MEDGIDIA - Plan de împădurire a 20 de hectare de teren agricol

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

MEDGIDIA - Plan de împădurire a 20 de hectare de teren agricol

Administrație 02 Octombrie 2009 / 00:00 728 accesări

Consiliul Local Medgidia s-a întrunit, miercuri seară, într-o şedinţă ordinară, în care au fost dezbătute 11 proiecte de hotărîri, din care 10 au fost aprobate şi doar unul singur nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi aprobat. Acesta a făcut referire la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Medgidia, în suprafaţă de 2.200 mp, situat în str. Silozului şi avînd ca destinaţie amenajarea unui atelier auto. Potrivit Primăriei Medgidiei, printre hotărîrile luate în şedinţa de miercuri s-a numărat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Mangalia, pe anul 2009, şi modificarea listei de investiţii. Primarul Marian Iordache a declarat că rectificarea bugetului consiliului a fost necesară în contextul semnării de către municipalitate a contractului de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, pentru demararea proiectului “Reabilitare tramă stradală în municipiului Medgidia”. De asemenea, consilierii locali şi-au dat votul şi pentru aplicarea programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Potrivit primarului, proiectul este util deoarece soluţia utilizării panourilor pentru producere de apă caldă menajeră folosind energia mediului înconjurător va diminua gradul de poluare cauzat de arderea combustibililor folosiţi la sistemele clasice şi se vor reduce costurile la încălzire şi răcire cu 50 - 80%. Marian Iordache a spus că proiectul este derulat prin programul Ministerului Mediului, Casa Verde, şi va cuprinde motarea de panouri solare pe cele două săli de sport din oraş. De asemenea, se vor utiliza echipamente silenţioase, agenţi frigorifici ecologici, uşor de întreţinut, cu fiabilitate ridicată, şi nu flacără deschisă. Un alt punct important aprobat în şedinţa de miercuri seara este “mandatarea primarului municipiului Medgidia pentru încheierea unui act adiţional la contractul de credit încheiat cu Eximbank”, în sensul prelungirii termenului de utilizare a creditului cu încă 12 luni. Reprezentanţii administraţiei locale au motivat că prelungirea termenului de creditare este necesară ţinînd cont de numărul considerabil de obiective investiţionale importante pentru comunitatea locală şi, în general, pentru a se putea evita blocajul financiar cauzat de situaţia economică la nivel naţional şi local. Printre punctele aprobate a fost şi preluarea în inventarul domeniului privat al municipiului Medgidia a suprafaţei de 10.000 metri pătraţi, situată în Medgidia, strada Crîngului, în conformitate cu procesul verbal de inventariere. Pe acest amplasament va fi realizat studiului de fezabilitate privind punerea în funcţiune la Medgidia a instalaţiilor de depozitare, sortare, reciclare şi transformare a deşeurior urbane şi rurale. Consilierii locali au aprobat şi repartizarea unor unităţi locative din municipiul Medgidia aflate în administrarea Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public şi Privat. Conform anchetelor sociale efectuate, şase camere sînt disponibile în imobile cu dependinţe în comun, pentru persoane defavorizate din municipiu. Cinci dintre familiile care au aplicat pentru obţinerea unei locuinţe se vor putea muta în spaţiile de locuit în perioada imediat următoare. Referitor la cea de-a şasea persoană, însă, din cauza unor neclarităţi privind actele sale de identitate, repartiţia a fost retrasă, urmînd ca acest subiect să fie reintrodus pe ordinea de zi, într-o şedinţă ulterioară. Ultimul punct aprobat de pe ordinea de zi a fost împădurirea a 20,18 hectare de teren din zona localităţii Remus Opreanu. Proiectul iniţiat de Asociaţia de Dezvoltare Zonală Medgidia este cu atît mai important şi necesar cu cît autoritatea publică locală are obligaţia de a susţine şi derula proiecte de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu precum şi de a asigura protecţia localităţii împotriva combaterii eroziunii solului, pornind de la ordinul fostului ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, nr. 1090 din 13 august 2009 pentru aprobarea Ghidului de Finanţare a Programului de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin împădurirea terenurilor degradate.12
Pagina a fost generata in 0.1977 secunde