BNR: Masa monetară în sens larg la sfârșitul lunii februarie s-a majorat cu 7,3 la sută față de anul trecut

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

BNR: Masa monetară în sens larg la sfârșitul lunii februarie s-a majorat cu 7,3 la sută față de anul trecut

Economie 23 Martie 2023 / 16:03 1431 accesări

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2023 un sold de 612 242,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută (0,4 în termeni reali față de luna ianuarie 2023, iar în raport cu februarie 2022 s-a majorat cu 7,3 la sută (-7,1 la sută în termeni reali).

INDICATORI

28 Februarie 2023

Februarie 2023/ Ianuarie 2023

Februarie 2023/ Februarie 2022

(mil. lei)

(%)

(%)

M1 (masa monetară în sens restrâns)

389 759,4

-0,1

-4,8

Numerar în circulație**

103 072,1

0,5

3,3

Depozite overnight***

286 687,3

-0,3

-7,4

M2 (masa monetară intermediară)

612 242,3

1,4

7,3

M1

389 759,4

-0,1

-4,8

Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)

222 482,9

4,2

38,1

M3 (masa monetară în sens larg)

612 242,3

1,4

7,3

M2

612 242,3

1,4

7,3

Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)

0,0

0,0

0,0

*date provizorii;**numerar în afara sistemului bancar;***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*

INDICATORI

28 Februarie 2023

Februarie 2023/ Ianuarie 2023

Februarie 2023/ Februarie 2022

(mil. lei)

(%)

(%)

Masa monetară (M3)

612 242,3

1,4

7,3

Active externe nete**

287 650,0

1,7

9,4

Active interne nete***

324 592,3

1,1

5,5

*date provizorii

**se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.

Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.

Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3).

Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.

Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldulcreditului neguvernamentalacordat de instituțiile de credit a crescut în luna februarie 2023 cu 0,5 la sută față de ianuarie 2023 (-0,5 la sută în termeni reali), până la nivelul de 365 890,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu2,4la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 10,6 la sută (-4,2 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 4,3 la sută a componentei în lei (-9,7 la sută în termeni reali) și cu 27,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (28,1 lasutăîn cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

28 Februarie 2023

Februarie 2023/ Ianuarie 2023

Februarie 2023/ Februarie 2022

(mil. lei)

(%)

(%)

Credit neguvernamental (total)**

365 890,6

0,5

10,6

Credit neguvernamental în lei:

250 031,1

-0,3

4,3

- gospodăriile populației

146 044,7

-0,2

5,4

- alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

103 986,4

-0,5

2,7

Credit neguvernamental în valută:

115 859,5

2,4

27,4

- gospodăriile populației

24 031,8

-0,8

-10,8

- alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

91 827,8

3,2

43,4

*date provizorii;**include și creditele neperformante.

Creditul guvernamentala înregistrato scădere în luna februarie 2023 cu 0,9 la sută față de luna ianuarie 2023, până la174 580,2milioane lei. În raport cufebruarie 2022, acestas-a majorat cu4,7la sută (-9,4la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentaliau crescut în luna februarie 2023 cu 1,7la sută față de luna anterioară,până la nivelul de522 083,1milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anteriors-au majorat cu 8,5 la sută (-6,1la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de66,6la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali,au crescut cu 2,7 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 347 474,7milioane lei. Comparativ cu lunafebruarie 2022, acestea s-au majorat cu 13,2 la sută (-2,0la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populațieiau crescut cu 2,2 la sută față de luna anterioară, până la 183 377,7milioane lei și cu11,3 la sută (-3,7la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)s-au majorat cu 3,2 la sută (până la 164 097,0 milioane lei) față de luna precedentă,iar față de lunafebruarie 2022, au înregistrat o creștere de 15,5 la sută (-0,02la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând33,4la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali,au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2023, ajungând până la nivelul de 174 608,4milioane lei (exprimate în euro, acesteas-au diminuat cu 0,2la sută, până la35 489,5milioane euro). Comparativ cu lunafebruarie 2022, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 0,1 la sută(0,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 123 354,2milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 25 072,0 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 1,5la sută (2,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei,au scăzut cu 0,2 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 51 254,2milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 10 417,5 milioane euro). Comparativ cufebruarie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 3,2la sută (-2,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).Ştiri recomandate

12