BNR: În perioada ianuarie - iulie 2022, datoria externă a României a crescut cu peste 5,8 miliarde de euro

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

BNR: În perioada ianuarie - iulie 2022, datoria externă a României a crescut cu peste 5,8 miliarde de euro

Economie 13 Septembrie 2022 / 12:29 559 accesări

În perioada ianuarie - iulie 2022,contul curental balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 14.931 milioane euro, comparativ cu 9.122 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 5.292 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1.659 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 2.492 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 316 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)

Ianuarie - iulie 2021

Ianuarie - iulie 2022p

CREDIT

DEBIT

SOLD

CREDIT

DEBIT

SOLD

CONTUL CURENT (A+B+C)

62 488

71 610

-9 122

77 035

91 966

-14 931

A. Bunuri şi servicii

54 833

62 364

-7 531

68 728

79 892

-11 164

a. Bunuri

39 896

52 458

-12 562

48 959

66 813

-17 854

b. Servicii

14 937

9 906

5 031

19 769

13 079

6 690

-servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor

1 400

96

1 304

1 707

93

1 614

- transport

4 234

1 852

2 382

5 564

2 520

3 044

-turism – călătorii

1 214

2 228

-1 014

2 291

3 830

-1 539

-servicii de telecomunicații, informatice și informaționale

3 759

1 629

2 130

4 986

2 024

2 962

- alte servicii

4 330

4 101

229

5 221

4 612

609

B. Venituri primare

4 473

6 579

-2 106

4 494

9 092

-4 598

C. Venituri secundare

3 182

2 667

515

3 813

2 982

831

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România auînsumat 5.505 milioane euro (comparativ cu3.830 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 2021), din careparticipațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 153milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 352 milioane euro.

În perioada ianuarie - iulie 2022, datoria externă totală a crescut cu 5.816 milioane euro. În structură:

·datoria externă pe termen lung a însumat 96.343 milioane euro la 31 iulie 2022 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,8 la sută față de 31 decembrie 2021;

·datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31 iulie 2022 nivelul de 44.090 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)

Datoria externă

Serviciul datoriei externe, ian. – iul. 2022p

Sold la 31.12.2021

Sold la 31.07.2022p

1. Administrația publică

58 802

57 189

4 601

Numerar și depozite

283

678

1 169

Titluri de natura datoriei*

47 192

42 926

3 069

Împrumuturi

11 273

13 477

323

Credite comerciale și avansuri

50

104

40

Alte pasive

4

4

0

2. Banca Centrală

3 366

3 528

3

Numerar și depozite

1

1

0

Titluri de natura datoriei

0

0

0

Împrumuturi

0

0

0

Alocări de DST

3 365

3 527

3

Alte pasive

0

0

0

3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

7 798

9 190

4 439

Numerar și depozite

7 187

8 327

4 211

Titluri de natura datoriei

591

768

151

Împrumuturi

0

0

0

Alte pasive

20

95

77

4. Alte sectoare

25 708

27 651

12 819

Numerar și depozite

0

0

0

Titluri de natura datoriei

1 220

1 089

194

Împrumuturi

13 398

13 207

6 454

Credite comerciale și avansuri

10 919

13 164

6 039

Alte pasive

171

191

132

I. Datoria externă (1+2+3+4)**

95 674

97 558

21 862

II. Investiția directă: credite intra-grup

38 943

42 875

18 229

Total datoria externă (I+II)

din care:

134 617

140 433

40 091

Termen scurt

37 451

44 090

30 917

Termen lung

97 166

96 343

9 174

p) date provizorii

*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența negativă de aproximativ 8,9 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.

**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,3la sută în perioada ianuarie - iulie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2022 a fost de 76,6 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.Ştiri recomandate

12
Pagina a fost generata in 0.1432 secunde