Ce proiecte dezbat consilierii municipiului Constanța în ședința lunii iunie

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Ce proiecte dezbat consilierii municipiului Constanța în ședința lunii iunie
Administrație 21 Iunie 2019 / 16:36 1867 accesări 1 comentariu

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privindadministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, marți, 25 iunie 2019, ora 1100, în Amfiteatrul Universității „Ovidius”, Campus - Corp C, etaj 3, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2019;
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către RATC Constanțaa serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 399/2018 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică în vederea soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Analizeipotențialului turistic din Regiunea Sud-Est a României” încadrulproiectului „Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin – CULTOUR-BSB” – BSB-117 încadrulProgramuluiOperaționalComunBazinulMăriiNegre 2014-2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 113990/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Bogdan Vasile nr. 121, în suprafață de 41 mp, în vederea vânzării directe către Constantin Ioan;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 113982/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pescarilor nr. 69B, în suprafață de 1718 mp, în vederea vânzării directe către SC Solid House SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. 1 Mai vechi și str. Timonei, inițiator SC Aries Shipping Agency SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu și limitele cadastrale, inițiator SC Moteco SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentrumodificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privindaprobareaDocumentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţiişiindicatoriitehnico-economicipentruobiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizareașimansardareaCreșeinr.1, str. Adamclisinr.1, municipiulConstanța’’;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privindasigurareafinanțării de la bugetul local acheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prinProgramulnațional de dezvoltarelocalăpentruobiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizareașimansardareaCreșeinr.1, str. Adamclisinr.1, municipiulConstanța’’;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentrumodificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privindaprobareaDocumentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţiişiindicatoriitehnico-economicipentruobiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizareașimansardareaCreșeinr.2, aleeaMălinuluinr.4, municipiulConstanța”
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 396/2017 privindasigurareafinanțării de la bugetul local acheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prinProgramulnațional de dezvoltarelocalăpentruobiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizareașimansardareaCreșeinr.2, aleeaMălinuluinr.4, municipiulConstanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privindaprobareaDocumentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţiişiindicatoriitehnico-economicipentruobiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizareașimansardareaCreșeinr.5, aleeaMimozelornr.4, municipiulConstanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr. 397/2017 privindasigurareafinanțării de la bugetul local acheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prinProgramulnațional de dezvoltarelocalăpentruobiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizareașimansardareaCreșeinr.5, aleeaMimozelornr.4, municipiulConstanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privindaprobareaDocumentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţiişi a principalilorindicatoritehnico-economicipentruobiectivul de investiţii „Consolidarestructură de rezistență, supraînălțareșimodernizareclădireșidotărisală de tenis de masăîncadrulLiceuluiNicolaeRotaru dinConstanța″;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privindmodificarea art. 1 din HCL 233/2018 privindasigurareafinanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prinProgramulnațional de dezvoltarelocalăpentruobiectivul de investiţii „Consolidarestructură de rezistență, supraînălțareșimodernizareclădireșidotărisală de tenis de masăîncadrulLiceuluiNicolaeRotaru dinConstanța″;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privindcompletarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr.451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privindretragerea din administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa şi transmiterea în administrarea RADET a imobilului Punct termic 71;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâreprivind preluarea din administrarea Băncii Naţionale a României, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Calatis nr.25A, fost nr.27;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâreprivindradiereaunorimobile din inventarulcentralizat al bunurilor care alcătuiescdomeniulprivat al municipiuluiConstanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâreprivindîndreptarea erorii materiale din HCL nr. 160/2019 pentru modificarea HCL nr.116/2005 privind modificarea HCL nr.220/2002 privind modificarea HCL nr.493/2001 şi aprobarea P.U.D.-„Extindereşi supraetajare spaţiu comercial existent” peterenulsituatîn Constanţa, zona Piaţa Tomis III;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privindconstituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţa de 410,28 mp situat în municipiul Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 65, în favoarea numiţilor Stancă Constanţa şi Stancă Niculae;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâreprivindmodificarea HCL nr.82/2019 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa şi transmiterea dreptului de folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România asupra imobilului situat în municipiului Constanţa, str. Griviţei nr. 56;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privindcompletarea HCL nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a fi concesionate către SC RAJA SA Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâreprivindaprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiulConstanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 169/2019 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 513/2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al RADET Constanța în cadrul procedurii de insolvență.

iniţiator: primar Decebal FăgădăuŞtiri recomandate

Pagina a fost generata in 0.1944 secunde