Nouă sesiune de contractare declanșată de Casa de Sănătate Constanța

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Vezi programul!

Nouă sesiune de contractare declanșată de Casa de Sănătate Constanța

Sănătate 25 Septembrie 2016 / 14:59 409 accesări

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța declanșează în perioada 3 - 7 octombrie o nouă sesiune de contractare pentru următoarele domenii de asistenţă medicală: asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu și medicamente şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Astfel, furnizorii de servicii medicale și de medicamente care doresc să intre în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa pot depune documentaţia necesară după următorul program: data de depunere a documentelor conform opisului: 3.10.2016; data de evaluare și verificare a documentelor și a afișării furnizorilor respinși: 4.10.2016; data depunerii contestațiilor: 5.10.2016; data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii admiși la contractare: 6.10.2016; perioada de întocmire și semnare a contractelor: 7.10.2016; data-limită de finalizare a procesului de contractare: 7.10.2016. Lista cu documentele necesare a fost postată pe site-ul instituției - www.cnas.ro/casct, informează președintele/director general al CJAS Constanța, dr. George Mirel Cristescu.

Sesiunea de contractare este organizată în conformitate cu: art. 255 alin. (1), art. 256, art. 258 și art. 259 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 R1, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; art. 186 din HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul MS/CNAS nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017; HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul CNAS nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările și completările ulterioare.12
Pagina a fost generata in 0.1685 secunde