Primăria Municipiului Constanța lansează „SMART CT“

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Primăria Municipiului Constanța lansează „SMART CT“

Administrație 05 Aprilie 2019 / 18:00 3535 accesări

Primăria Municipiului Constanța a organizat în data de 2 aprilie 2019, ora 11:00, la Centrul de Excelenţă în Turism şi Servicii Tomis conferinţa de lansare a proiectului „SMART CT”, SMIS 126409/SIPOCA 551. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP - Security Content Automation Protocol.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii administrative a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative, fapt ce va determina creşterea calităţii actului administrativ pe termen lung.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului:

- Elaborarea strategiei Smart City a municipiului;

- Realizarea analizei - diagnoză a sistemului informatic şi de gestiune a documentelor;

- Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat;

- Realizarea arhivei electronice pentru minimum 1600 metri liniari arhivă fizică;

- Instruirea a 10 persoane în domeniul planificării strategice.

Proiectul „SMART CT” are o valoare totală de 3.618.486,48 lei din care 3.075.713,52 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 470.403,23 lei valoarea eligibilă rambursabilă de la bugetul de stat și 72.369,73 lei cofinanţarea beneficiarului - UAT Municipiul Constanţa.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Noni Adrian Niculae Stîngă, șef Serviciul Management si Dezvoltare Proiecte, Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene, tel/fax: 0241.488.197, email: proiecte@primaria-constanta.ro.12