Proiect de peste 2 milioane de lei derulat de Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Universitatea „Ovidius” din Constanța

Proiect de peste 2 milioane de lei derulat de Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie

Educație, Tehnologie 12 Februarie 2021 / 08:56 2632 accesări

Universitatea „Ovidius” din Constanța prin Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, cu sediul în Bd. Mamaia nr. 124, Constanța, derulează, începând cu data de 09.02.2021, „Proiectul de cercetare-dezvoltare-inovare cu măsuri suport pentru consolidarea participării la EIT Raw Materials-EITRM-OUC”, cod MySMIS 108048, contract nr. 338/390014/09.02.2021, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiție: PI 1a) Consolidarea cercetării și inovării (C&I) a infrastructurii și a capacității de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile CDI ale programului – cadru ORIZONT 2020 a Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. Director de proiect este prof.univ.dr.ing. Eden Mamut.

Valoarea totală a proiectului este de 2.010.000,00 Lei, din care valoarea eligibilă, respectiv asistența financiară nerambursabilă, este de 1.643.400,00 Lei.

Proiectul se implementează la sediul Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie situat în municipiul Constanța și are o durată de 29 luni, data finalizării fiind 30.06.2023.

Proiectul EITRM-OUC are ca obiectiv principal sprijinirea participării colectivelor de cercetare din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța la activitățile și proiectele derulate în cadrul Comunității pentru Inovare și Cunoaștere specializată în managementul durabil al materiilor prime și materialelor avansate - EIT Raw Materials, ca parte a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie – EIT.

Proiectul va contribui la consolidarea avantajelor competitive ale Universității „Ovidius” din Constanța în vederea participării la proiecte sub egida EIT RawMaterials și a altor programe de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare din domeniu. În mod specific, dezvoltarea capacității de cercetare științifică din cadrul Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie se referă la domeniul materialelor avansate cu permeabilitate selectivă, materiale compozite pentru aplicații structurale complexe, multifuncționale, materiale strategice pentru celule de combustie și materiale pentru sisteme bio-electrochimice.

Prin implementarea proiectului se urmărește consolidarea capacității de valorificare a rezultatelor activităților de CDI prin promovarea antreprenoriatului în domeniul eco-nanotehnologiilor și materialelor avansate. În acest sens, în echipele de cercetare vor fi implicați studenți de masterat și doctorat care vor primi suplimentar educație antreprenorială și sprijin pentru activități de tip spin-off. Astfel, se va realiza consolidarea resursei umane disponibile în cadrul UOC din punct de vedere al competențele și cunoștințele necesare pentru inițierea de parteneriate cu membrii din cadrul KIC, pentru pregătirea de propuneri de proiecte competitive. Pregătirea resursei umane, în ceea ce privește specializarea și profesionalizarea în utilizarea aparaturii de laborator și a instrumentelor de investigație pentru activități CDI, a fost concepută într-o relație strictă cu atingerea performanțelor definite în cadrul planului de activități.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate.12
Pagina a fost generata in 0.2952 secunde