Guvernul aprobă astăzi contractul semnat cu Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Spitalului Regional de Urgenţă Craiova

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Guvernul aprobă astăzi contractul semnat cu Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Spitalului Regional de Urgenţă Craiova

Social 03 August 2022 / 08:27 697 accesări
https://www.facebook.com/guv.ro

https://www.facebook.com/guv.ro

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri, un proiect de lege privind contractul de finanţare pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022.

"Proiectul constă în construcţia unui nou Spital Regional de Urgenţă în Craiova, cu 807 paturi. Spitalul va deveni un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de spitale din regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata pacienţii critici şi cazurile ce necesită tehnologie şi expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui şi va prelua paturile existente în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Spre deosebire de Iaşi şi Cluj, care sunt deservite de institute oncologice consacrate, noul Spital Regional de Urgenţă din Craiova trebuie să funcţioneze ca centru de tratare a cancerului pentru regiunea SV şi este echipat cu tratamentele şi facilităţile suport adecvate acestui scop", se arată în expunerea de motive a proiectului.Un alt proiect de lege care urmează să fie adoptat de Executiv vizeazăratificarea Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 19 mai 2022.

Guvernul va aproba şi unproiect de lege privind statutul cadrelor militare.


"Demersul legislativ urmăreşte crearea unui nou cadru normativ care guvernează exercitarea profesiei militare, printr-o structurare mai clară, menită să faciliteze interpretarea şi aplicarea unitară a acestuia, precum şi a premiselor pentru reconfigurarea şi aplicarea ulterioară a unui sistem integrat şi eficient de management al resurselor umane, bazat pe competenţă, care să răspundă exigenţelor îndeplinirii obiectivelor organizaţionale, concomitent cu asigurarea condiţiilor pentru creşterea gradului de interoperabilitate cu forţele armate ale statelor membre NATO, UE şi ale celorlalţi parteneri în plan regional şi internaţional. De asemenea, la elaborarea proiectului de lege s-a avut în vedere consolidarea importanţei gradului militar, ca element definitoriu al statutului de cadru militar şi al poziţiei în ierarhia militară", se menţionează în expunerea de motive.Guvernul urmează să aprobe şi unproiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022.Astfel, se propune instituirea acordării de ajutoare de urgenţă pe parcursul anului 2022, pentru sprijinirea populaţiei afectate de inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase. Ajutoarele de urgenţă se vor acorda în limita sumei de 6.000.000 lei din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Va fi aprobat şi unproiect de hotărâre privind alocarea sumei de 829.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al municipiului Bucureşti.Banii sunt destinaţi pentru efectuarea unor cheltuieli necesare organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022.

Pe agenda şedinţei figurează şi unproiect de hotărâre privind reacordarea recunoaşterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigaţii sau a părţilor de amenajări de irigaţii, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România.

Executivul va aproba, prin memorandum,constituirea unui grup de lucru pentru modificarea şi completarea legislaţiei aplicate în transportul feroviar public de călători, în vederea utilizării unui "Sistem integrat, bază de date unică şi furnizare de informaţii privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători".

Un alt memorandum vizeazăsemnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Bahrain privind cooperarea în domeniul militar.Ştiri recomandate

12