Exclusiv! Ce nereguli s-au descoperit în contractele Universității „Ovidius“

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Din Raportul Corpului de control al Ministerului Educației Exclusiv! Ce nereguli s-au descoperit în contractele Universității „Ovidius“
Educație 26 Ianuarie 2016 / 18:11 7948 accesări 30 comentarii

În vara anului 2013, Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a fost puternic zdruncinată de scandalul izbucnit la examenul de admitere, încheiat cu arestarea și condamnarea rectorului Dănuț Epure. Corpul de control al Ministerului Educației a verificat document cu document, în perioada 9 septembrie - 4 octombrie 2013, pentru a vedea care este situația reală în care se află UOC, iar concluziile abia au încăput într-un Raport de 189 de pagini. Așa cum am anunțat în ediția trecută a ziarului ”Telegraf”, vă prezentăm astăzi ultima parte a documentului întocmit de reprezentanții Ministerului Educației, care arată dimensiunea plăgii care acaparase universitatea. Continuăm să vă prezentăm, în exclusivitate, întreaga mafie care se crease la ”Ovidius”. Astăzi demascăm modul în care banii instituției de învățământ superior s-au scurs în buzunarele unor angajați ai UOC, prin intermediul unor contracte păguboase. Potrivit documentului ministerial, conform legii, a existat un contract pentru reevaluarea activelor fixe în valoare de 60.000 de lei din patrimoniul instituției, contract care, deși a fost onorat, nu prezintă viza sau semnătura consilierului juridic al UOC și nici viza Control Financiar Preventiv Propriu, așa cum ar fi trebuit. „Subliniem faptul că, după datele înscrise pe contract, reevaluarea s-a făcut în timpul inventarierii, fapt care atrage suspiciuni față de corectitudinea ambelor documente, respectiv față de raportul final al inventarierii. Raportul de reevaluare nu poartă nicio dată de predare/înregistrare în evidențele UOC, astfel că nu se știe dacă inventarul cuprinde datele vechi sau cele reevaluate”, se precizează în Raport.

CE AU GĂSIT, DE FAPT, REPREZENTANȚII MINISTERULUI? Haos: firme cu restanțe de plată încă din anii 2005 sau 2006, lipsa unor evidențe clare ale sumelor debitoare și creditoare, lipsa unor evidențe ale creanțelor și ale obligațiilor către terți. Printre firmele care aveau datorii către UOC la momentul controlului se numără edituri, institute de cercetare (Institutul Național de Fizică Laser - 2.100 de lei), Spitalul Clinic Fundeni - 12.000 de lei, diferite societăți comerciale, precum și firme conduse de diferiți angajați ai universității. De exemplu, firma SC Ecmeea Comercial SRL avea la momentul controlului datorii restante de 1.769 de lei, un rest de plată dintr-o datorie mai veche, însă cea mai interesantă parte este faptul că directorul firmei Ecmeea era Stere Galani, angajat totodată în cadrul departamentului administrativ la UOC. De asemenea, reprezentanții Corpului de control au sesizat plăți eronate către diferite firme. ”Din analiza documentelor au reieșit următoarele: (...) plata dublă pentru SC Iris International SRL printr-o factură din octombrie 2011, pentru lucrări spații verzi. În 31.10.2012 se prezintă o notă din partea firmei Iris prin care se admite existența plății duble și se obligă să realizeze lucrări în compensație. Cu toate acestea, lucrările nu sunt realizate și directorul economic din UOC sesizează serviciul juridic pentru recuperarea sumei folosind instrumentele legale prin nota 196/19.07.2013 (un an mai târziu - n.r.). La momentul controlului am primit o factură nr. 166/19.08.2013 - lucrări spații verzi conform deviz - în valoare de 25.396,63 de lei, însoțită de deviz de lucrări, proces-verbal de recepție, ordonanțare, etc. Aceaste documente au fost înaintate la serviciul Contabilitate, dar aceștia nu au operat compensarea, cel puțin până la 16.09.2013 (data controlului - n.r.), deși a fost întocmită și ordonanțarea tot pe data de 19.08.2013, fără să existe semnătura peste ștampila „bun de plată“. Chiar și în această situație, compensarea nu poate fi reținută de către consilierul de control, deoarece trebuiau efectuate plăți reciproce”, se arată în Raport.

