcție de veniturile părinților?
 1687. Sărbătoriți Dragobetele?
 1688. Sunteți de acord ca în ciclul gimnazial să fie inclusă și clasa a IX-a?
 1689. Furnizorii de utilități cu poziție de monopol abuzează de statutul lor în relația cu clienții?
 1690. Sunteți de acord cu înăsprirea sancțiunilor pentru suporterii care se manifestă violent?
 1691. Credeți că centura de siguranță vă poate salva viața în caz de accident?
 1692. Frecventați târgurile specializate?
 1693. Sunteți mulțumit de serviciile de asigurări oferite în România?
 1694. Țineți Postul Paștelui?
 1695. Preferați băuturile carbogazoase în locul celor naturale?
 1696. Cumpărați țigări de pe piața neagră?
 1697. Sunteți de acord cu opinia potrivit căreia sistemul fiscal trebuie restructurat din temelii?
 1698. Utilizați produse piratate?
 1699. Aveți un animal de casă?
 1700. Sunteți optimist în privința păstrării locului de muncă?
 1701. Sunteți de acord cu scoaterea în afara legii a plantelor halucinogene?
 1702. Verificați termenul de valabilitate al medicamentelor?
 1703. Aveți o asigurare privată de viață?
 1704. Credeți că administrația publică va fi blocată de o grevă generală?
 1705. Preferați autoturismele pe benzină în detrimentul celor diesel?
 1706. Preferați cadourile personalizate?
 1707. V-ați asigurat locuința?
 1708. Ați urma un tratament cu un medicament neautorizat?
 1709. V-ați asigura consumul de energie electrică doar din resurse alternative?
 1710. Vă așteptați la o intensificare a criminalității stradale în 2010, pe fondul crizei economice?
 1711. V-ați încumeta să contractați credite în această perioadă?
 1712. Credeți că România va ieși din criză în 2010?
 1713. Respectați recomandările medicilor pentru perioadele cu temperaturi extreme?
 1714. Taxa pe fast-food v-ar determina să vă schimbați obiceiurile alimentare?
 1715. Consultați agențiile de turism pentru a vă stabili destinația vacanțelor?
 1716. Consultați prognozele meteorologice înainte de a pleca din localitate la volanul unui autovehicul?
 1717. Utilizați frecvent SMS-urile pentru a comunica cu alte persoane?
 1718. Obișnuiți să vă administrați medicamente pentru afecțiuni ușoare fără a vizita în prealabil medicul?
 1719. Credeți că un film poate determina o persoană să se sinucidă?
 1720. Sunteți de acord cu suprataxarea averilor mai mari de 500.000 de euro?
 1721. Ați fi dispus să suportați intervenții chirurgicale pentru înfrumusețare?
 1722. Sunteți preocupat de silueta dvs?
 1723. Va gândiți să renunțați la fumat ca urmare a scumpirii țigărilor?
 1724. Vă cunoașteți drepturile și obligațiile de cetățean european?
 1725. Obișnuiți să vă cumpărați haine cu ocazia campaniilor de lichidare de stocuri?
 1726. V-ați răzgândit în privința vaccinării împotriva gripei noi ca urmare a evoluției bolii pe teritoriul României?
 1727. Obișnuiți să consumați produse fast food?
 1728. Credeți în previziunile horoscopului?
 1729. Vă plac filmele 3D?
 1730. Preferați mai multe concedii scurte în loc de unul lung?
 1731. Vă așteptați ca, pentru dvs, anul 2010 să fie mai bun decât 2009?
 1732. Cum a fost anul 2009 pentru dvs?
 1733. V-ați făcut planuri pentru Revelion?
 1734. Considerați că România a depășit vârful crizei economice?
 1735. Ascultați colinde de Crăciun?
 1736. Ați luat primă de Sărbători?
 1737. Plecați în vacanță la sfârșitul acestui an?
 1738. V-ați făcut cumpărăturile pentru Crăciun?
 1739. Preferați să preparați acasă bucatele tradiționale de Crăciun?
 1740. Cumpărați articole vestimentare drept cadouri de Crăciun?
 1741. V-ați pregătit autoturismul pentru iarnă?
 1742. Aveți încredere în „Cantgrip”, vaccinul anti A/H1N1 fabricat în România?
 1743. Vă grăbiți să vă schimbați actualele pașapoarte cu cele electonice?
 1744. Vă temeți că v-ați putea îmbolnăvi de gripă nouă?
 1745. Apelați la produse antistres?
 1746. Sunteți de acord cu liceenii care spun că hoția și coprupția sunt principalele defecte ale românilor?
 1747. Câtă încredere aveți în sistemul bancar?
 1748. Dispuneți de rezerve financiare pentru anul viitor?
 1749. Credeți că se va ajunge la anularea scutinului prezidențial?
 1750. Ați fi de acord să participați în calitate de respondent la sondaje de opinie ?
 1751. Respectați tradițiile de Moș Nicolae?
 1752. Zvonurile vă influențează deciziile?
 1753. Vă gândiți să renunțați la bradul de Crăciun, pe fondul crizei financiare?
 1754. Sunteți dispuși să vă cumpărați vaccinul împotriva gripei noi?
 1755. Obișnuiți să participați la manifestările organizate de Ziua Națională a României?
 1756. Faceți investiții în aur?
 1757. Vă asigurați necesarul zilnic de vitamina C?
 1758. În contextul crizei economice, alocați bani mai puțini pentru cadourile de Crăciun?
 1759. Credeți în superstițiile legate de anul 2012?
 1760. Folosiți telefonul mobil pentru a naviga pe internet?
 1761. Vă așteptați la o campanie dură pentru turul doi al prezidențialelor?
 1762. Considerați că primul tur al prezidențialelor s-a desfășurat în mod corect?
 1763. Preferați să faceți cumpărături online pentru a evita aglomerațiile din magazine?
 1764. Ați apela la un centru de consiliere pentru a vă lăsa de fumat?
 1765. Sunteți de acord cu înființarea unui Parlament unicameral în România?
 1766. V-ați testat vreodată funcțiile respiratorii?
 1767. Veți vota, duminică, la prezidențiale?
 1768. Credeți că în România se va organiza și al doilea tur al alegerilor prezidențiale?
 1769. Vi s-au diminuat veniturile față de anul trecut?
 1770. Considerați că România este marcată de corupție?
 1771. Sunteți client fidel al saloanelor de înfrumusețare?
 1772. Credeți că femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații în fața bolilor?
 1773. Sunteți de acord ca România să importe, potrivit deciziei Guvernului, un vaccin anti-A/H1N1 refuzat de alte state europene?
 1774. Credeți că internetul și telefonul mobil ne fac mai sociabili?
 1775. V-ați făcut rezervări pentru Revelion?
 1776. Considerați că în contextul răspândirii gripei noi, a nu vă lăsa copiii să meargă la școală este o măsură potrivită?
 1777. Intenționați să purtați mască de protecție împotriva gripei noi?
 1778. Vi se întâmplă frecvent să aveți o gândire negativă?
 1779. Ați folosi remedii naturale pentru a scăpa de insomnie?
 1780. Vă duceți la medic doar când sunteți bolnav?
 1781. Credeți că România va intra în incapacitate de plată?
 1782. Intrați în panică în cazul unor situații de urgență?
 1783. Ați încerca injecția care vă scapă de sforăit?
 1784. Aveți obiceiul să “săriți” peste micul dejun?
 1785. Folosiți creme cu factori de protecție împotriva frigului?
 1786. Luați în considerare piramida alimentelor, atunci cînd vă alcătuiți meniul zilnic?
 1787. Preferați notebook-urile laptop-urilor?
 1788. Apelați la subterfugiul „concediului medical”, atunci cînd aveți nevoie de zile libere?
 1789. Credeți că „industria bonelor” ar trebui reglementată prin lege?
 1790. Sînteți de acord ca femeile să se pensioneze la aceeași vîrstă ca și bărbații?
 1791. Sărbătoriți Halloween-ul?
 1792. Jucați în mod obișnuit la loto?
 1793. În contextul scandalului legat de imunizarea împotriva gripei noi, v-ați vaccina copilul?
 1794. Folosiți funcțiile suplimentare ale telefonului mobil?
 1795. Citiți cărți în format digital?
 1796. Credeți că România va fi condusă de un guvern de tehnocrați în următoarea perioadă?
 1797. Ați anunța Poliția dacă ați fi martorul unui accident rutier cu victime?
 1798. Credeți că demisionează Guvernul Boc 2 înaintea votării moțiunii de cenzură?
 1799. Ați urma cursuri de recalificare dacă v-ați pierde locul de muncă?
 1800. Sînteți mulțumiți de sistemul de invățămînt românesc?
 1801. Vă vaccinați împotriva gripei sezoniere?
 1802. Considerați că activitatea de la locul dvs. de muncă vă deteriorează sănătatea?
 1803. Obișnuiți să preparați în casă conserve pentru iarnă?
 1804. Credeți că România va intra în grevă generală pe termen nelimitat?
 1805. Sînteți de acord cu intenția UE de a crea încă o taxă pentru emisiile de dioxid de carbon?
 1806. Sînteți de acord să plătiți “taxă pe grătar” pentru picnicurile în aer liber?
 1807. Sînteți de acord cu dezincriminarea consumului de droguri ușoare?
 1808. Ați reușit să faceți economii în timpul acestui an de criză?
 1809. Se va rupe coaliția de guvernare?
 1810. Vorbiți la telefon fără a folosi hands-free în timp ce șofați?
 1811. Vă implicați în acțiunile de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate?
 1812. Credeți că România are nevoie de Parlament unicameral?
 1813. Considerați oportună închiderea magazinelor de vise?
 1814. Sînteți de acord cu legalizarea prostituției?
 1815. Luați antibiotice fără prescripție medicală?
 1816. Este oportună testarea obligatorie a abilităților de pedagog a viitorilor dascăli?
 1817. Obișnuiți să scrieți SMS-uri în timp ce șofați?
 1818. Sînteți de acord că femeile nu pot ține un secret?
 1819. Credeți că o moțiune de cenzură va trece de Parlament în următoarele zile?
 1820. Considerați oportună schimbarea Guvernului înainte de alegerile prezidențiale?
 1821. Credeți că România va intra în grevă generală?
 1822. Credeți că PD-L va rupe protocolul coaliției de guvernare încheiat cu PSD?
 1823. Sînteți de acord ca Poliția să verifice, la domiciliu, concediile medicale?
 1824. Consumați produse bio?
 1825. Credeți că economia României își va reveni în ultimul trimestru al anului?
 1826. Cumpărați produse din magazinele de vise?
 1827. Sînteți de acord ca învățămîntul obligatoriu să fie de 11 clase?
 1828. Cum apreciați faptul că modificarea Codului Educației are loc doar cu cîteva zile înainte de începerea noului an școlar?
 1829. V-ați schimba stilul de viață pentru a participa la prevenirea fenomenului de încălzire globală?
 1830. Faceți economii pentru studiile copiilor dvs?
 1831. Credeți că este necesar ca noul Cod rutier să reducă nivelul alcoolemiei tolerate?
 1832. Sînteți de acord cu decizia guvernului de a obliga bugetarii să intre, timp de 10 zile, în concediu fără plată?
 1833. Apelați la servicii financiare de economisire pentru a vă îmbunătăți nivelul de trai la pensionare?
 1834. De unde vă cumpărați produse cosmetice?
 1835. Sînteți neglijenți cu sănătatea dumneavoastră?
 1836. Credeți că, în România, criza economică a atins punctul maxim?
 1837. Credeți că descoperirea sufletului pereche poate fi rezultatul unui calcul matematic?
 1838. Cum preferați să vă păstrați economiile?
 1839. Credeți că Traian Băsescu va candida încă o dată la Președinția României?
 1840. Sunteți de acord cu obligativitatea orelor de religie în școli?
 1841. Preferați să utilizați, pe calculatorul personal, programe cu licență, cumpărate de la firme de profil?
 1842. Obișnuiți să folosiți lumînări sau bețișoare parfumate?
 1843. Obișnuiți să faceți zilnic seturi de exerciții fizice?
 1844. Participați la promoțiile care vin pe telefonul mobil?
 1845. Apelați la serviciile agențiilor de turism atunci cînd plecați în concediu?
 1846. Oferiți cadouri personalizate?
 1847. Credeți că e corect ca locatarii debranșați să participe la plata pentru pierderile de căldură la nivelul întregului bloc?
