Pași de urmat pentru a obține finanțare prin programul Start-up Nation

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Pași de urmat pentru a obține finanțare prin programul Start-up Nation

Economie 21 Mai 2017 / 20:53 897 accesări

Programul Start-up Nation, prin care IMM urmează să primească de la stat ajutor nerambursabil de până la 200.000, de lei urmează să fie lansat în următoarele săptămâni. Caterina Nicolae, expert accesare fonduri europene și de coeziune, a explicat pentru MEDIAFAX cum vor fi selectate cererile. „Faţă de intenţiile exprimate la începutul anului, în noua formă a schemei de ajutor de minimis Start-up Nation se renunţă la principiul primul venit primul servit ca mod de evaluare a proiectelor. Linia de finanţare va rămâne deschisă 30 de zile de la dată lansării, iar selecţia proiectelor depuse în aest interval se va face în funcţie de punctajul obţinut”, a explicat Caterina Nicolae, expert accesare fonduri europene și de coeziune. Aceasta arată că vor fi eliminate din competiţie proiectele care acumulează 50 de puncte sau mai puţin (din 100 posibile) și proiectele multiple depuse de aceeaşi firmă (o firmă nu poate depune decât un sigur proiect).

„Grila de evaluare este foarte simplă. Are numai cinci puncte. Primul criteriu este domeniul de activitate al firmei. Sunt avantajate firmele care au activităţi de producţie, inclusiv producţie IT – 40 de puncte. Urmează în ordinea punctajului industriile creative – 35 de puncte, serviciile – 30 de puncte şi comerţul – 25 de puncte”, arată Caterina Nicolae.

Al doilea criteriu îl reprezintă numărul de salariaţi pe care start-up-ul se obligă să îi menţină după finalizarea finanţării (cei 200.000 de lei care pot fi atraşi prin schema de minimis Start-up Nation pot fi cheltuiţi în maximum 12 luni de la semnarea contractului de finanţare). Astfel, dacă firma care primeşte ajutor de minimis se obigă să menţină un singur loc de muncă cel puţin 24 de luni, proiectul este eligibil, dar nu primeşte nici un punct. Dacă firma se obligă să menţină cel puţin două locuri de muncă timp de 24 de luni, proiectul primeşte 20 de puncte. Salariile celor doi angajaţi trebuie să fie cel puţin la nivelul salariului minim pe economie pentru normă întreagă.

Al treilea criteriu de evaluare este dat de condiţia persoanelor care vor fi angajate. Dacă firma se obligă prin proiect să angajeze cel puţin o persoană defavorizată sau şomer sau absolvent cel puţin din promoția 2012, proiectul primeşte 20 de puncte. Dacă ambii salariaţi sunt persoane defavorizate, şomeri sau absolvenţi, se primesc 25 de puncte.

Al patrulea criteriu este dat de modul în care firma va cheltui ajutorul de minimis câştigat. La fel ca şi primul criteriu, şi această a patra cerință avantajează firmele care derulează activităţi de producţie. Astfel, proiectul primeşte 10 puncte dacă cel puţin 50% din ajutorul de minimis este destinat cumpărării de echipamente tehnologice şi software-uri. Însă nu orice echipament tehnologic aduce puncte, ci numai cele prevăzute la punctele 2.1, 2.2 şi 2.3.6.8.1. (inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) din HG 2139/2004. Ultimul criteriu de evaluare, al cincilea, este legat tot de modul în care firma va cheltui ajutorul de minimis. Proiectul primeşte cinci puncte dacă aplicantul se obligă să cumpere echipamente tehnologice sau soft-ware (în proporţie de 50% din cei 200.000 de lei) de ultimă generaţie. Astfel se vor ataşa la planul de afaceri o dovadă, de la potenţialii furnizori de bunuri achiziţionate, a unui document care să ateste faptul că tehnologia de fabricare a acestora nu este mai veche de trei ani.

După închiderea liniei de finanţare, în maxim o zi, se vor afişa pe site-ul aippimm.ro lista cu proiectele depuse care au obţinut peste 50 de puncte şi lista cu solicitanţii respinşi (cei ale căror proiecte au obţinut 50 de puncte sau mai puţin şi/sau cei care au depus două sau mai multe proiecte pentru aceeaşi firmă).

„Proiectele care au obţinut peste 50 de puncte vor intra în procedura de verificare administrativă şi a eligibilităţii. În această etapă se va verifica dacă au fost depuse toate anexele cerute prin planul de afaceri, dacă firma este înfiinţată după 31 ianuarie 2017, dacă respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de minimis Start-up Nation”, detaliază expertul în accesarea fondurilor.

Totodată, evaluatorii vor da şi un punctaj fiecărui proiect după criteriile enumerate anterior. Din acest moment, proiectele vor fi ordonate descrescător în funcţie de punctajul obţinut la evaluarea planurilor de afaceri.

La punctaje egale va prevala:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate/şomeri/absolvenţi după anul 2012;

- achiziţia de echipamente tehnologice;

- activitatea pe care accesează programul;

- data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

În fine, ultima verificare este cea a planurilor de afaceri. Aceasta se va face doar pentru proiectele care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat.

„De exemplu, dacă 5.000 de proiecte au trecut de evaluarea administrativă şi a eligibilităţii, dar bugetul liniei de finanţare nu permite finanţare decât pentru 200 de proiecte, nu vor fi verificate decât planurile de afaceri ale primelor 200 de proiecte, ordonate în funcţie de punctaj”, spune Caterina Nicolae.

În ultima etapă, cea a evalauării planurilor de afaceri, evaluatorii vor verifică veridicitatea şi coerența informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităților care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri.

Evalurea planurilor de afaceri nu generează un nou punctaj, ci conduce la două decizii: admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia. În cazul admiterii planului de afaceri, aplicantul va primi Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului. Pe parcursul procesului de selecţie, evaluatorii vor putea cere clarificări aplicanţilor pentru documentele ilizibile, incomplete/neîncărcate în aplicaţie sau pentru informaţii neclare/incomplete din planul de afaceri. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări, în trei zile de la primirea solicitării, atrage după sine decăderea aplicantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului Start-up Nation. După primirea rezultatelor (prin scrisoare de admitere/respingere de principiu la finanţare în limita bugetului) aplicanții nemulţumiţi de decizia evaluatorilor pot face contestaţie în cinci zile calendaristice de la primirea Scrisorii. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie în cadrul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici Mijlocii şi Cooperaţie, formată din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

Taguri articol


12