Lumina intră în CARANTINĂ începând de astăzi, 31 martie, ora 20:00

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Lumina intră în CARANTINĂ începând de astăzi, 31 martie, ora 20:00

Social, Eveniment 31 Martie 2021 / 09:17 998 accesări

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a emis Hotararea nr. 51 din data de 30.03.2021 prin care este instituita masura de carantinare a comunei Lumina pentru o perioada de 14 zile incepand cu data de 31 martie 2021, ora 20:00.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1, alin (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Circulația și staționarea persoanelor în spațiile publice din zona carantinată sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

În intervalul orar 06.00-20.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) participare la programe sau proceduri în unități sanitare și/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;

j) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, îngrijirea sau administrarea unei proprietăți;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

l) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condițiile prezentei hotărâri;

m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

n) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

o) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2;

p) în perioada 03 – 04.04.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

În intervalul orar 20.00-06.00, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) urgențe medicale;

h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi în altă localitate;

i) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

VA INFORMAM CA IN MOMENTUL DE FATA CJSU SAU DSU NU AU PUS LA DISPOZITIE O DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU DEPLASAREA PE TIMP DE ZI IN AFARA LOCUINTEI SAU DE IESIRE DIN LOCALITATE.

Model orientativ de declarație care cuprinde toate elementele HCJSU 51 si Ordin DSU găsiți aici

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării (din cele enumerate mai sus), data completării și semnătura.

Toate celelalte modele de declaratii se gasesc in articolul de mai sus sau pe https://cetrebuiesafac.ro/modele-declaratiiŞtiri recomandate

12
Pagina a fost generata in 0.1576 secunde