 1848. V-ați muta la țară?
 1849. Vă considerați o persoană optimistă?
 1850. Știți cum să reacționați în cazul unui fenomen meteorologic periculos?
 1851. Cum vi se pare taxa de autostradă pentru autoturisme?
 1852. Verificați termenele de valabilitate ale alimentelor care fac obiectul promoțiilor din supermarketuri?
 1853. Sînteți de acord cu filmarea probei practice a examenului auto?
 1854. Suferiți de insomnii?
 1855. Utilizați internetul pentru accesarea serviciilor publice și rezolvarea unor probleme administrative?
 1856. Sînteți de acord cu rezultatele studiului conform cărora românii sînt cei mai muncitori europeni?
 1857. Credeți că magazinele care comercializează plante halucinogene ar trebui închise?
 1858. Ați luat vreodată lecții de dans?
 1859. Țineți Postul Sfintei Maria?
 1860. Ați apelat vreodată la cabinele de bronzat artificial?
 1861. Obișnuiți să utilizați serviciile de Internet Banking?
 1862. Vă temeți că v-ați putea îmbolnăvi de gripă nouă?
 1863. Vă străduiți să vă îmbrăcați în pas cu moda?
 1864. Vi se pare corect ca femeile să iasă la pensie la aceeași vîrstă cu bărbații ?
 1865. Ați accepta să se testeze un vaccin pe dvs. în schimbul unei sume de bani?
 1866. Credeți că este binevenită înființarea Registrului matricol unic al studenților?
 1867. Ce ați alege dintre?
 1868. Folosiți internetul pentru achitarea facturilor?
 1869. Credeți că, în România, perioada de criză se va prelungi și în 2010?
 1870. Respectați măsurile recomandate de medici pentru prevenirea îmbolnăvirii de gripă nouă?
 1871. Vă străduiți să aveți un stil de viață sănătos?
 1872. Vă preocupă problemele de mediu?
 1873. Obișnuiți să vă protejați codul PIN atunci cînd retrageți bani dintr-un bancomat?
 1874. Descărcați ilegal muzică și filme de pe internet?
 1875. Dacă ați avea posibilitatea, ați fi dispus să învățați limba chineză?
 1876. V-ați implicat vreodată în acțiuni de voluntariat?
 1877. Credeți că judecătorii vor pune în practică amenințările de boicotare a alegerilor prezidențiale?
 1878. Cunoașteți semnificația codului de producător ștanțat pe ouă?
 1879. Considerați că Monica Iacob Ridzi ar trebui să demisioneze de la conducerea ministerului Tineretului și Sportului?
 1880. Scoateți din priză aparatele electrocasnice pe care nu le utilizați?
 1881. Vă permiteți să plecați în concediu în acest an?
 1882. Sunteți de acord cu reluarea adopțiilor internaționale?
 1883. I-ați face observație unei persoane care miroase a transpirație?
 1884. V-ați încumeta, în contextul actualei crize economice, să contractați credite?
 1885. Sînteți tentat să circulați cu o viteză mult mai mare decît cea legală?
 1886. Agreați stilul vestimentar retro?
 1887. Aveți încredere în medicina alternativă?
 1888. Ați cerut vreodată, în culpă fiind, favoruri din partea unui polițist de la Rutieră?
 1889. V-ați urcat vreodată băut la volan?
 1890. Suferiți de dureri de spate?
 1891. Luați în considerare rezultatele testelor de siguranță EURO NCAP atunci cînd doriți să cumpărați un autoturism?
 1892. Credeți că este nevoie de penitenciare speciale pentru copii?
 1893. Considerați benefică introducerea constatării amiabile de accident?
 1894. Ați accepta să lucrați la negru?
 1895. Ați fi de acord cu legalizarea prostituției?
 1896. Preferați să primiți salariul pe card?
 1897. Considerați că, în România, clasificarea unităților hoteliere este corect făcută?
 1898. Apreciați standardele impuse de marii designeri ai lumii, conform cărora modelele trebuie să fie extrem de slabe?
 1899. Sînteți adeptul suplimentelor alimentare?
 1900. Vă veți vaccina împotriva gripei noi?
 1901. Considerați că desenele animate care conțin scene de violență ar trebui interzise pe posturile TV pentru copii?
 1902. Obișnuiți să vă spălați pe mîini inainte de a mînca?
 1903. Sînteți de acord cu măsura restricționării accesului mașinilor-școală pe principalele artere ale orașelor ?
 1904. Ați votat la alegerile europarlamentare?
 1905. Folosiți sau ați folosi pastile pentru slăbit?
 1906. Dețineți vreun produs bancar?
 1907. Veți vota, duminică, la alegerile europarlamentare?
 1908. Credeți că se va rupe protocolul coaliției de guvernare PSD – PD-L după euroalegeri?
 1909. Vă este teamă să călătoriți cu avionul?
 1910. Vă impresionează negativ pictogramele care ilustrează mesajele anti-fumat de pe pachetele de țigări?
 1911. Credeți că jafurile armate comise asupra băncilor și caselor de schimb valutar ar putea lua amploarea unui fenomen?
 1912. Credeți că tronsonul de autostradă Cernavodă - Constanța ar putea fi finalizat în 2011, conform promisiunii ministrului Berceanu?
 1913. Credeți că primul caz de gripă nouă confirmat în România va fi urmat de un val de îmbolnăviri?
 1914. Apelați la medicamente pentru slăbit fără să consultați medicul?
 1915. Ați apelat vreodată la serviciile așa-ziselor vrăjitoare / prezicătoare?
 1916. Ce fructe și legume preferați să cumpărați?
 1917. Unde preferați să urmăriți partide din sportul favorit?
 1918. Sînteți de acord cu formula legii unice a salarizării?
 1919. Considerați că este necesar un program național de screening pentru hepatită?
 1920. Folosiți creme de protecție solară cînd faceți plajă?
 1921. Obișnuiți să apelați la serviciile centrelor de tip spa?
 1922. Ați fi de acord cu introducerea pedepsei de castrare medicală în cazul persoanelor condamnate pentru viol?
 1923. Ați fost vreodată tentat să plecați definitiv din țară?
 1924. V-ați depus declarația privind venitul realizat?
 1925. Cum vă considerați prin prisma greutății dvs. corporale?
 1926. Ați accepta să urmați un tratament medical aflat în fază de experiment?
 1927. Cum caracterizați actuala situație economică a Romăniei comparativ cu cea a anului trecut?
 1928. Cum caracterizați actuala situație economică a Romăniei comparativ cu cea a anului trecut?
 1929. Ați purta mască de protecție în cazul confirmării gripei porcine în România?
 1930. Considerați că profesorii care au formulat greșit subiectul de la teza unică la limba și literatura română ar trebui demiși?
 1931. V-ați luat cardul european de sănătate?
 1932. Aveți încredere în tranzacțiile financiare online?
 1933. Ați plecat din localitate în minivacanța de 1 Mai?
 1934. V-ați depus declarația privind venitul realizat?
 1935. V-ați reclama partenerul de viață în cazul în care v-ar agresa?
 1936. V-ați încărca butelia cu GPL în loc de butan?
 1937. Credeți că gripa umană cu tulpină de origine porcină va ajunge și în România?
 1938. Ați fi dispus/ă să vă înscrieți în Registrul Național al Donatorilor Onorifici?
 1939. Credeți că înființarea unui registru matricol unic pentru toți studenții din România ar stopa fenomenul falsificării diplomelor?
 1940. V-ar tenta să apelați la chirurgia estetică?
 1941. Ați fi de acord cu o politică națională unică de salarizare?
 1942. Sînteți de acord cu intenția profesorilor de a intra în grevă generală în ziua desfășurării examenelor naționale?
 1943. Obișnuiți să participați la slujba de Înviere?
 1944. Mergeți, de Paște, la concertul lui Goran Bregovic?
 1945. Sînteți de acord ca orele de sport ale elevilor să se desfășoare sîmbăta?
 1946. Care credeți că este cauza promovabilității scăzute - doar 21% - la examenul pentru obținerea permisului auto?
 1947. Obișnuiți să faceți cumpărături cu cardul bancar?
 1948. Sînteți de acord ca bugetarii să primească majorări salariale în baza evaluărilor anuale?
 1949. Considerați că este corect ca impozitul pentru poluare să fie bazat pe principiul “poluatorul plătește” ?
 1950. Obișnuiți să cumpărați produse alimentare importate?
 1951. Plecați în vacanță, de Paște?
 1952. Credeți că se vor anula rezultatele scrutinului parlamentar din R. Moldova?
 1953. Sînteți de acord ca mansardarea blocurilor să fie posibilă cu acordul a două treimi din membrii asociației de proprietari?
 1954. Sunteți de acord cu reluarea campaniei de vaccinare împotriva cancerului de col uterin, la fetițele de clasa a IV-a?
 1955. Sunteți de acord ca preoții să-și primească salariile de la stat?
 1956. Considerați că este corect ca reality show-urile violente să fie difuzate numai după 23.00?
 1957. Navigarea pe Internet este un mijloc de a vă relaxa?
 1958. Obișnuiți să faceți farse de 1 Aprilie?
 1959. Sînteți de acord ca vîrsta minimă de pensionare să fie de 70 de ani?
 1960. Vă simțiți amenințat de șomaj?
 1961. Credeți că România va cîștiga meciul cu Serbia pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal?
 1962. Mergeți la spectacolele organizate de Ziua Internațională a Teatrului?
 1963. Ați consumat vreodată plante halucinogene cumpărate din magazine?
 1964. Intenționați să urmăriți, fie la televizor, fie de pe stadion, meciul România - Serbia?
 1965. Sînteți de acord cu programul „Școala după școală”, ca modalitate de eliminare a meditațiilor particulare?
 1966. Ați împrumuta bani de la cămătari pentru a vă acoperi datoriile la bănci?
 1967. Considerați utilă introducerea probei de traseu la obținerea permisului de conducere a motocicletelor?
 1968. Ați vizita sediul Parlamentului European?
 1969. Considerați necesară înființarea unor penitenciare pentru minori?
 1970. Considerați că protestele funcționarilor publici față de decizia Guvernului de a reduce veniturile angajaților din sectorul bugetar sînt întemeiate?
 1971. Considerați ca justificată intenția profesorilor de a boicota examenele naționale și de a intra în grevă?
 1972. Ați sunat vreodată la „Ce te doare”?
 1973. Obișnuiți să plecați în vacanță de Paști?
 1974. Considerați că este bine ca programa școlară să fie adaptată la specificul localităților și necesitățile companiilor din zonă?
 1975. Credeți că economia se va redresa în urma unui împrumut extern al României?
 1976. Cum vă apreciați situația financiară din prezent, comparativ cu anul trecut?
 1977. Vi s-a refuzat vreodată șpaga pe care ați intenționat să o dați?
 1978. Credeți că maternitățile private sînt o alternativă de preferat celor de stat?
 1979. V-ați implanta un cip electronic în scopuri medicale?
 1980. Considerați că v-ar avantaja amînarea aplicării Legii privind asigurarea obligatorie a locuinței?
 1981. Vă preocupă reabilitarea termică a locuinței?
 1982. Sînteți de acord cu reducerea orarului elevilor la 30 de ore pe săptămînă?
 1983. Sînteți de acord cu programarea genetică a bebelușilor?
 1984. Ați oferit mărțișoare de 1 Martie?
 1985. Considerați că mîncați sănătos?
 1986. Aveți încredere în economia României?
 1987. Obișnuiți să folosiți ulei de măsline la gătit?
 1988. Obișnuiți să faceți cumpărături online?
 1989. Sărbătoriți Dragobetele?
 1990. Țineți postul Paștelui?
 1991. Considerați că este corect ca magistrații să fie sancționați și pentru fapte comise în afara orelor de serviciu în cazul în care comportamentul lor aduce atingere imaginii sistemului juridic?
