Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează la 4,5 milioane de lei

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează la 4,5 milioane de lei

Economie 30 Decembrie 2020 / 17:37 1196 accesări

Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2,25 milioane de lei la 4,5 milioane de lei, iar termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior este 25 ianuarie 2021, potrivit unei analize realizate de către Contzilla.ro, citată de Agerpres.

În analiză sunt menţionate 75 de noutăţi fiscale pentru 2021, majoritatea aduse de două legi publicate în luna decembrie - Legea 295 pentru modificarea Codului de procedură fiscală şi Legea 296 pentru modificarea Codului Fiscal.

Conform sursei citate, începând cu anul 2021 se modifică plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (5%) către persoane fizice. Acesta se exprimă în euro şi are valoarea de 140.000 euro, vechiul plafon fiind 450.000 lei. Concret, această cotă redusă de 5% se va aplica pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.

Începând cu anul 2021 a fost eliminată obligaţia de a depune raportări contabile semestriale pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro. MFP va putea stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anul, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.

În ce priveşte telemunca, s-a introdus prin Codul fiscal posibilitatea ca angajatorul să deconteze salariaţilor în telemuncă o sumă de până la 400 lei pe lună, fără să fie necesare documente justificative. Concret, nu vor fi supuse impozitului pe venit, CAS şi CASS sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Cheltuiala aceasta este deductibilă la plătitorii de impozit pe profit.

De asemenea, a fost adusă o clarificare în textul articolului care prevede scutire de impozit pentru imobilele utilizate pentru servicii turistice, astfel: impozitul pe clădirile/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. Aceasta reformulare a fost adusă de Legea 230 din 4 noiembrie 2020.

În ce priveşte calculul impozitului în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, începând cu 1 ianuarie 2021 intră în vigoare prevederile Legii nr. 241 din 6 noiembrie 2020 care aduce ca element de noutate faptul ca suprafaţa utilizată în scop nerezidenţial se va stabili printr-o declaraţie pe propria răspundere şi nu va mai fi necesar acel raport de evaluare care se întocmea la fiecare 5 ani de un evaluator autorizat.

"Poate cea mai semnificativă noutate legislativă a anului 2021 este introducerea conceptului de grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit şi a posibilităţii de consolidare fiscală la nivel de grup. Fiecare membru al grupului fiscal va determina rezultatul fiscal în mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală", se spune în analiză.


Cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal. Tot legat de aparatele de marcat, contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anii 2018 şi 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii respectivi prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat şi valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

În analiză se mai spune că noul termen pentru depunerea declaraţiei unice este 25 mai, anterior termenul fiind 15 martie.

Taguri articol


12