Guvernul umflă bugetele de salarii din Educație și Sănătate

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Fonduri alocate prin a doua rectificare bugetară

Guvernul umflă bugetele de salarii din Educație și Sănătate

Politică 15 Noiembrie 2017 / 16:31 884 accesări

A doua rectificare bugetară din acest an a fost adoptată, miercuri, de Guvern, cu încadrarea în deficitul bugetar de 2,96% din PIB și având în vedere datele ce argumentează posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% față de 5,6%, cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare, și de 5,2%, estimare avută în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017, anunță Guvernul într-un comunicat de presă. Astfel, potrivit sursei citate, PIB nominal estimat s-a majorat de la 837,2 miliarde lei la 842,5 miliarde lei. „Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 280,2 milioane lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 503,8 milioane lei. Această rectificare bugetară asigură fonduri suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea cadrelor didactice din preuniversitar, finanțarea sistemului de protecție a copilului și plata drepturilor persoanelor cu dizabilități, plata pensiilor militare și a unor drepturi salariale personalului medical, finanțarea programelor de sănătate. Mai exact, s-au asigurat fonduri suplimentare după cum urmează: la bugetele locale s-au alocat 611,9 milioane lei pentru: plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat + 550 milioane lei, finanțarea sistemului de protecție a copilului + 61 milioane lei, finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat + 0,9 milioane lei“, arată Executivul.

Sursa citată arată că la Ministerul Muncii și Justiției Sociale s-au alocat în plus 537 milioane de ei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizațiilor și 115,9 milioane lei pentru majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat. La Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat în plus 363,5 milioane de lei. Concret, s-a asigurat suplimentar suma de 380 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă și polițiștilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în acest an, precum și pentru plata diferențelor rezultate în urma recalculării drepturilor de pensii și s-a redus suma de 16,5 milioane de lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli. La Ministerul Transporturilor s-au alocat în plus 345,6 milioane lei pentru asigurarea cofinanțării naționale și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014 - 2020. La Ministerul Sănătății s-a asigurat suplimentar suma de 287,2 milioane de lei, în principal, pentru acțiunile și programele de sănătate, pentru plata salariilor medicilor rezidenti, personalului medical din structurile de primiri urgenţe, precum și pentru majorarea transferurilor către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; s-a redus suma de 6,2 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli. La Ministerul Justiției s-a asigurat suplimentar suma de 240,2 milioane de lei pentru achitarea tranșelor aferente anului 2017 pentru hotărârile judecătorești care au ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției.

Diminuări au fost operate la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-78,5 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (-52,9 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene (-43,7 milioane lei per sol, dar s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-27,8 milioane lei), Ministerul Mediului (-27,4 milioane lei), având în vedere, în principal, gradul de execuție a cheltuielilor.12