 1992. Vă lăsați de fumat dacă se scumpesc țigările?
 1993. Sînteți de acord să plătiți o parte din serviciile din sistemul sanitar?
 1994. Ați cumpărat vreodată alimente „la negru”?
 1995. Ați fi de acord să luați medicamentul care elimină amintirile neplăcute?
 1996. Vi s-a întîmplat să dați șpagă la medic și să fiți refuzat?
 1997. Consumați frecvent alimente de tip fast food?
 1998. Sărbătoriți Valentine’s Day?
 1999. Știați că numărul de urgență 112 poate fi utilizat pe întreg teritoriul UE?
 2000. Credeți că veți reuși să faceți economii în acest an?
 2001. Aveți încredere în Justiție?
 2002. Traversați întotdeauna pe marcajul pietonal?
 2003. Reușiți să vă achitați la timp contravaloarea tuturor facturilor la utilități?
 2004. Dacă ați fi concediat, credeți că v-ați găsi un alt loc de muncă în actualele condiții de criză?
 2005. Ați accepta să lucrați “la negru”?
 2006. Sînteți de acord ca agenții de la Poliția Rutieră să se legitimeze la cererea conducătorilor auto opriți în trafic?
 2007. Ați prefera să demisionați în loc să acceptați o diminuare a salariului?
 2008. Sînteți de acord cu introducerea pașapoartelor biometrice?
 2009. Ați fi dispus ca, în această perioadă de criză, să împrumutați firma la care lucrați?
 2010. Credeți că o creștere salarială de 5% ar acoperi rata inflației, așa cum consideră Guvernul?
 2011. Preferați să consultați Internetul pentru a afla programul TV?
 2012. Sînteți dispuși să vă schimbați autoturismul cu unul mai puțin poluant?
 2013. Sînteți de acord cu temele pentru vacanță?
 2014. Sînteți de acord cu desființarea contractelor de drepturi de autor?
 2015. Obișnuiți să consumați băuturi energizante?
 2016. V-ați schimbat vreodată medicul de familie?
 2017. Credeți că în România se fac interceptări telefonice ilegale?
 2018. Sînteți de acord cu micșorarea numărului de permise de muncă pentru străini?
 2019. Considerați democratică măsura înregistrării și stocării convorbirilor telefonice, SMS-urilor și e-mailurilor?
 2020. Este prezent stresul în viața dvs. de zi cu zi?
 2021. Obișnuiți să faceți cumpărături în sezonul reducerilor?
 2022. Sperați să obțineți un credit ipotecar în noile condiții impuse de BNR?
 2023. Considerați că programul „Rabla” este un eșec?
 2024. Călătoriți cu avionul?
 2025. Aveți credite în euro?
 2026. Obișnuiți să luați tablete de vitamina C în sezonul rece?
 2027. Credeți că leul ar putea atinge anul acesta pragul de 5 lei pentru un euro?
 2028. Preferați nașterea normală sau cea prin cezariană?
 2029. Dețineți un alt sistem de încălzire a locuinței în afara rețelei CET?
 2030. Obișnuiți să folosiți serviciile de comerț electronic?
 2031. Reușiți să economisiți din venitul lunar?
 2032. Considerați oportună măsura restricționării spațiului pentru fumători?
 2033. Obișnuiți să folosiți petarde și pocnitori de Anul Nou?
 2034. Ați fi de acord ca taxa auto să fie redusă la înmatriculare și plătită anual, în funcție de gradul de poluare?
 2035. Dacă ați fi șofer începător, v-ați încumeta la un drum lung cu mașina?
 2036. Renunțați la chat de Sărbători?
 2037. Ați contracta un credit pentru achiziționarea unei locuințe, după ieftinirile cauzate de criză?
 2038. Sîntenți la curent cu ultimele reglementări privind călătoriile pe cont propriu în UE?
 2039. Preferați lentilele de contact ochelarilor?
 2040. Vă temeți de pierderea locului de muncă, pe fondul crizei economice?
 2041. Obișnuiți să apelați la serviciile firmelor specializate de curățenie?
 2042. Sînteți de acord cu concluzia unui studiu potrivit căreia persoanele care sforăie ard mai multe calorii?
 2043. Ați fi de acord cu construirea unei alte centrale nucleare în Dobrogea?
 2044. Vă gîndiți să închiriați un Moș Crăciun de sărbători?
 2045. Obișnuiți să citiți cu atenție instrucțiunile de pe jucăriile pe care le cumpărați copiilor?
 2046. Obișnuiți să verificați site-urile pe care le accesează copiii dumneavoastră?
 2047. Ați cumpărat vreodată medicamente de pe net?
 2048. Sînteți de acord cu vaccinarea copiilor împotriva varicelei?
 2049. Vă simțiți amenințat locul de muncă?
 2050. Care credeți că va fi formula noului guvern?
 2051. Sînteți de acord ca minorii să poată fi cercetați penal de la 13 ani?
 2052. Considerați căsătoria un pas important în viață?
 2053. Considerați că este necesar să aveți mai mult decît un telefon mobil?
 2054. Ați apelat vreodată la servicii private de ambulanță?
 2055. Sînteți de acord cu revenirea la vechiul sistem de obținere a creditelor?
 2056. Dețineți vreun card bancar?
 2057. Ce fel de brad veți împodobi anul acesta?
 2058. Vă achitați la timp obligațiile financiare?
 2059. Veți vota la alegerile parlamentare din 30 noiembrie?
 2060. Ați fost pus/pusă vreodată în postura de victimă a violenței domestice?
 2061. Ați accepta legalizarea eutanasierii?
 2062. Sinteți de acord cu prevederile referitoare la logodnă incluse în proiectul de modificare a Codului Civil?
 2063. V-ați pregătit autoturismele pentru iarnă?
 2064. Sînteți de acord cu vaccinarea fetițelor împotriva cancerului de col uterin?
 2065. Ați continua să fumați dacă ați afla că suferiți de o afecțiune pulmonară?
 2066. Obișnuiți să luați antibiotice fără ca acestea să vă fi fost prescrise de medic?
 2067. Obișnuiți să traversați străzile prin loc nepermis?
 2068. Ați apelat vreodată la serviciile caselor de amanet?
 2069. Obișnuiți să vă cumpărați articole vestimentare second-hand?
 2070. Credeți că România va reuși să facă față unei recesiuni economice?
 2071. Preferați să cumpărați articole vestimentare de la tîrguri?
 2072. Obișnuiți să cumpărați alimente scumpe?
 2073. Sînteți de acord ca Biserica Reformată să-și facă sistem de învățămînt pe banii statului român?
 2074. Ați plăti 250 de dolari pentru instalarea unei centrale nucleare de cartier?
 2075. Sînteți de acord cu vînzarea de suplimente alimentare în supermarketuri?
 2076. Frigiderul sau mașina dvs. de spălat sînt mai vechi de 5 ani?
 2077. Sînteți de acord cu sancționarea angajatorilor de imigranți ilegali?
 2078. Considerați benefică obligativitatea asigurării locuințelor?
 2079. V-ați pregătit autoturismul pentru sezonul rece?
 2080. Credeți că nivelul corupției a crescut în 2008, față de 2007?
 2081. Obișnuiți să vă duceți hainele la curățătorii chimice?
 2082. Credeți că va ceda Guvernul presiunilor sindicale privind majorările salariale?
 2083. Considerați justificată uciderea animalelor pentru blană?
 2084. Știți să acordați primul ajutor?
 2085. Sînteți de acord cu părerea profesorilor, potrivit căreia eforturile profesionale depuse de aceștia sînt prea mari?
 2086. Ați luat parte vreodată la o cursă ilegală de mașini?
 2087. Credeți că Guvernul va demisiona ca urmare a promulgării Legii creșterii salariilor cadrelor didactice cu 50%?
 2088. Credeți că cineva își poate aroga dreptul de a hotărî soarta bolnavilor considerați irecuperabili?
 2089. Ați renunța la telefonia fixă în favoarea celei mobile?
 2090. Considerați că locul dvs de muncă vă afectează sănătatea?
 2091. Ați apela la consiliere psihologică pentru a vă lăsa de fumat?
 2092. Vi se pare corect ca medicii să-și exercite profesia doar într-unul din sistemele public/privat?
 2093. Sînteți dispuși să vă utilați locuințele cu panouri solare?
 2094. Considerați că pedeapsa fizică aplicată copilului reprezintă o formă de educare?
 2095. Suferiți de probleme oculare cauzate de lucrul cu calculatorul?
 2096. V-ați gîndit vreodată să emigrați?
 2097. Ați plantat vreodată vreun pom?
 2098. Mergeți la medic de fiecare dată cînd aveți simptomele unei răceli?
 2099. Credeți că se va ajunge la greva generală a funcționarilor publici?
 2100. Sînteți de acord ca elevii de 10 - 12 ani să răspundă la chestionare cu întrebări explicite despre sex?
 2101. În contextul actualei crize financiare, intenționați să vă retrageți economiile din bancă?
 2102. Considerați că o lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor este binevenită în România?
 2103. Aveți credite în euro?
 2104. Deprecierea puternică a leului vă afectează în mod direct?
 2105. Deprecierea puternică a leului vă afectează în mod direct?
 2106. Vă păstrați economiile în depozite bancare?
 2107. Credeți că există discriminare la angajarea pe piața muncii?
 2108. Considerați avantajoasă alegerea unei cariere militare?
 2109. Aveți încredere în economia românească?
 2110. Plănuiți să faceți investiții în casa în care locuiți, în viitorul apropiat?
 2111. Sînteți de acord cu introducerea examenului pentru conducerea mopedelor?
 2112. Ați opta pentru o pensie privată facultativă?
 2113. Credeți că votul uninominal rămîne în vigoare pentru alegerile parlamentare din toamnă?
 2114. Acumulați restanțe la plata facturilor?
 2115. V-ați petrece vacanța într-o țară în care au existat în ultima perioadă cazuri de răpire a unor turiști străini?
 2116. Faceți parte din categoria persoanelor supraponderale sau obeze?
 2117. Obișnuiți să încheiați un contract ferm cînd apelați la prestatori de servicii?
 2118. Sînteți de acord cu concluzia studiului Discovery Species potrivit căreia bărbații din România sînt tradiționaliști și tați de familie?
 2119. Vă veți vaccina împotriva gripei?
 2120. Obișnuiți să vă faceți cumpărăturile în magazine mici?
 2121. Încercați să vă găsiți o slujbă prin bursele locurilor de muncă?
 2122. Respectați regulile generale de prevenție a virozelor respiratorii?
 2123. Ați renunța la meseria care vă place pentru o alta mai bine plătită?
 2124. V-ați muta la sat pentru 25.000 de euro?
 2125. Consumați cîte un iaurt pe zi?
 2126. Obișnuiți să consumați bere?
 2127. Sînteți tentat să discriminați homosexualii, romii și seropozitivii?
 2128. Sînteți mulțumiți de serviciile taximetriștilor la care apelați?
 2129. Ați lua atitudine dacă ați vedea un copil bătut de părinți ?
 2130. Obișnuiți să vă pierdeți timpul pe Internet la serviciu?
 2131. Sînteți de acord cu garantarea confidențialității familiei în procesul de adopție?
 2132. Ați înfia un copil abandonat?
 2133. Credeți că spitalele vor reuși să deconteze asiguraților contravaloarea medicamentelor cumpărate de aceștia?
 2134. Sunteți de acord cu portul de armă?
 2135. La ce nivel considerați că se ridică, în România, corupția în rîndul polițiștilor?
 2136. Sînteți de acord cu vaccinarea elevelor împotriva cancerului de col uterin?
 2137. Verificați termenul de valabilitate al medicamentelor pe care le cumpărați?
 2138. V-ați abandona părinții la azil?
 2139. Sînteți tentat să contractați un credit pînă la intrarea în vigoare a noului regulament BNR privind limitarea creditării?