CONTRACTE CU FIRMELE PROFESORILOR, ACHITATE ȘI NEONORATE În ceea ce privește contractele de servicii ale UOC, Corpul de control a descoperit două contracte pentru serviciile medicale de Sănătate a Muncii, încheiate cu firme aparținând unor cadre didactice ale instituției. ”Contractul nr. 1565/02.12.2009 încheiat între UOC și SC Eliomed SRL Constanța, în valoare de 32 de lei/angajat, în primul an de prestări servicii, are o anexă intitulată „Control medical la angajare, control medical la revenire la locul de muncă“, fapt care lasă de înțeles că numai persoanele nou-angajate au beneficiat de aceste servicii. De menționat că semnatara contractului, în calitate de director al SC Eliomed SRL Constanța, a fost dr. Gabriela Lilios, care era și este cadru didactic în cadrul UOC”, se arată în raport. Un contract similar a fost încheiat și cu firma SC Paris Medical Center SRL Constanța, la un preț de 45 de lei/lucrător/an, în valoare totală de 51.030 lei cu TVA, pentru care s-au efectuat plăți de 22.500 lei și 1.350 de lei. Cu toate acestea, din documentele justificative ale Serviciului Prevenire și protecție reiese că majoritatea cadrelor didactice au refuzat să efectueze controlul. ”Din verificări reiese că mulți dintre angajații UOC nu au făcut analizele în perioada decembrie 2012 - august 2013. S-au făcut verificări prin sondaj în rândul personalului didactic și administrativ, aceștia semnând în rubrica aferentă că nu au efectuat examenele medicale, deși serviciile din perioada decembrie - august au fost achitate”, se subliniază în documentul citat. Un alt caz similar de contract este cel pentru servicii de consultanță în managementul instituțional încheiat de UOC cu PFA Peride Nicolae, de 24.500 de lei fără TVA și ulterior de 52.250 de lei fără TVA. ”În documentele care stau la baza contractului pus la dispoziție de conducerea UOC, nu am identificat faptul că PFA Peride Nicolae a urmat cursuri de formare și/sau calificare pentru domeniul care face obiectul contractului, nu are atașate autorizări/certificate de cursuri pentru activitatea managerială”, se arată în Raport. Din CV-ul prof. Peride prezentat organelor de control reiese că acesta a avut activitate în domeniul contrucțiilor industriale și activitate didactică în domeniul ingineriei, teoria elasticității, rezistența materialelor, prelucrări mecanice etc., având o experiență vastă în activitatea științifică și de cercetare, așa cum reiese din lista de lucrări/2008. Menționăm, pentru buna informare a cititorilor, că prof. Nicolae Peride a ocupat funcția de prorector al UOC, fiind cadru didactic al universității. ”Față de cele prezentate mai sus, echipa de control manifestă rezerve cu privire la oportunitatea, eficiența și legalitatea celor două contracte încheiate cu PFA Peride Nicolae”, se subliniază în Raport.

Alte nereguli...

Printre neregulile descoperite de Corpul de control se numără modificarea destinației unor spații din rectorat și al decanatului Facultății de Litere, fără respectarea regulamentului pentru modificarea spațiilor, fără aprobările Consiliului de Adminstrație și Senatului UOC (lucrări în valoare de 5.248,60 lei, respectiv 6.244,27 lei), achiziționarea de telefoane mobile care depășesc valoarea de 1.800 de lei, nemaifiind considerate bunuri de inventar, precum și nerespectarea procedurilor de achiziții publice prin mijloace electronice. Din analiza documentelor făcută de Corpul de control s-au remarcat firme care au primit mai multe contracte pentru achiziția de echipamente electronice, respectiv firma SC Micronet System SRL, precum și a altor bunuri, nerespectând OUG nr. 34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Ce au reclamat cadrele didactice organelor de control?

Un alt capitol din Raportul întocmit de Corpul de control este dedicat petițiilor și reclamațiilor primite din partea profesorilor și a studenților în timpul verificărilor. Fondate sau mai puțin, cadrele didactice și studenții au făcut tot felul de sesizări, toate verificate de reprezentanții ministerului. De exemplu, o petiție a prof. univ. dr. Mariana Jugănaru, de la Facultatea de Științe Economice, a reclamat, printre altele, faptul că fostul rector Dănuț Tiberius Epure a făcut declarații false în dosarul de concurs pentru ocuparea postului de profesor în 2006. ”Acesta a declarat în cererea de înscriere la concurs nr. 3426/26.04.2006 că a obținut media de licență 9,05 și a menționat media generală a anilor de absolvire care era 8,27. La disciplina Economia întreprinderii menționează că a obținut notele 9 și 8, însă, în realitate, în foaia matricolă din anul II de studii, din anul universitar 1991 - 1992, la poziția 8, Economia întreprinderii de servicii, este înscrisă nota 6”, se arată în raport. De asemenea, un alt cadru didactic, șef lucrări Galațchi Liviu Daniel de la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, a sesizat că decanul facultății i-a cerut să modifice notele. ”Mi-a cerut să modific notele și a precizat că în cazul unui refuz nu trebuie să fiu sigur că voi mai preda aceste discipline la toamnă... aceste discuții au fost urmate de apeluri telefonice în care eram întrebat dacă am mărit notele”, scria reclamantul în petiția sa. ”Efectuarea de presiuni asupra cadrelor didactice pentru influențarea rezultatelor la examene ale studenților reprezintă o încălcare gravă a normelor de deontologie profesională și solicităm Comisiei de Etică a UOC să investigheze aspectele sesizate de către petent și să dispună luarea măsurilor care se impun”, se subliniază în Raport. Trebuie precizat faptul că toate aspectele sesizate de Corpul de control la data verificărilor au primit termen de remediere în funcție de deficiențele întâlnite. În unele situații, pentru că Ministerul Educației nu avea competențe pentru rezolvarea problemelor, Raportul a fost înaintat organelor abilitate ale statului.

Citește și:

Exclusiv! Cum se frauda admiterea la Ovidius în „era Epure“

Exclusiv! Ce a găsit Corpul de control în dosarele studenților ovidieni?Pagina a fost generata in 0.152 secunde