BNR: În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu peste 7,5 miliarde de euro

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

BNR: În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu peste 7,5 miliarde de euro

Economie 16 Martie 2023 / 14:19 479 accesări

În luna ianuarie 2023contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 949 milioane euro, comparativ cu 1138 milioane euro în luna ianuarie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 262 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 522 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 100 milioane euro, față de un excedent de 90 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 119 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)

Ianuarie 2022

Ianuarie 2023

CREDIT

DEBIT

SOLD

CREDIT

DEBIT

SOLD

CONTUL CURENT (A+B+C)

10 550

11 688

-1 138

11 846

12 795

-949

A. Bunuri şi servicii

8 697

9 971

-1 274

9 808

10 822

-1 014

a. Bunuri

6 332

8 235

-1 903

6 708

8 873

-2 165

b. Servicii

2 365

1 736

629

3 100

1 949

1 151

-servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor

227

12

215

249

13

236

- transport

628

308

320

824

391

433

-turism – călătorii

188

404

-216

462

568

-106

-servicii de telecomunicații, informatice și informaționale

681

280

401

771

328

443

- alte servicii

641

732

-91

794

649

145

B. Venituri primare

1 427

1 337

90

1 475

1 575

-100

C. Venituri secundare

426

380

46

563

398

165

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România auînsumat 1176 milioane euro (comparativ cu872 milioane euro în luna ianuarie 2022), din careparticipațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 919milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 257 milioane euro.

În luna ianuarie 2023, datoria externă totală a crescut cu 7514 milioane euro. În structură:

·datoria externă pe termen lung a însumat 104 696 milioane euro la 31 ianuarie 2023 (69,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2022;

·datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31 ianuarie 2023 nivelul de 45 539 milioane euro (30,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)

Datoria externă

Serviciul datoriei externe, ianuarie 2023p

Sold la 31.12.2022

Sold la 31.01.2023p

1. Administrația publică

57 657

64 847

780

Numerar și depozite

470

242

397

Titluri de natura datoriei*

42 752

50 172

360

Împrumuturi

14 139

14 116

16

Credite comerciale și avansuri

292

313

7

Alte pasive

4

4

0

2. Banca Centrală

3 404

3 389

0

Numerar și depozite

1

1

0

Titluri de natura datoriei

0

0

0

Împrumuturi

0

0

0

Alocări de DST

3 403

3 388

0

Alte pasive

0

0

0

3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

10 915

10 744

906

Numerar și depozite

8 872

8 683

823

Titluri de natura datoriei

1 911

1 915

63

Împrumuturi

0

0

0

Alte pasive

132

146

20

4. Alte sectoare

27 203

27 316

1 802

Numerar și depozite

0

0

0

Titluri de natura datoriei

800

830

17

Împrumuturi

12 782

12 624

828

Credite comerciale și avansuri

13 384

13 608

936

Alte pasive

237

254

21

I. Datoria externă (1+2+3+4)**

99 179

106 296

3 488

II. Investiția directă: credite intra-grup

43 542

43 939

1 928

Total datoria externă (I+II)

din care:

142 721

150 235

5 416

Termen scurt

45 036

45 539

4 557

Termen lung

97 685

104 696

859

p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 3,8 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 1,5 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 8,8la sută în luna ianuarie 2023, comparativ cu 15,8 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2023 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2023 a fost de 87,9 la sută, comparativ cu 82,7 la sută la 31 decembrie 2022.Ştiri recomandate

12
Pagina a fost generata in 0.2967 secunde