 2140. Sînteți meteorosensibili?
 2141. Reușiți să faceți economii din veniturile lunare?
 2142. Ați adopta un pitbull?
 2143. Credeți că înăsprirea condițiilor de deținere a armelor neletale va duce la diminuarea violenței?
 2144. Suferiți de sindromul sforăitului?
 2145. Vi s-a cerut vreodată șpagă pentru a beneficia de serviciile medicale care vi se cuveneau de drept?
 2146. Sînteți de acord cu ridicarea imunității demnitarilor?
 2147. Frecventați sălile de fitness pentru a vă menține în formă?
 2148. Sînteți de acord cu sancționarea penală a stării de ebrietate la volan, indiferent de valoarea alcoolemiei?
 2149. Obișnuiți să vorbiți la telefonul mobil în timp ce șofați?
 2150. Ați șofat vreodată sub influența alcoolului?
 2151. Credeți că președintele Traian Băsescu va fi de acord cu propunerea ministrului Justiției pentru șefia DNA?
 2152. Ați fost vreodată la un pas de accident din cauza unei depășiri riscante?
 2153. Cum credeți că va evolua conflictul armat din Oseția de Sud?
 2154. Sînteți de acord cu predarea istoriei comunismului în școli?
 2155. Sunteți atenți ce fel de alimente consumați în perioada verii?
 2156. Respectați recomandările medicilor pentru perioadele caniculare?
 2157. Considerați că examinarea teoretică în varianta asistată de calculator pentru obținerea permisului de conducere auto se face mai corect decît în cazul probei scrise?
 2158. Sînteți mulțumit de activitatea guvernului?
 2159. Citiți un contract înainte de a-l semna?
 2160. Sînteți de acord să donați bani sau bunuri pentru sinistrați?
 2161. Sunteți de acord cu studiul unor cercetători germani care concluzionează că bîrfa ajută la întărirea legăturilor sociale?
 2162. Obișnuiți să faceți cumpăraturi la Mall?
 2163. Cum considerați rata cazurilor de malpraxis din România?
 2164. Sînteți de acord cu introducerea în alimentație a produselor de tip organic?
 2165. Considerați că actuala formă de organizare a examenului de bacalaureat încurajează frauda?
 2166. Ați mînca produse fabricate din carnea unui animal clonat?
 2167. Sînteți de acord cu propunerea Ministerului Sănătății potrivit căreia minorele pînă la 15 ani pot întrerupe sarcina pînă în luna a șasea?
 2168. Cum catalogați nivelul de pregătire profesională al profesorilor români?
 2169. Ați pleca la muncă, în străinătate, lăsîndu-vă copiii în țară?
 2170. Cînd plecați în vacanță preferați să vă cazați la particulari?
 2171. Obișnuiți să luați cu dvs o trusă medicală cînd plecați în vacanță?
 2172. Sînteți de acord cu amendarea celor care aruncă gunoiul la întîmplare?
 2173. Ați lucrat vreodată la negru?
 2174. Sînteți de acord cu înăsprirea condițiilor de obținere a permisului auto?
 2175. Ați ajuns vreodată la spital din cauza unei înțepături de insectă?
 2176. Considerați că drepturile copilului sînt suficient protejate în România?
 2177. Obișnuiți să înotați cu capul sub apă?
 2178. Obișnuiți să vă uitați la tarifele afișate pe portiera taximetrului înainte de a vă urca?
 2179. V-ați sfințit vreodată autoturismul proprietate personală?
 2180. Considerați oportun ca Fiscul să controleze toate creditele către populație?
 2181. Ați fi de acord să folosiți bicicleta ca mijloc urban de deplasare?
 2182. Sînteți de acord cu introducerea suplimentelor farmaceutice în benzinării și supermarketuri?
 2183. Țineți cont de sfaturile medicilor în ce privește timpul de expunere la soare pe plaja?
 2184. Ați da șpagă pentru a obține permisul de conducere fără examen?
 2185. Sînteți de acord cu legalizarea „protocolului” pentru profesori?
 2186. Obișnuiți să folosiți loțiuni de protecție solară?
 2187. Mergeți la spectacole de balet?
 2188. Sînteți de acord cu introducerea disciplinei “Educație sexuală” la clasele primare?
 2189. Cine credeți că va cîștiga finala Euro 2008?
 2190. Credeți că România se îndreaptă într-o direcție greșită?
 2191. Cine credeți că va câștiga meciul Rusia - Spania din semifinalele Euro 2008?
 2192. Ați fi în stare să vă vindeți un organ ca să scăpați de datorii?
 2193. Consumați alcool în mod regulat?
 2194. Sînteți fumător
 2195. Sînteți de acord cu studierea în școli a disciplinei Protecția consumatorilor?
 2196. Obișnuiți să jucați la pariuri sportive?
 2197. Obișnuiți să cumpărați produse alimentare de la comercianții ambulanți de pe plaje?
 2198. Sînteți adeptul regimurilor alimentare?
 2199. Credeți că, după meciul de marți cu Olanda, România se va califica în sferturile de finală ale Euro 2008?
 2200. Aveți probleme de sănătate din cauza locului dvs. de muncă?
 2201. Aveți acasă aparate de aer condiționat?
 2202. Credeți că locul I pe care România îl deține în UE la mortalitatea infantilă se datorează în principal sărăciei?
 2203. Aveți sau ați avut vreodată restanțe la plata creditelor bancare contractate?
 2204. Credeți că după egalul de luni cu Franța, România ar putea învinge Italia, vineri, la Euro 2008?
 2205. Sînteți interesați să le faceți copiilor dvs asigurări de dotă pentru căsătorie?
 2206. Sînteți de acord cu transplanturile de organe?
 2207. Ați fi de acord cu construirea unui combinat siderurgic la Constanța?
 2208. Credeți că elevii din România sînt în siguranță, din toate punctele de vedere, în timp ce se află la școală?
 2209. Au alimentele cea mai mare pondere în coșul dvs. de consum lunar?
 2210. Ați adopta un copil de etnie romă?
 2211. Renunțați la fumat de Ziua Mondială fără Tutun?
 2212. Vă veți exercita dreptul la vot la alegerile din 1 iunie?
 2213. Ați fi dispus să adoptați un cîine?
 2214. Obișnuiți să participați la mitinguri electorale?
 2215. Cît de important vi se pare să cunoașteți bunele maniere?
 2216. Vă trezesc interesul sporturile extreme?
 2217. Ați accepta să primiți o parte din salariu “la negru”?
 2218. Considerați că învățămîntul românesc poate face față schimbărilor sociale prin care trece România postdecembristă?
 2219. Ați avut vreodată altercații în trafic cu șoferii de taximetre?
 2220. V-ați încheiat vreodată o asigurare de viață?
 2221. V-ați făcut vreodată testele pentru hepatită B și C?
 2222. Obișnuiți să participați la procesiuni religioase?
 2223. Credeți că incidentele împotriva romilor de la Napoli pot fi considerate un act de epurare etnică?
 2224. Ce fel de apă beți?
 2225. Intenționați să vă prezentați la vot, la alegerile locale din 1 iunie?
 2226. Credeți în existența fantomelor?
 2227. Cum considerați că se desfășoară campania electorală pentru alegerile locale 2008?
 2228. V-ați căsători din interes?
 2229. După ce criteriu vă ghidați în alegerea locului de muncă?
 2230. După ce criteriu vă ghidați în alegerea locului de muncă?
 2231. Suferiți de afecțiuni cardiovasculare?
 2232. După ce vă ghidați cînd cumpărați un produs?
 2233. Ce vinuri apreciați mai mult?
 2234. Ați putea exclude total carnea de porc din alimentația dvs.?
 2235. Ce stațiune de pe litoralul românesc preferați?
 2236. Cum credeți că va fi sezonul estival 2008, față de cel de anul trecut?
 2237. Considerați că numărul zilelor declarate, în România, sărbători legale este prea mic?
 2238. Petreceți Paștele acasă?
 2239. Considerați că centura de siguranță vă poate salva viața în cazul unui accident rutier?
 2240. Ați fi de acord ca închiderea balcoanelor cu tîmplărie termoizolantă să devină obligatorie prin lege?
 2241. Păstrați tradițiile de Paște?
 2242. Credeți că România este vulnerabilă la intensificarea crizei globale a creditelor?
 2243. Cînd sînteți la volan, circulați cu viteza legală?
 2244. Considerați că programul “Locuințe ieftine pentru tineri”, inițiat la Constanța, ar trebui să se extindă în toată țara?
 2245. Mergeți la circ?
 2246. Sînteți de acord cu manualele pe memory stick?
 2247. Sînteți de acord cu includerea rovinietei în prețul carburantului?
 2248. Sînteți de acord cu eutanasierea cîinilor maidanezi?
 2249. Considerați suficientă enumerarea E-urilor pe ambalajele produselor alimentare sau ar trebuie explicitate efectele?
 2250. Credeți că Adrian Cioroianu trebuia să-și dea demisia de mai demult din funcția de ministru de Externe?
 2251. Credeți că va reveni Guvernul Tăriceanu asupra deciziei privind sistarea acordării tichetelor cadou pentru bugetari?
 2252. Participați la campaniile publicitare cu premii?
 2253. Credeți că, în România anului 2008, romii sînt discriminați?
 2254. Considerați meseria de taximetrist ca fiind una periculoasă?
 2255. Sînteți de acord cu decăderea din drepturi a părinților care își brutalizează copiii?
 2256. Credeți că Summitul NATO de la București poate fi considerat un mare succes pentru România?
 2257. Credeți că ministrul de Interne ar trebui să ia măsuri împotriva celor care au ordonat și provocat abuzurile declanșate împotriva manifestanților anti-NATO?
 2258. Cum catalogați faptul că, potrivit afirmației președintelui SUA, în problema vizelor, “Congresul American păstrează încă bariere pentru națiuni precum România”?
 2259. Considerați că măsurile de securitate luate cu prilejul Summit-ului NATO 2008 sînt exagerate?
 2260. Considerați că numărul celor 35.000 de consumatori de droguri înregistrați la nivel național este alarmant de mare?
 2261. Credeți că rata mare a accidentelor rutiere, pentru care România deține nefericitul loc întîi în Europa, se va micșora în viitorul apropiat?
 2262. Obișnuiți să mergeți la mănăstiri pentru a vă recăpăta echilibrul sufletesc?
 2263. Considerați că, în România, principiul egalității între sexe este respectat?
 2264. Credeți că scăderea notei la purtare poate corija comportamentul unui elev?
 2265. Credeți că România va fi, în perioada summit-ului NATO, ținta unor acte de terorism?
 2266. Credeți că președintele Băsescu îi acoperă pe adevărații vinovați de răpirea jurnaliștilor români din Irak?
 2267. Obișnuiți des să depășiți viteza legală?
 2268. Obișnuiți să consumați medicamente fără să vă fie prescrise de medic?
 2269. Sînteți la curent cu prevederile legislației Internetului?
 2270. Sînteți de acord cu ajutorul financiar acordat de stat profesorilor pentru haine?
 2271. Credeți că impunerea studierii religiei în școală ca materie obligatorie este de natură să încalce drepturile omului?
 2272. Considerați că ministrul Sănătății ar trebui să le ceară scuze farmaciștilor după ce i-a categorisit ca fiind “hoți și hiene”?
 2273. Credeți că SUA va accepta eliminarea vizelor pentru cetățenii români începînd cu anul acesta?
 2274. Sînteți de acord cu transformarea lui Costel Busuioc într-un brand de țară pentru România?
 2275. Cîți dintre medicii români plecați să profeseze în străinătate se vor mai întoarce să lucreze în țară?
 2276. Sînteți de acord cu introducerea teoriei evoluționismului în școli?
 2277. Ați fi de acord cu instituirea unui sistem de asigurări pentru erorile magistraților?
 2278. Țineți Postul Paștelui?
 2279. Obișnuiți să vă spălați hainele noi înainte de a le purta?
 2280. V-ați dona, în timpul vieții, din organele interne pentru a salva viața unei rude apropiate?
 2281. Considerați că acuzațiile pe care producătorii le aduc hipermarketurilor sînt întemeiate?
 2282. Cum ați prefera să petreceți 8 Martie?
 2283. Credeți că Legea votului uninominal va fi promulgată în forma adoptată de Camera Deputaților?
 2284. Sînteți de acord cu sancționarea proprietarilor de imobile degradate și insalubre?
 2285. Păstrați tradiția de a oferi mărțișoare de 1 martie?
 2286. Sînteți de acord cu blocarea roților mașinilor parcate neregulamentar, care încurcă circulația pe arterele principale?
