Depozitele la bănci ale populaţiei şi firmelor au scăzut în octombrie

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Depozitele la bănci ale populaţiei şi firmelor au scăzut în octombrie

Economie 24 Noiembrie 2022 / 16:11 491 accesări
Foto: unsplash.com

Foto: unsplash.com

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul luniioctombrie 2022un sold de580 835,8milioane lei. Aceastaa scăzut cu 0,2la sută (-1,4în termeni reali) față de lunaseptembrie 2022, iar în raport cuoctombrie 2021 s-a majorat cu 7,0la sută (-7,2la sută în termeni reali).

Soldulcreditului neguvernamentalacordat de instituțiile de credit a scăzut în luna octombrie 2022 cu 0,3 la sută față de septembrie 2022 (-1,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 363 591,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 70,3 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,8 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 29,7 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,9 la sută (1,6 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrato creștere cu 14,7la sută (-0,5la sută în termeni reali), pe seamamajorării cu 12,4la sută a componentei în lei(-2,6la sută în termeni reali) șicu 20,7la sută a componentei în valută exprimată în lei (21,6 la sutăîn cazul exprimării indicatorului în euro).

Creditul neguvernamental*

INDICATORI

31 Octombrie 2022

Octombrie 2022/ Septembrie 2022

Octombrie 2022/ Octombrie 2021

(mil. lei)

(%)

(%)

Credit neguvernamental (total)**

363 591,0

-0,3

14,7

Credit neguvernamental în lei:

255 442,6

-0,8

12,4

- gospodăriile populației

147 196,6

-0,3

9,2

- alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

108 246,0

-1,6

17,0

Credit neguvernamental în valută:

108 148,5

0,9

20,7

- gospodăriile populației

24 806,3

-1,9

-12,2

- alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

83 342,1

1,8

35,8

*date provizorii;**include și creditele neperformante.

Creditul guvernamentala înregistrato creștere în luna octombrie 2022 cu 0,8 la sută față de luna septembrie 2022, până la166 450,0milioane lei. În raport cuoctombrie 2021, acestas-a majorat cu 5,3la sută (-8,7la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentaliau scăzut în luna octombrie 2022 cu 0,2la sută față de luna anterioară,până la nivelul de490 803,2milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anteriors-au majorat cu 7,1 la sută (-7,1la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de63,6la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali,au crescut cu 0,3 la sută față de luna septembrie 2022, până la 312 185,5milioane lei. Comparativ cu lunaoctombrie 2021, acestea au crescut cu 6,1 la sută (-8,0la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*

INDICATORI

31 Octombrie 2022

Octombrie 2022/ Septembrie 2022

Octombrie 2022/ Octombrie 2021

(mil. lei)

(%)

(%)

Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total)**

490 803,2

-0,2

7,1

Depozite în lei ale rezidenților:

312 185,5

0,3

6,1

- gospodăriile populației

165 448,3

2,8

2,7

- alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

146 737,2

-2,4

10,2

Depozite în valută ale rezidenților:

178 617,7

-1,0

8,9

- gospodăriile populației

124 229,3

-1,0

7,1

- alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

54 388,4

-0,9

13,4

*date provizorii;**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populațieiau crescut cu 2,8 la sută față de luna anterioară, până la 165 448,3milioane lei și cu2,7 la sută (-11,0la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)au scăzut cu 2,4 la sută (până la 146 737,2 milioane lei) față de luna precedentă,iar față de lunaoctombrie 2021, au înregistrat o creștere de 10,2 la sută (-4,5la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând36,4la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali,au scăzut cu 1,0 la sută față de luna septembrie 2022, ajungând până la nivelul de 178 617,7milioane lei (exprimate în euro, acesteas-au diminuat cu 0,3la sută, până la36 348,0milioane euro). Comparativ cu lunaoctombrie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 8,9 la sută(9,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei,au scăzut cu 1,0 la sută față de luna septembrie 2022, până la 124 229,3milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 25 280,2 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 7,1la sută (7,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei,au scăzut cu 0,9 la sută față de luna septembrie 2022, până la 54 388,4milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 11 067,8 milioane euro). Comparativ cu octombrie 2021, indicatorul exprimat în leis-a majorat cu 13,4la sută (14,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).Ştiri recomandate

12
Pagina a fost generata in 0.1722 secunde