Cartiere gen „Henri Coandă“ în locul Colegiului Tehnic de Marină „Al.I. Cuza“

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Asta doreşte Primăria...

Cartiere gen „Henri Coandă“ în locul Colegiului Tehnic de Marină „Al.I. Cuza“

Administrație 13 Aprilie 2018 / 16:50 5068 accesări

Dacă cineva vrea să sară şi să-mi spună că am greşit, să aibă puţintică răbdare şi să citească până la capăt! Este vorba despre o speţă nu foarte simplă, dar pe care am încercat să o simplific cât se poate, deoarece trebuie ca cetăţenii acestui oraş să înţeleagă ce „afaceri” face Primăria pe spatele unor oameni care nu au nicio vină! Cu alte cuvinte, să înghesuim Educaţia într-o hrubă şi să lăfăim în lumina soarelui incluziunea socială, de grija căreia domnul primar Făgădău, suntem siguri, nici nu poate să adoarmă pe partea stângă; las’ că se întoarce pe dreapta şi sforăie cât cuprinde. Câtă ipocrizie şi câte maşinaţiuni mai fac domnii ăştia politicieni, care, am văzut, răspund „Prezent”, în poziţie de „Drepţi”, la ordinele militarizate ale diverselor protocoale (întâmplător sau nu, Ministerul Apărării Naţionale este personajul, să-i spunem aşa, din cauza căruia s-a întâmplat toată această poveste).

Dar să o luăm cu începutul. Vă mai aduceţi aminte de „Scrisoarea deschisă” a colectivului Colegiului Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” (dacă nu, poate fi citită aici: https://www.telegrafonline.ro/desfiintarea-colegiului-de-marina-alexandru-ioan-cuza-nepasare-sau-interese-obscure), adică părinţi, profesori, elevi şi personal auxiliar, în care aceştia atrăgeau, disperaţi, atenţia, asupra mai multor nereguli în ce priveşte relocarea respectivului Colegiu într-o şcoală generală (Școala Generală nr. 15 „Grigore Antipa“ – n.r.), aflată într-un stadiu agravat de degradare şi desfiinţată la ora actuală (nu are niciun fel de aviz de funcţionare), şi care, în plus, este prea mică pentru cei peste 1.600 de oameni care aparţin instituţiei?

Această relocare ar face loc reînfiinţatului Colegiu Militar de Marină “Alexandru Ioan Cuza” (citiţi cu atenţie, căci deosebirea de nume este foarte mică). Cu alte cuvinte, Primăria a fost de acord să se reînfiinţeze o structură distrusă acum 20 de ani, Colegiul Militar de Marină “Alexandru Ioan Cuza” şi să se relocheze – a se citi reorganizare înspre distrugere – actualul Colegiu Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza”, care are o tradiţie de mai bine de patru decenii. Şi aici se iveşte capul de hidră al întrebării “de ce”? De ce doreşte Primăria să facă o atare modificare, în condiţiile în care părinţii şi profesorii susţin că a fost făcută cam pe şest şi este în evidenta defavoare a elevilor acestui colegiu? De ce nu se poate găsi alt spaţiu cu care MApN-ul să fie de acord, poate chiar fostul sediu al Liceului Militar?

Explicaţia este simplă, din păcate...

Am promis, în materialul precedent, că vom reveni cu detalii. Iată că ele au apărut: terenul pe care se află acum Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” a intrat, la începutul lunii martie, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecând din domeniul public al Primăriei Constanţa, în domeniul public al statului. “După preluare, imobilul se utilizează de către Ministerul Apărării Naţionale în vederea reînfiinţării unităţii de învăţământ Colegiul Naţional Militar Alexandru Ioan Cuza. Predarea-primirea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvermului de transmitere a imobilului în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”, potrivit hotărârii.

Mai interesant este însă faptul că, potrivit „Hotărârii Guvernului privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa”, publicată la data de 11 ianuarie 2018, Primăria Constanţa primeşte un teren în zona Industrială Palas, în valoare de 4.707.128,97 lei, pe care este obligată să construiască “locuinţe sociale prin programe de incluziune şi programe cu fonduri europene” (Hotărârea de Guvern cu pricina, în integralitatea sa, poate fi citită mai jos).

Concret, Primăria a dat peste 1.600 de constănţeni afară din instituţia care a funcţionat mai bine de 40 de ani şi a donat “4,583 mp suprafaţă construită a Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” şi 22,080 mp terenul aferent”, adică nu a costat-o NIMIC şi a primit puţin peste 50.000 de mp de teren în Zona Industrială Palas, adică aproape dublu. Pare o afacere bună, nu? Nu putem să nu ne întrebăm cine se va ocupa de noile construcţii - “locuinţe sociale prin programe de incluziune şi programe cu fonduri europene” – care trebuie finalizate în 10 ani (!!!). Dacă nu, MApN se supără şi îşi ia terenul înapoiJ.

Pentru cei nedumeriţi, discuţia de mai sus are la bază “proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 12 aprilie 2018” (adică joi) şi, mai precis, este vorba despre punctul 9 de pe ordinea de zi, „HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 3282, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa”.

De comentat, ce să mai comentăm…

În mod evident, şi MApN-ul iese câştigat din această schemă, deoarece reînfiinţarea Colegiului Militar de Marină “Alexandru Ioan Cuza” se poate face instantaneu! Infrastructura lăsată în urmă de cei care au muncit, de-a lungul a mai bine de 40 de ani, este complexă şi bine întreţinută. Drept urmare, militarii nu au mai nimic de făcut decât... actele.

Marele perdant este Colegiul Tehnic de Marină “Al.I. Cuza”, elevii şi părinţii care au investit pentru a oferi copiilor lor cele mai bune condiţii de lucru şi care acum nu mai au NIMIC: nici săli de clasă, nici internat (Primăria, în nemărginita ei bunăvoinţă, a oferit o clădire aflată la 2 km de şcoală, care trebuie însă reabilitată), nici cantină, nici sală de sport, nici laboratoare, după cum spuneam NIMIC!

Urmează să vedem cine şi ce anume se va construi pe terenul primit la schimb de către Primărie şi câte cartiere gen „Henri Coandă” vor răsări din buruienile din Zona Industrială Palas înspre lauda conducătorului iubit. Nu ştim însă dacă se merită toată această suferinţă a câteva generaţii de elevi, profesori, părinţi pentru ca în 10 ani (!!!) să funcţioneze (poate) un program de incluziune socială. Asta se va vedea la alegeri.

Mai urmează să vedem şi cât de repede se va reconsolida şi va primi toate avizele celebra Şcoală „Grigore Antipa” şi cum se vor reorganiza 1.600 de oameni şi 25 săli de clasă, ateliere specializate, bibliotecă, sală de sport, cantină, internat, cabinet, laboratoare şi toate dotările necesare unei foarte bune funcționări, adunate de-a lungul a 43 de ani de existenţă în 12 spaţii (săli de clasă), câte pune la dispoziţie Primăria în clădirea Şcolii nr. 15.

Vă vom ţine la curent cu derularea acestui trist episod din istoria recentă, destul de tristă şi ea, a modului în care înţelege Primăria să respecte sistemul de Educaţie la Constanţa!

Hotărâre de Guvern

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare și al art. 61 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă transmiterea imobilului 3282, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.

Art. 2. – După preluare, imobilul transmis potrivit art. 1 se va utiliza pentru construcţia de locuinţe sociale prin programe de incluziune şi programe cu fonduri europene, în termen de 10 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 172/2016, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Art. 3. – În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 2, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. – Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU, MIHAI TUDOSE12