 2287. Sînteți de acord cu vînzarea țigărilor la mai puțin de 50 de metri de școli și licee?
 2288. Ați da în judecată Statul pentru a vă recupera banii dați în plus pe taxa auto?
 2289. Credeți că CIA a folosit Aeroportul Kogălniceanu ca bază de tranzit pentru transportul suspecților de terorism?
 2290. V-ați considerat vreodată păcălit de farmaciști?
 2291. Sunteți de acord cu predarea în școli a istoriei UE?
 2292. Sunteți de acord ca furnizorii de telefonie și internet să formeze baze de date pentru SRI și SIE?
 2293. V-ați mutat într-o locuință nouă în ultimii 10 ani?
 2294. Credeți că e posibil ca în Kosovo să izbucnească noi conflicte armate?
 2295. Credeți că declararea independenței provinciei Kosovo poate fi considerată un precedent periculos?
 2296. Sînteți de acord cu concluzia studiului realizat de Transparency International, potrivit căreia România este considerată cea mai coruptă țară din UE?
 2297. Sînteți de acord cu menținerea în vigoare a taxei auto?
 2298. Obișnuiți să sărbătoriți “Valentine’s Day”?
 2299. Sînteți de acord cu proclamarea independenței provinciei Kosovo?
 2300. Credeți că Radu Stroe va fi acceptat de președintele Băsescu în funcția de ministru al Apărării, dat fiind istoricul relațiilor tensionate dintre cei doi?
 2301. Sînteți mulțumiți de veniturile pe care le aveți?
 2302. Ați fost vreodată implicat, sub o formă sau alta, într-un accident rutier?
 2303. Cine credeți că are dreptate în conflictele dintre președintele țării și primul ministru?
 2304. Sînteți de acord cu reducerea TVA la alimentele de bază?
 2305. Sînteți de acord cu ministrul Educației, care spune că „România oferă un învățămînt de calitate la un preț foarte bun”?
 2306. Obișnuiți să fumați în preajma copiilor?
 2307. Mergeți periodic la oftalmolog?
 2308. Consumați frecvent mezeluri?
 2309. Ați avut vreodată curiozitatea să vă cîntăriți ghiozdanul/poșeta/servieta?
 2310. Ce fel de fire aveți?
 2311. Ați aut vreodată tentația de a consuma droguri?
 2312. Obișnuiți să cumpărați produse de origine animală, din piețe, direct de la țăranii producători?
 2313. Aveți încredere în predicțiile Administrației Naționale de Meteorologie?
 2314. Considerați că numărul reglărilor de conturi în stil mafiot petrecute în ultima perioadă este îngrijorător?
 2315. Considerați că, în România, femeile sînt, sub diferite forme, discriminate?
 2316. V-ați vaccinat antigripal?
 2317. Credeți că economia României va intra în colaps în cazul unei recesiuni în SUA?
 2318. Sînteți de acord cu legalizarea șpăgii în spitale?
 2319. Sînteți de acord cu rezultatele unui studiu potrivit cărora telefonul mobil strică somnul?
 2320. Obișnuiți să consultați lista de ingrediente ale unui produs alimentar înainte de cumpărare?
 2321. Veți cumpăra bilete la Loto 6/49 pentru extragerea de duminică?
 2322. Ați făcut vreodată reclamații cu privire la calitatea serviciilor de cablu, internet sau telefonie?
 2323. Credeți că Teodor Meleșcanu este cea mai potrivită persoană pentru asigurarea interimatului la șefia Ministerului Justiției?
 2324. V-ați aventura pe suprafața unui lac înghețat?
 2325. Aveți în rîndul cunoscuților dvs. persoane care se droghează?
 2326. Considerați că legile actuale sînt mult prea permisive cu agresorii care îi ultragiază pe polițiști?
 2327. Credeți că tezele cu subiect unic au fost, într-o anumită măsură, fraudate?
 2328. Credeți că Norica Nicolai va fi desemnată, în cele din urmă, ministru al Justiției?
 2329. Credeți că Omar Hayssam a plecat din țară, așa cum pretinde, de pe aeroportul Otopeni?
 2330. Cu ce combustibil funcționează autoturismul dvs.?
 2331. Ați participat în vreun fel la activitățile de deszăpezire?
 2332. Aveți restanțe la plata impozitelor și taxelor locale?
 2333. Obișnuiți să vă echipați mașina cu lanțuri atunci cînd ninge?
 2334. Cum vă așteptați să fie anul 2008 prin comparație cu 2007?
 2335. Unde vă petreceți revelionul?
 2336. Suferiți de diabet sau de afecțiuni cardiace?
 2337. Ați primit colindători de Crăciun?
 2338. Unde preferați să petreceți Crăciunul?
 2339. Ce fel de brad preferați de Crăciun?
 2340. Considerați oportună măsura potrivit căreia apartamentele nu pot fi vîndute fără dovada plății la zi a întreținerii?
 2341. Sînteți de acord cu sacrificarea tradițională a porcului?
 2342. Sînteți de acord cu interzicerea accesului rudelor pacienților în ambulanțe?
 2343. Sînteți de acord cu rezultatul unui sondaj potrivit căruia imaginea României are de suferit după cazul Mailat?
 2344. Considerați că traiul dvs. s-a îmbunătățit după aderarea la UE?
 2345. Păstrați tradițiile și obiceiurile de Crăciun?
 2346. Aveți încredere în corectitudinea cu care Loteria Română organizează extragerile numerelor cîștigătoare?
 2347. Sînteți adept al terapiilor naturiste?
 2348. Considerați că este binevenită adoptarea Legii împotriva violenței în sport?
 2349. Sînteți multumit de actualul dvs. loc de muncă?
 2350. Cine credeți că va fi noul ministru al Justiției?
 2351. Pe care dintre următorii doi termeni preferați să-i folosiți?
 2352. Sînteți influențați de reclamele TV atunci cînd cumpărați un produs?
 2353. Ați luat vreodată un împrumut bancar?
 2354. Aveți numere de înmatriculare preferențiale la mașină?
 2355. V-ați cumpăra un sistem împotriva adormitului la volan?
 2356. Unde ați alege să vă petreceți revelionul?
 2357. Credeți că Ministerul Educației ar trebui să se autosesizeze în urma sondajului efectuat de OCDE, care clasează România pe locul 47 în ceea ce privește cunoștințele de bază ale adolescenților?
 2358. Credeți că programările la medic, în sistemul sanitar de stat, ar fi bine să se facă telefonic?
 2359. V-ați făcut vaccinul antigripal?
 2360. Sînteți de acord cu concluzia unui sondaj potrivit căreia România este ultima țară din UE în clasamentul privind dezvoltarea umană?
 2361. Credeți că FC Farul va reuși să evite retrogradarea?
 2362. Credeți că alegerile pentru Parlamentul European au fost fraudate?
 2363. Sînteți de acord cu introducerea uniformelor în școli?
 2364. Credeți că participarea la referendumul pentru votul uninominal va întruni 50% + 1 din numărul total de alegători, cît ar fi necesar pentru a fi validat?
 2365. Ce fel de locuință v-ati dori?
 2366. Dacă ați avea o problemă de sănătate, unde ați prefera să vă tratați?
 2367. Ați dona sînge pentru o persoană pe care nu o cunoașteți?
 2368. Sînteți de acord că investiția imobiliară este cea mai sigură formă de economisire, după cum relevă un sondaj comandat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar?
 2369. Sînteți de acord cu studiul realizat de Biroul de Statistică al UE, potrivit căruia românii sînt printre cei mai ineficienți salariați din Europa?
 2370. Considerați că, în România, cazurile de discriminare a romilor sînt:
 2371. Considerați că ar fi benefică o Ordonanță de Urgență în domeniul protecției animalelor?
 2372. Credeți că pe teritoriul României se află grupări care au legături strînse cu organizații teroriste?
 2373. Considerați că în urma gafelor repetate comise în ultima perioadă, ministrul de Externe Adrian Cioroianu ar trebui să demisioneze?
 2374. Considerați corectă concluzia sondajului potrivit căruia Poliția Rutieră este pe primul loc la corupție printre instituțiile MIRA?
 2375. Ați uitat vreodată unde v-ați parcat mașina?
 2376. Vi se par suficiente analizele recomandate de medicul de familie în cadrul Programului Național?
 2377. Folosiți cursele aeriene interne?
 2378. Citiți întotdeauna instrucțiunile care însoțesc jucăriile pe care le cumpărați pentru copii?
 2379. Considerați că imaginile violente de la televizor ar putea influența în mod negativ comportamentul copiilor?
 2380. Avînd în vedere evenimentele din Italia, v-ați alege această țară ca destinație turistică?
 2381. Sînteți de acord cu proiectul de lege potrivit căruia foștilor condamnați li se interzice să părăsească România timp de 10 ani?
 2382. Vă preocupă reciclarea deșeurilor?
 2383. Obișnuiți să consumați suplimente nutritive?
 2384. Ați fi de acord să acționați în instanță ANRE pentru furnizarea de energie electrică mai scumpă cu 40 % față de tariful reglementat ?
 2385. Credeți că sînt îndreptățite nemulțumirile sindicatelor cu privire la nivelul salariului minim pentru anul 2008, propus de patronate?
 2386. Credeți în eficiența transplanturilor de celule stem?
 2387. Sînteți de acord cu recunoașterea meseriei de bonă?
 2388. Vi s-a eliberat vreodată în mod nejustificat rețetă medicală compensată?
 2389. Credeți că o centrală nucleară poate avea efecte nocive asupra sănătății populației?
 2390. Considerați o idee bună mărirea vitezei legale a autovehiculelor?
 2391. Ați adopta un copil?
 2392. Pentru ce ați face mai degrabă credit bancar?
 2393. Ați sădit vreodată un pom?
 2394. Apelați la Internet pentru a vă găsi un loc de muncă?
 2395. Ce credite aveți la bănci?
 2396. Sînteți de acord cu înăsprirea condițiilor pentru obținerea și utilizarea armelor neletale?
 2397. Obișnuiți să faceți, sub o formă sau alta, sport?
 2398. Credeți că ar fi necesară o remaniere guvernamentală?
 2399. Ați fi de acord ca paza și securitatea în școli să fie plătite din banii părinților?
 2400. Ați fi de acord ca viteza maximă admisă în localități să se modifice de la 50, la 60 km/h?
 2401. Sînteți mulțumit de modul cum se aplică în România legislația privind fumatul în spații publice?
 2402. Ați fi dispuși să participați la procesul de colectare selectivă a deșeurilor?
 2403. Ce fel de autoturism v-ați cumpărat ultima dată?
 2404. Ați fi de acord cu o inițiativă legislativă care să îngrădească dreptul de a munci în străinătate?
 2405. Credeți că, în România, clasificarea hotelurilor este corectă?
 2406. Sînteți de acord cu studiul Asociației Române a Cafelei potrivit căruia românii nu sînt mari consumatori de cafea?
 2407. Obișnuiți să mergeți la controale stomatologice?
 2408. Credeți că moțiunea de cenzură depusă de PSD va fi adoptată de Parlament?
 2409. Credeți că, în învățămîntul universitar, corupția este o regulă sau se regăsește doar în cazuri izolate?
 2410. Cum vă vor afecta scumpirile intrate în vigoare de astăzi?
 2411. Sînteți de acord cu concluzia Comisiei Europene, potrivit căreia muncitorii români sînt mai slab calificați decît cei din alte state UE?
 2412. Sînteți pro sau contra legalizării prostituției?
 2413. Ați fi dispus să învățați o nouă limbă străină?
 2414. Considerați suficiente măsurile luate împotriva elevilor care au provocat scandalul de la Colegiul “Constantin Brătescu”?
 2415. Credeți că moțiunea de cenzură a PSD va determina căderea Guvernului Tăriceanu II?
 2416. Credeți în eficiența luptei anticorupție din România?
 2417. Ați adus modificări interiorului sau exteriorului locuinței dvs. fără a avea autorizațiile necesare?
 2418. Considerați că există în rîndurile DNA procurori care răspund la comenzi politice?
 2419. Considerați că există în rîndurile DNA procurori care răspund la comenzi politice?
 2420. Considerați oportună reînființarea cabinetelor stomatologice în școli?
 2421. Ați renunța la telefonul mobil dacă acesta v-ar afecta sănătatea?
 2422. Considerați că lansarea sistemului de pensii private obligatorii ar trebui amînată?
 2423. Sînteți de acord cu fortifierea pîinii?
 2424. Ați renunța la fumat dacă medicul v-ar recomanda în mod expres acest lucru?
 2425. Credeți că există în România persoane care ar fi putut avea legături cu autorii atacurilor teroriste din 11 septembrie?
