Alți 24 de furnizori de servicii medicale au bătut palma cu Casa de Sănătate

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
La Constanța Alți 24 de furnizori de servicii medicale au bătut palma cu Casa de Sănătate • Vezi și noutăți ale Contractului-Cadru din sistemul sanitar!
Sănătate 04 Aprilie 2017 / 17:31 611 accesări 1 comentariu

La 31 martie, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța a finalizat procesul de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, conform noilor norme de aplicare a Contractui-Cadru aprobat prin HG 161/2016, norme ce au intrat în vigoare la 1 aprilie 2017, a anunțat instituția, într-un comunicat. Astfel, în urma sesiunii de contractare, au fost încheiate 1.078 de contracte de furnizare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu 24 de contracte mai multe decât cele aflate în derulare la 31 martie 2017. ”Dintre cei 24 de furnizori nou intrați în contract, 9 sunt pentru furnizarea serviciilor medicale dentare, 5 furnizori sunt pentru specialități clinice, 4 pentru specialități paraclinice (laboratoare), 3 furnizori au încheiat contracte pentru furnizarea de asistență medicală spitalicească, 2 pentru transport sanitar neasistat, 2 pentru dispozitive medicale, 1 pentru îngrijiri medicale la domiciliu și 1 furnizor a încheiat contract de furnizare a asistenței medicale ambulatorii de recuperare, reabilitare a sănătăţii”, declară președinte/director general al CJAS Constanța, dr. George-Mirel Cristescu, citat în comunicat. Menționăm că cele 3 unități sanitare cu paturi nou intrate în contract sunt: Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia - spitalizare continuă bolnavi cronici; Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirgiol - spitalizare continuă bolnavi cronici; SC Iowemed SA - spitalizare de zi.

1.078 DE CONTRACTE

Pentru asigurarea accesului asiguraților la serviciile medicale, la medicamente și la dispozitive, în 2017 se vor derula 1.078 de contracte, dintre care pe domenii de asistență medicală, astfel: 391 de contracte pentru asistența medicală primară (cu 403 medici de familie); 202 contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (cu aprox. 400 de medici specialiști); 30 de contracte pentru asistența ambulatorie de recuperare, medicină fizică, balneologie; 1 contract pentru furnizare de servicii de acupunctură; 62 de contracte pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități paraclinice; 133 de contracte pentru medicina dentară (cu 274 de medici, din care 48 în mediul rural); 34 de contracte pentru asistența medicală spitalicească; 141 de contracte cu furnizori de medicamente; 4 contracte cu furnizori de servicii de recuperare-reabilitare, sanatorii; 5 contracte cu furnizori de îngrijiri la domiciliu; 68 de contracte cu furnizori de dispozitive medicale; 7 contracte cu furnizori de transport neasistat și consultații de urgență la domiciliu. Listele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acceptați la contractare pot fi consultate pe site-ul instituției www.cnas.ro/casct, la secțiunea Informații pentru furnizori.

NOUTĂȚI

Normele de aplicare în 2017 a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 (Ordinul comun MS - CNAS nr. 196/139/2017) cuprind o serie de noutăţi faţă de actul normativ similar aflat în vigoare până la 1 aprilie. Astfel, pentru asistenţa medicală primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte de la 4,6 la 4,8 lei, iar valoarea minim garantată a punctului pe serviciu creşte de la 2,1 la 2,2 lei. Pentru evitarea suprapunerilor de tratamente, medicii de familie vor consemna pe biletele de trimitere pentru specialități clinice/internare data și perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripție medicală și tratamentul prescris, dacă este cazul. Potrivit CJAS, pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate și pentru acupunctură, valoarea minim garantată a punctului pe serviciu creşte de la 2,1 la 2,2 lei. Pentru medicina dentară, se introduce decontarea 100% a tarifelor aferente serviciilor acordate elevilor, ucenicilor şi studenţilor, cu vârsta între 18 şi 26 ani (inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni), care nu realizează venituri din muncă (procent anterior de decontare: 60%). Pentru furnizorii de servicii paraclinice în ambulatoriu sunt prevăzute clarificări ale duratei programului de activitate, inclusiv pentru medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul furnizorilor respectivi.

SERVICII NOI

Pentru asistenţa medicală spitalicească, se introduc servicii noi de spitalizare de zi: colita ulcerativă nespecificată, boala pancreasului nespecificată şi bronhoscopia asociată ecografiei. Pentru fundamentarea tarifului pe caz rezolvat/serviciu în regim de spitalizare de zi se introduce modelul de pacient. Se modifică şi modalitatea de decontare a serviciilor medicale paliative acordate în regim de spitalizare continuă, în sensul decontării zilelor efective realizate lunar/trimestrial (anterior, decontarea se făcea după externarea pacientului). În lista spitalelor finanțate în sistem DRG se introduc cinci noi unităţi sanitare private cu paturi. Pentru îngrijirile medicale la domiciliu, tariful maximal decontat pe ziua de îngrijire creşte de la 55 la 60 lei, în cazul bolnavilor cu status ECOG 4, şi de la 50 la 55 lei, în cazul bolnavilor cu status ECOG 3. Similar, cresc şi tarifele maximale decontate pentru îngrijirile paliative la domiciliu, de la 65 la 70 lei (ECOG 4), respectiv de la 60 la 65 lei (ECOG 3). Pentru claritate, s-a precizat că în tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse nu numai costurile materialelor sanitare utilizate, ci și costurile de transport la domiciliul asiguratului, informează CJAS.

ELIBERARE OFF-LINE

Pentru medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se clarifică procedura pentru situaţiile în care farmaciile eliberează medicamentele în regim off-line. Totodată, se coroborează normele de aplicare a Contractului-Cadru cu prevederile actelor normative referitoare la renunţarea la aprobarea comisiilor de la nivelul CNAS/caselor de asigurări de sănătate pentru prescrierea unor medicamente, respectiv cele referitoare la contractele cost-volum-rezultat. Pentru dispozitivele medicale în ambulatoriu, protezele de coapsă modulară cu manșon de silicon și cele de gambă modulară cu manșon de silicon, acordate pentru amputația membrului inferior, ca urmare a complicațiilor diabetului zaharat sau a afecțiunilor neoplazice vor putea fi recomandate şi de medicii din specialităţile chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice. Totodată, se clarifică modul în care se asigură continuitatea taloanelor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere. Pentru mai multe tipuri de servicii medicale se clarifică ce se înţelege prin epuizarea valorii de contract, precum şi modul în care se diminuează valorile de contract în cazul suspendării contractului de furnizare de servicii medicale.Pagina a fost generata in 0.2075 secunde