 2426. Șofatul este pentru dumneavoastră:
 2427. V-ați făcut asigurare de pensie privată?
 2428. Ați suferit vreodată de depresie?
 2429. Credeți că starea bioritmică proastă a conducătorului auto poate duce la producerea unui accident rutier?
 2430. Dacă ați găsi o importantă sumă de bani pe stradă, ați returna-o proprietarului?
 2431. Cum apreciați direcția spre care se îndreaptă România?
 2432. Respingeți categoric alimentele modificate genetic?
 2433. Vă preocupă alimentația sănătoasă?
 2434. Sînteți de acord cu studiul DGA, potrivit căruia salariile mici și promovarea pe pile sînt principalele cauze ale corupției din Ministerul de Interne?
 2435. Care credeți că este riscul criminogen în unitățile de învățămînt din România?
 2436. Credeți că eliminarea Testelor Naționale este o măsură bună?
 2437. Sînteți de acord cu organizarea unui referendum pentru introducerea votului uninominal?
 2438. Considerați creditul de refinanțare o soluție bună?
 2439. Ați urmărit, pe viu sau la televizor, Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2007?
 2440. Ați suferit vreodată de arsuri solare?
 2441. Considerați o idee bună ca învățămîntul obligatoriu să înceapă de la vîrsta de trei ani?
 2442. Sînteți consumator al produselor “Danone”?
 2443. Credeți ca decizia Ligii Profesioniste de Fotbal de amînare a meciului Farul - Dinamo este corectă?
 2444. Credeți că Gigi Becali îl va demite pe Hagi de la Steaua înainte de încheierea campionatului?
 2445. Dețineți un animal de companie?
 2446. Sînteți un iubitor al artelor?
 2447. Sînteți de acord ca religia să fie materie obligatorie în liceu?
 2448. Beneficiați, la serviciu, conform legii, de instructajul obligatoriu pe probleme de protecția muncii?
 2449. Unde vă sărbătoriți zilele onomastice și de naștere?
 2450. Vă simțiți în vreun fel discriminat la locul de muncă?
 2451. Cît de des utilizați Internetul?
 2452. Cărei categorii îi acordați o mai mare încredere?
 2453. V-ați făcut vreodată testul HIV?
 2454. Ce părere aveți despre concluzia unui studiu european potrivit căreia copiii români se clasează pe locul 34, din 43, de țări la citire și matematică?
 2455. Ce versiune a ziarelor preferați să citiți?
 2456. Ați fi de acord ca, pentru o mai bună siguranță a traficului, să fie scoși copacii de pe marginea șoselelor?
 2457. Se întîmplă să vă lăsați copiii sub 10 ani nesupravegheați?
 2458. Ce loc credeți că va ocupa FC Farul la sfîrșitul campionatului?
 2459. Jucați la Loto 6/49 săptămîna aceasta?
 2460. Cum credeți că se va termina meciul de vineri dintre FC Farul Constanța și Steaua București?
 2461. Obișnuiți să vă cumpărați haine în perioada de soldare?
 2462. Credeți că scufundarea cargoului “Multitrader” a fost regizată?
 2463. Ați consumat vreodată, sub o formă sau alta, droguri?
 2464. Sunteți un admirator al lui Julio Iglesias?
 2465. Cum catalogați avizul negativ dat de Ministerul Mediului pentru construirea șoselei de coastă a Constanței?
 2466. Vă îngrijorează faptul că orașul Constanța este pe locul doi în România la traficul și consumul de droguri?
 2467. Credeți că, din cauza secetei, se va ajunge la reducerea debitelor de apă pentru populație?
 2468. Obișnuiți ca pe timp de caniculă să beți băuturi de tip cola, în pofida recomandărilor medicilor?
 2469. Sînteți de acord cu concluzia unui studiu al Biroului European de Statistică potrivit căruia românii muncesc mult, dar fără spor?
 2470. Ce fel de pîine consumați?
 2471. Ce facultate ați prefera să urmeze copilul dvs:
 2472. Credeți că norul de fosfor galben va afecta și populația României?
 2473. Scăderea drastică a natalității în România este o consecință a:
 2474. Ați fost atacat vreodată de păsări domestice?
 2475. Cum apreciați activitatea Poliției Autostrăzii?
 2476. Credeți că vineri 13 este o zi cu ghinion?
 2477. V-ați trimite copilul într-o tabără în care s-au semnalat cazuri de toxinfecție alimentară?
 2478. Existența șpăgii în sistemul universitar este întreținută de:
 2479. Credeți că procentul de promovabilitate la bacalaureat, de aproape 100%, reflectă corect nivelul de pregătire al absolvenților de liceu constănțeni?
 2480. Sînteți de acord cu concluzia unui raport al Băncii Mondiale care arată că sărăcia absolută în România a scăzut de trei ori din 2000 pînă în 2006?
 2481. Ce ascultați mai degrabă la radio?
 2482. Sînteți de acord cu concluzia studiului potrivit căruia România mai are nevoie de 50 de ani pentru a atinge standardele occidentale?
 2483. Frecventați cluburile de noapte?
 2484. Ce preferați să jucați?
 2485. Ce preferați să beți?
 2486. Vă atrag jocurile pe computer?
 2487. Obișnuiți să stați la plajă și între orele 11.00 și 16.00, interval nerecomandat de medici?
 2488. Aveți acasă aparat de aer condiționat?
 2489. Cînd obișnuiți să vă faceți cumpărăturile?
 2490. Cîtă apă beți zilnic?
 2491. Cu ce ați prefera să călătoriți în străinătate?
 2492. Credeți că Gheorghe Hagi își va duce la bun sfîrșit mandatul de antrenor la FC Steaua?
 2493. Cîte limbi străine cunoașteți?
 2494. Ați resimțit deja efectele negative ale căldurii excesive din această perioadă?
 2495. Considerați bătaia ca fiind o metodă potrivită pentru educarea copiilor în școli?
 2496. Mergeți des la plajă?
 2497. Ce animal de companie preferați?
 2498. Cît de des ieșiți la plimbare în parc?
 2499. Cu ce vă deplasați la seviciu?
 2500. Ce tip de locuință ați prefera: apartament sau casă?
 2501. Sînteți de acord cu afirmația premierului Tăriceanu potrivit căreia România este „un stat excesiv al procurorilor”?
 2502. Credeți că se impune înființarea Poliției Animalelor și în România?
 2503. Obișnuiți să folosiți drept calmant algocalminul?
 2504. Va duce moțiunea de cenzură a PD la căderea Guvernului?
 2505. Credeți că noua metodă de monitorizare a traficului rutier va duce la disciplinarea șoferilor?
 2506. Credeți că propunerea președintelui Băsescu de formare a unui nou guvern va fi acceptată de partidele parlamentare?
 2507. Ce gen de filme preferați?
 2508. Sînteți de acord cu interzicerea relațiilor intime dintre profesori și elevi?
 2509. Ce vă creează disconfortul cel mai mare?
 2510. Unde preferați să vă petreceți concediul estival?
 2511. De cîte ori mîncați pe zi?
 2512. Cîte țigări fumați pe zi?
 2513. Credeți că Guvernul va demisiona la cererea președintelui Băsescu?
 2514. Ce fel de hrană preferați?
 2515. Ce părere aveți despre sistemul de învățămînt din România?
 2516. Credeți că monitorizarea video a claselor de liceu va duce la reducerea violențelor?
 2517. Obișnuiți să luați medicamente fără prescripție medicală?
 2518. Dețineți o locuință proprietate personală?
 2519. Aveți autoturism proprietate personală?
 2520. Credeți că polițiștii au tendința de a-i favoriza pe politicieni atunci cînd încalcă legea?
 2521. Vă considerați un adevărat patriot?
 2522. Credeți că PNL va ieși de la guvernare?
 2523. Sînteți mulțumiți de calitatea serviciilor oferite de transportatorii privați de persoane?
 2524. V-ați întîlnit vreodată cu o persoană pe care ați cunoscut-o mai întîi pe Internet?
 2525. Veți merge la vot pe 19 mai?
 2526. Sînteți de acord cu interzicerea totală a fumatului în spațiile publice închise?
 2527. Vă sperie fenomenul încălzirii globale?
 2528. Vă simțiți deseori stresat sau epuizat?
 2529. Vă plac spectacolele de circ?
 2530. Folosiți creme cu factor de protecție solară?
 2531. Obișnuiți să risipiți apa?
 2532. Ce fel de cărți preferați să citiți?
 2533. Ați fost vreodată victima vreunei infracțiuni electronice?
 2534. Credeți că vor avea loc atentate teroriste în România, după sosirea trupelor americane?
 2535. Vi s-a întîmplat vreodată să nu acordați prioritate unei mașini de intervenție aflate în misiune?
 2536. Ați fost vreodată în grevă?
 2537. Credeți că Traian Băsescu își va onora promisiunea potrivit căreia se va retrage din politică dacă va pierde referendumul din 19 mai?
 2538. De cîte ori ieșiți la iarbă verde?
 2539. Ce activitate preferați în timpul liber?
 2540. În ce monedă vă păstrați economiile?
 2541. Cumpărați CD-uri și DVD-uri piratate?
 2542. Unde vă veți petrece minivacanța de 1 mai?
 2543. Sînteți mulțumit de silueta dvs.?
 2544. Cum veți vota la referendumul din 20 mai?
 2545. Veti merge la vot, la referendumul pentru demiterea președintelui suspendat?
 2546. Credeți că Traian Băsescu se va răzgîndi și nu va mai demisiona?
 2547. Cum apreciați demersul suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu?
 2548. Credeți că Parlamentul îl va suspenda din funcție pe președintele Băsescu?
 2549. Ați cumpărat vreodată haine second-hand?
 2550. Credeți că România va avea alegeri prezidențiale anticipate?
 2551. Ce metodă de învățare credeți că este mai eficientă pentru copiii dvs.?
 2552. Credeți că Traian Băsescu va demisiona în cazul în care Parlamentul va decide suspendarea sa din funcție?
 2553. Ce fel de apă beți?
 2554. Considerați că o dietă alimentară trebuie urmată sub îndrumarea unui specialist?
 2555. Credeți despre dvs. că sînteți un om onest?
 2556. Unde vă petreceți Paștele?
 2557. Aveți încredere în tranzacțiile pe internet cu card bancar ?
 2558. Veți participa la slujba de Înviere?
 2559. Unde obișnuiți să faceți operațiuni valutare?
 2560. Sînteți de părere că noul Cod Rutier disciplinează traficul?
 2561. Credeți că noul guvern va trece de votul Parlamentului?
 2562. Sînteți pro sau contra avortului?
 2563. Cum credeți că este direcția spre care se îndreaptă România?
 2564. Ce părere aveți despre siguranța traficului rutier din România?
 2565. Credeți că este corect ca avocații neloiali clienților lor să fie pedepsiți cu închisoare?
 2566. Ce faceți cu deșeurile electronice și electrocasnice din gospodărie?
 2567. Cîte credite bancare aveți?
 2568. Ce jocuri de noroc preferați?
 2569. Obișnuiți să urmăriți competiții sportive?
 2570. Cîte cărți citiți într-o lună?
 2571. Cu ce fel de relație de cuplu sînteți de acord?
 2572. Cît de des vă faceți un control stomatologic?
 2573. Unde vă păstrați economiile?
 2574. Țineți Postul Paștelui?
 2575. Cumpărați miel de Paști?
 2576. Considerați că, în România, cadrele medicale își fac datoria?
 2577. Credeți că președintele Băsescu se folosește de Serviciile Secrete pentru propriile interese?
 2578. Considerați că este justificată amînarea alegerilor europarlamentare?
 2579. Credeți că PD va ieși de la guvernare?
 2580. Cum ați petrecut ziua de 8 Martie?
 2581. Dacă ați achiziționa un autoturism nou, ați prefera:
 2582. Credeți în rezultatele medicinei tradiționale chineze?
 2583. Considerați că municipiul și județul Constanța sînt discriminate de autoritățile centrale?
 2584. Cîți studenți credeți că dau șpagă pentru a promova unul sau mai multe examene?
 2585. Sînteți mulțumiți de nivelul dvs. de trai?
 2586. Credeți că Justiția este cu adevărat independentă în România?
 2587. Considerați avantajos sistemul privat de pensii?
 2588. Sînteți mulțumit de locul de muncă?
 2589. Credeți că prezența la Constanța a unui ofițer din IGPR, desemnat de șeful Poliției Române să monitorizeze mersul anchetelor în dosarele interlopilor, va avea vreun efect?
 2590. Vă considerați un om fericit?
 2591. Credeți că este corect ca verificarea financiară a asociațiilor de proprietari să se facă numai la cererea președinților?
 2592. Credeți în afirmația șefului IGPR potrivit căreia la Constanța există polițiști care protejează grupările interlope?
 2593. Credeți că tragedia rutieră din Mamaia este un motiv suficient pentru a-i determina pe teribiliști să renunțe la viteza excesivă?
 2594. Cine credeți că are dreptate în conflictul dintre președinte și premier?
 2595. Considerați că polițiștii aflați în misiune ar trebui să folosească armamentul din dotare, fără ezitare, atunci cînd sînt atacați de infractori?
 2596. Credeți că ar dispărea cozile care se formează la eliberarea rețetelor gratuite, dacă s-ar elimina plafonul pentru medicamente din farmacii?
 2597. Ați fi de acord să îi cumpărați copilului dvs., șofer începător, o mașină de mare viteză?
 2598. Credeți că vor mai apărea și alte bilețele prezidențiale?
 2599. Vi s-a întîmplat vreodată ca un cadru medical să refuze să vă trateze?
 2600. Sînteți de acord cu propunerea ministerului Educației ca părinții să fie amendați pentru absențele elevilor de la ore?
 2601. Vi se pare normal ca indiferent de nemulțumirile pe care le au, profesorii să boicoteze din nou examenele naționale?
 2602. Sînteți la curent cu noua Lege care modifică termenul în care șoferii implicați în tamponări ușoare trebuie să se prezinte la poliție?
 2603. Cumpărați miel, de Paști?
 2604. Sînteți adeptul meditațiilor particulare?
 2605. Credeți că noile pedepse și sancțiuni vor descuraja pe suporterii violenți?
 2606. Credeți că noile măsuri impuse de Inspectoratul Școlar, vor pune capăt violențelor în școli?
 2607. Credeți că numărul cabinetelor medicale se va reduce după aplicarea noilor norme de modernizare a acestora?
 2608. Considerați justificat protestul poștașilor?
 2609. Cum vi se par tarifele ce vor fi practicate de prima Clinică particulară din Constanța?
 2610. Credeți că rezultatul posibilului referendum pentru suspendarea președintelui țării i-ar fi nefavorabil lui Traian Băsescu?
 2611. Ați donat vreodată bani în scopuri caritabile?
 2612. Credeți că echipa CVM Tomis Constanța se va califica în turneul Final Four al Top Teams Cup?
 2613. Sînteți de acord cu interzicerea totală a fumatului în spațiile publice?
 2614. Ați fi de acord ca bazele americane din România să fie utilizate într-un eventual atac al SUA contra Iranului?
 2615. Cum reacționați la primele semne de boală?
 2616. Credeți că străinii stabiliți în România sînt supuși discriminărilor de diverse tipuri?
 2617. Considerați că prefectul Dănuț Culețu ar trebui să își dea demisia?
 2618. Știți care sînt recomandările medicilor pentru evitarea contractării afecțiunilor respiratorii virale?
 2619. Credeți că Serviciile de Ambulanță vor mai putea face față solicitărilor după înjumătățirea numărului de autosanitare?
 2620. Sînteți de acord cu reincriminarea insultei și calomniei?
 2621. Credeți că ministrul învățămîntului ar trebui să răspundă pentru gafele din manualele alternative ?
 2622. Susțineți suspendarea președintelui Băsescu?
 2623. Credeți că scandalul dintre Băsescu și Tăriceanu va atrage României sancțiuni din partea Uniunii Europene?
 2624. Credeți că președintele Băsescu și premierul Tăriceanu s-au compromis moral în scandalul provocat de bilețel?
 2625. Credeți că CVM Tomis se va califica în sferturile de finală ale Top Teams Cup?
 2626. Sînteți de acord cu intenția farmaciștilor de a da în judecată Guvernul?
 2627. Credeți că noile privilegii acordate procurorilor vor duce la sporirea eficienței în lupta împotriva criminalității organizate?
 2628. Scumpirea țigărilor vă determină să vă gîndiți că ar fi bine să renunțați la fumat?
 2629. Credeți că programul național de vaccinare antirabică gratuită a animalelor de companie ar putea ascunde în spate o afacere a unor potentați ai zilei?
 2630. Cum preferați să vă achitați facturile?
 2631. Ce părere aveți despre nivelul de pregătire al asistenților medicali proaspăt ieșiți de pe băncile școlii?
 2632. Sînteți de acord cu rezultatul ultimului eurobarometru, conform căruia românii sînt nemulțumiți de modul lor de viață?
 2633. Sînteți de acord cu introducerea sistemului de facturare individuală propus de RAJA?
 2634. Știți care sînt serviciile medicale gratuite de care beneficiază orice asigurat în România?
 2635. Credeți că ieftinirea cărnii de porc din import va duce la diminuarea vînzărilor produsului similar autohton?
 2636. Vă veți cumpăra cardul european de sănătate în cazul în care veți pleca în străinătate?
 2637. Considerați un lucru benefic asigurarea obligatorie a locuințelor?
 2638. Cum apreciați că va fi anul 2007 pentru dumneavoastră ?
 2639. Sînteți de acord cu propunerea ministrului Sănătății de a cere acordul Asociației de Proprietari pentru a crește un animal de companie în casă?
 2640. Credeți că vi se va îmbunătăți nivelul de trai după aderarea României la UE?
 2641. Aveți autoturismul echipat corespunzător pentru condițiile meteo nefavorabile prognozate de meteorologi?
 2642. Unde ați prefera să petreceți Crăciunul?
 2643. Credeți că protestele sindicale din 2007 vor avea mai mulți sorți de izbîndă decît cele de anul acesta?
 2644. Sunteți de părere că plecarea lui Mihai Guriță de la FC Farul va afecta performanțele sportive ale echipei?
 2645. Credeți că prin preluarea Urgenței de către ministerul Sănătății se va îmbunătăți calitatea actului medical?
 2646. Sînteți de acord cu restricționarea accesului pe plajă între anumite ore, în timpul sezonului estival?
 2647. Credeți că mita este o practică curentă la angajările din sectorul de stat?
 2648. Credeți că este îndreptățit refuzul medicilor de a semna noul contract-cadru pentru 2007, cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate?
 2649. Credeți că demersurile pensionarilor la forurile europene vor avea sorți de izbîndă?
 2650. Cum considerați votul dat de consilierii locali PD și PNL împotriva bugetului municipalității ?
 2651. Credeți că poliția constănțeană mușamalizează cazurile în care sînt implicate bandele de interlopi?
 2652. Cum ați caracteriza “lupta anticorupție” a actualilor guvernanți?
 2653. Credeți că protestele deținuților din închisorile românești sînt justificate?
 2654. Credeți că demersurile sindicaliștilor din învățămînt vor duce în final la demiterea ministrului Hărdău?
 2655. Dvs. sau cineva din familia dvs. a dat mită în ultimul an?
 2656. Credeți că deschiderea granițelor va aduce o invazie masivă de droguri în România?
 2657. Sînteți de acord cu prevederea proiectului de cod penal potrivit căreia femeile însărcinate care își provoacă singure un avort sînt pasibile de închisoare?
 2658. Credeți că programul propus de ministrul Eugen Nicolăescu pentru evaluarea stării de sănătate a populației își va atinge scopul?
 2659. Credeți că Guvernul Tăriceanu va rezista pînă la sfîrșitul mandatului?
 2660. Credeți că prevederile noului Cod Rutier îi vor disciplina pe pietoni ?
 2661. Credeți că noul cod rutier va duce la o scădere semnificativă a numărului de accidente?
 2662. Va îngrijorează creșterea numărului de persoane infectate HIV la nivel național?
 2663. Care credeți că este cauza pentru care mai puțin de 30% din candidați au promovat examenul de intrare în barou?
 2664. Care credeți că este ponderea elevilor de liceu implicați în acte de pornografie?
 2665. Sînteți posesorii unei asigurări de viață?
 2666. Credeți că ar trebui înăsprite sancțiunile aplicate suporterilor violenți?
 2667. Considerați justificată inițiativa prefectului Culețu de a proclama ziua de 23 Noiembrie drept “Ziua recunoștinței constănțenilor”?
 2668. Ce credeți că se va întîmpla cu fenomenul răfuielilor dintre bandele interlope odată cu aderarea României la UE?
 2669. Considerați că profesorii cu tulburări de comportament ar trebui excluși din învățămînt?
 2670. Cum apreciați arbitrajul din sportul românesc?
 2671. Sînteți adepții vaccinării antigripale?
 2672. Considerați că se impune pedeapsa cu închisoarea pentru cei care folosesc ilegal arme neletale?
 2673. Ați vrea să vă lăsați de fumat?
 2674. Cîtă încredere aveți în poliția constănțeană?
 2675. Sînteți de acord cu înființarea de locuri pentru fumat în licee?
 2676. Credeți că sindicatele vor declanșa în cele din urmă, iarna aceasta, greva generală?
 2677. Considerați că problemele sesizate de elevii constănțeni în raportul adresat autorităților europene sînt
 2678. Considerați campania “S-o facem legal”, desfășurată de către ANAF în școli ca fiind:
 2679. Sînteți de acord cu reluarea adopțiilor internaționale?
 2680. Credeți că, de această dată, amenințarea cu înghețarea anului școlar va fi pusă în practică de către sindicaliștii din învățămînt?
 2681. Cum apreciați rezultatele campaniei pentru combaterea violenței din școli duse de Comitetele de părinți și Consiliul Județean al Elevilor?
 2682. Considerați că este suficientă măsura scăderii notei la purtare luată împotriva celor două eleve care au bătut-o pe premianta clasei pînă au băgat-o în spital pentru că nu a vrut să chiulească de la ore?
 2683. Considerați corectă pedeapsa pe care Înaltul Tribunal Penal Irakian a hotărît-o pentru Saddam Hussein?
 2684. Credeți că este oportună înființarea unui sindicat al medicilor la Constanța?
 2685. Credeți în victoria handbaliștilor constănțeni în meciul de sîmbătă cu Banik Karvina?
 2686. Credeți că Zona Metropolitană Constanța va deveni al doilea pol de interes al țării?
 2687. Cum considerați prestația Președintelui ANAF, Sebastian Bodu, în fața elevilor constănțeni?
 2688. Considerați că obligativitatea de a monta repartitoare de costuri este o masură binevenută?
 2689. Ați fi de acord să contribuiți la finanțarea lucrărilor din punctele termice pentru a avea apă caldă non-stop?
 2690. Considerați că sancțiunile aplicate handbaliștilor de la HCM Constanța de către conducerea clubului sînt
 2691. Considerați că primul ministru Tăriceanu ar trebui sa-și dea demisia?
 2692. De ce credeți ca asistentele medicale nu poartă mănuși de protecție în timpul tratamentelor?
 2693. Sînteți adeptul creditelor?
 2694. Creditul fără cheltuieli va avea același succes ca și creditul cu buletinul?
 2695. Ce credeți că sînt motivațiile voluntarilor din armată?
 2696. Credeți că HC Municipal va cîștiga meciul de duminică și implicit calificarea în optimi?
 2697. Credeți că primarul din Agigea, Ion Ioniță, va fi condamnat pentru conducerea fără permis pe drumurile publice?
 2698. Care este sportul dvs. preferat?
 2699. În opinia dvs., președintele Traian Băsescu a fost colaborator al Securității?
 2700. Sînteți de acord cu reluarea adopțiilor internaționale?
 2701. Credeți că tichetele de creșă reprezintă un ajutor real avînd în vedere condițiile în care se acordă?
 2702. Credeți că vaccinul antigripal este suficient pentru a vă feri de bolile sezonului rece?
 2703. Considerați că ar trebui făcut testul HIV/SIDA tuturor persoanelor care necesită internare?
 2704. Considerați că tragedia petrecută ieri la New York este
 2705. Credeți că este posibilă scindarea PNL în cel mai scurt timp?
 2706. Considerați că este normal ca radiografiile pulmonare să fie făcute cu aparate vechi de peste 50 de ani?
 2707. Considerați că înscrierea în sistemul privat de pensii este benefică?
 2708. Sînteți de acord cu prevederile proiectului de act normativ privind Legea taximetriei?
 2709. Ar putea deveni Mamaia o atracție turistică de talie europeană?
 2710. Sunteți de acord cu greva avocaților?
 2711. Credeți că România va avea un nou premier la scurt timp după aderare?
 2712. Sînteți de acord cu părinții care pleacă la muncă în străinătate, lasîndu-și copiii în urmă?
 2713. Credeți că fotbalul american este un sport care ar avea succes în România?
 2714. Credeți că este normal să fie retrocedate terenurile considerate rezervații naturale?
 2715. Dacă ați suferi de diabet, v-ați lăsa tratat de un medic care nu are specializare în domeniu?
 2716. Credeți că după aderarea la UE, emigrația va lua amploare în România?
 2717. Cum credeți că se va trăi în România după 1 ianuarie 2007, data aderării la UE?
 2718. Credeți că România este vizată de teroriști pentru comiterea de atentate?
 2719. Credeți că sînt justificate motivele pentru care polițiștii vor să intre în grevă?
 2720. Credeți că CNSAS ar trebui desființat sau doar schimbați membrii Colegiului?
 2721. Credeți că pentru reducerea numărului de adolescenți depresivi ar fi nevoie de:
 2722. Credeți că Adrian Mutu l-a bătut cu adevărat pe chelnerul Grosu, în cantonamentul Naționalei, la hotel Rex?
 2723. Care credeți că este principalul factor care a determinat seria carnagiilor produse în ultimul timp pe șoselele românești?
 2724. Cum priviți desființarea obligativității efectuării stagiului militar?
 2725. Care credeți că sînt cauzele faptului că procentajul tinerilor români dispuși să emigreze (88%) este superior celui înregistrat în Etiopia - 80%, Bangladesh - 78%, Irak - 76%?
 2726. În cazul protestului grefierilor, credeți că se va ajunge pînă la blocarea totală a activității judecătorești?
 2727. Sînteți de părere că o vizită la mănăstirea Dervent v-ar putea schimba radical viața?
 2728. Credeți că anul școlar va debuta cu
 2729. Credeți că suspendarea lui Teodor Atanasiu din funcția de ministru al Apărării are o conotație politică?
 2730. Sînteți de acord cu opinia șefului Poliției de Proximitate Constanța, potrivit căruia “nu numai infractorul se face vinovat de comiterea fărădelegilor, ci greșeala aparține în mare măsură și victimei"?
 2731. Credeți că decizia Ministerului Muncii de a nu se mai face la angajare analize pentru depistarea sifilisului și radiografia pulmonară ar putea afecta sănătatea celorlalți angajați?
 2732. Sînteți de acord cu ideea ministrului Sănătății conform căreia medicii de familie își pot vinde listele de pacienți?
 2733. Îl credeți în stare pe Adrian Mutu să comită fapte antisociale?
 2734. Credeți că “brățările electronice” introduse de noul Cod de procedură penală vor împiedica fuga peste graniță a inculpaților care au interdicția de a părăsi țara?
 2735. Ce șanse acordați sezonului estival 2007 pe litoralul românesc?
 2736. Sînteți de acord cu intenția cadrelor didactice de boicota începerea anului școlar?
 2737. Noul Cod Rutier avantajează:
 2738. Ați întîlnit în trafic polițiști de la Serviciul Rutier care nu respectă regulile de circulație?
 2739. Vor reuși cadrele didactice să convingă Guvernul să respecte Acordul încheiat în toamna anului trecut, prin boicotarea anului școlar?
 2740. Cum apreciați măsura guvernului de a acorda, Constanței, sume mai mici decît în restul țării, pentru ajutorul de încălzire, pe motiv că orașul este situat într-o zonă caldă?
 2741. Considerați că bătaia, ca metodă de educare a copiilor
 2742. 2006 este, pentru Constanța, anul cu cel mai mare număr de accidente de muncă. Ce anume credeți că a determinat, în principal, acest lucru?
 2743. Avînd în vedere rezultatele ultimelor meciuri, considerați că antrenorul FC “Farul” ar trebui schimbat?
 2744. Cum apreciați declarația ministrului Învățămîntului prin care se oferă să cumpere lumînări pentru școli?
 2745. Credeți că „Dosariada” ar putea duce la alegeri anticipate?
 2746. Credeți că distribuirea pensiilor pe card bancar este o soluție bună?
 2747. Considerați oportună o eventuală grevă a avocaților?
 2748. Care credeți că este cauza pentru care cele mai multe dintre infracțiunile reclamate la Poliția constănțeană rămîn nesoluționate?
 2749. Care credeți că este motivul pentru care nu a fost numit nici pînă la această oră președintele Autorității Naționale pentru Turism, deși termenul limită era 15 august?
 2750. Aveți încredere în sistemul de învățămînt particular din România?
 2751. Creditele de tip”doar cu buletinul” ar trebui restricționate?
 2752. Percepeți munca la negru ca fiind un fenomen
 2753. Care este cauza pentru care băncile se dovedesc ușor de înșelat cu sume fabuloase?
 2754. Este populația dezinformată de Poliție cu privire la rezultatele activității sale?
 2755. Care credeți că este cauza faptului că reglarea de conturi între bandele înarmate de interlopi este un fenomen pe care poliția nu-l mai poate controla?
 2756. Care credeți că este cauza faptului că reglarea de conturi între bandele înarmate de interlopi este un fenomen pe care poliția nu-l mai poate controla?
 2757. Va mai fi vreodată prins si judecat în România Omar Hayssam?
 2758. Este, în opinia dvs., România în pericolul de a fi vizată de planuri teroriste ale unor organizații extremiste?
 2759. Sînteți de acord cu migrația politică?
 2760. Cunoașteți măsurile pe care angajatorii sînt obligați să le aplice în perioadele cu temperaturi extreme?
 2761. Cum apreciați că se desfășura traficul, în Constanța și Mamaia, atunci cînd era instituită măsura blocării roților pentru mașinile parcate neregulamentar?
 2762. Credeți că profesorii sînt îndreptățiți să boicoteze a doua sesiune a bacalaureatului?
 2763. V-ați oferi voluntar pentru a participa la operațiunile dintr-o zonă de conflict armat?
 2764. Credeți că permanenta criză în care este menținut sistemul sanitar ar trebui să-l determine pe ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, să demisioneze?
 2765. Credeți că excluderea turismului litoral din lista priorităților Autorității Naționale pentru Turism se datorează unor interese mafiote?
 2766. Ați reușit de fiecare dată să beneficiați de medicamentele gratuite și compensate la care aveați dreptul?
 2767. Ar fi fost mai bine dacă banii folosiți pentru sistemele de monitorizare video a plajelor erau cheltuiți pentru dotarea acestora?
 2768. Credeți că evenimentele din Liban s-ar putea extinde la scară mondială?
 2769. Ati emigra dacă vi s-ar oferi posibilitatea?
 2770. Iau profesorii din învățămîntul universitar șpagă?
 2771. Cine ar trebui tras la răspundere pentru dispariția misterioasă a sirianului Omar Hayssam?
 2772. Rezultatele extrem de slabe obținute de cadrele didactice la examenul de titularizare periclitează viitorul elevilor?
 2773. Cum calificați activitatea Poliției în municipiul și județul Constanța?
 2774. Sunteți de părere că nunta lui Irinel Columbeanu a fost “nunta secolului”?
 2775. Credeți că Omar Hayssam se mai află în țară?
 2776. Considerați că după declarațiile făcute, președintele Autorității Naționale pentru Turism, Ovidiu Iuliu Marian, ar trebui să rămînă în continuare în această funcție?
 2777. Promovabilitatea de peste 93% la examenul de bacalaureat, în județul Constanța, reflectă în mod corect nivelul de pregătire al elevilor?
 2778. Ce credeți că este gripa aviară?
 2779. Credeți că strategia Ministerului Mediului de apărare impotriva inundatiilor este:
 2780. Vi se pare normal ca muzica din discotecile în aer liber de pe litoral să fie oprită la ora 1 noaptea?
 2781. Credeți că sancțiunile aplicate angajatorilor pentru munca la negru
 2782. Credeți că starea conflictuală din Orientul Mijlociu s-ar putea extinde?
 2783. Unde v-ati petrecut sau urmează sa va petreceti concediul anul acesta?
 2784. Ce efect credeti că va avea măsura de reevaluare prin sondaj a lucrărilor de la bacalaureat?
 2785. Ati dat vreodată șpagă pentru promovarea unui examen?
 2786. Considerați că Legea care interzice fumatul în locurile publice este respectată?
 2787. Considerați că bursa locurilor de muncă reprezintă o oportunitate reală pentru cei care caută un serviciu?
 2788. Cauza calității deficitare a serviciilor medicale este:
 2789. Nota pe care o acordați raportului tarif/calitate la călătoria cu trenul este:
 2790. Este bătaia o metodă de educare a copilului?
 2791. Considerați că Mihail Hărdău ar trebui să-și dea demisia din funcția de ministru al Educației în urma scandalurilor iscate la examenle naționale?
 2792. Credeți că este posibilă înființarea de celule teroriste la Constanța?
 2793. Ați avut suficient timp la dispoziție pentru a vă familiariza cu leul greu?
 2794. Credeți că războiul dintre Tăriceanu și Băsescu a adus România într-un punct critic?
 2795. Este justificată greva salvamarilor?
 2796. Credeți că România ar putea deveni o țintă a terorismului internațional?
 2797. Merită Constanța o Sală Polivalentă?
 2798. Ați dat șpagă unui polițist?
 2799. Considerați că România este pregătită să facă față unei pandemii de gripă aviară?
 2800. Mai sînt românii atrași de escrocheriile financiare de tip “Caritas”?
 2801. Ce perspective are, în actualele condiții, turismul litoral în sezonul 2006?
 2802. S-au cerut bani pentru “fondul de protocol” al profesorilor, pentru testările naționale și bacalaureat, în școlile și liceele constănțene?
 2803. Sunteți de acord cu amplasarea camerelor de luat vederi pentru supravegherea plajelor?
 2804. Mihail Hărdău ar fi trebuit să-și dea demisia de la conducerea Ministerului Educației imediat după scandalul subiectelor testelor naționale?
 2805. Credeți că actuala Coaliție de guvernare va rezista pînă la 1 ianuarie 2007?
 2806. Lipsa fondurilor pentru medicamente gratuite și compensate este determinată de:
 2807. Aveți încredere în sistemul de pensii private?
 2808. Din ce motiv considerați că a sacrificat Guvernul turismul litoral?
 2809. Cum catalogați obligativitatea de a plăti 2 milioane de lei numai pentru confirmarea unui diagnostic, impusă asiguraților prin noile legi ale Sănătății?
 2810. Ce notă acordați “strategiei plajelor” elaborată de ministrul Mediului, Sulfina Barbu?
 2811. Considerati ca protestele profesorilor sunt justificate?
 2812. Credeti in existenta unei inchisori secrete a CIA in judetul Constanta?
 2813. Mai sunt atractive pentru turisti statiunile de pe litoralul romanesc?
 2814. Cine credeti ca va castiga campionatul national de fotbal "Divizia A"?
 2815. Ce parere aveti despre noua imagine a website-ului "Telegraf"?
 

Știri de ultimă oră

INTREBAREA ZILEI
Ați intrat în posesia cardului de sănătate?
BULETIN DE STIRI
Vreau sa ma abonez la buletinul de stiri zilnic via e-mail
CURS VALUTAR BNR
1 USD = 2,3287 RON
1 EURO = 3,6347 RON
convertor valutar
PUBLICITATE OUTDOOR
 
RECLAME
Telegraf - Imobiliare
Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu ziarul Telegraf sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.
© 2006 Copyright S.C. Telegraf Advertising S.R.L. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii de utilizare
Pagina a fost generata in 0.1629 secunde
Powered by
Inchide