Proiectul ETICA a fost lansat! Cum schimbă asta activitatea din administrație

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Agenția Națională a Funcționarilor Publici vine cu noutăți

Proiectul ETICA a fost lansat! Cum schimbă asta activitatea din administrație

Administrație 26 Noiembrie 2018 / 19:38 1105 accesări

Agenția Națională a Funcționarilor Publici lansat proiectul ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). La evenimentul de lansare a proiectului, la care au participat funcționari publici, consilieri de etică, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Justiției, precum și membri ai echipei de proiect, reprezentanți ai prestatorilor de servicii, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, au fost prezentate principalele repere ale proiectului (obiective, activități, rezultate, principii ale dezvoltării durabile și egalității de șanse). De asemenea, au fost trecute în revistă rezultatele analizei privind potențialul dezvoltării aplicației informatice utilizate în activitatea de colectare a datelor pentru monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și rezultatele sondajului de opinie referitor la percepția cetățenilor cu privire la etică și conduită în administrație. „Abordarea, inclusiv prin intermediul acestui proiect, a eticii în sfera administrației publice este un demers important pentru Agenție. Eu și colegii mei ne preocupăm să susținem și să încurajăm calitatea în livrarea serviciilor publice și profesionalismul în administrația publică din România. Pentru ca aceste standarde să fie îndeplinite, este nevoie de un efort și un interes constant, atât din partea Agenției în calitatea sa de actor al managementului funcției publice, cât și din partea fiecărei entități publice, un efort declinat pe mai multe paliere, dar îndreptat spre același scop comun: binele comunității”, a declarat președintele ANFP, Vasile-Felix Cozma, cu acest prilej.

Proiectul ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație se derulează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 24.11.2017. Valoarea totală a proiectului este de 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.267.315,57 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 432.388,27 lei. Obiectivul general vizează dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Informații suplimentare despre proiect pot fi consultate pe pagina web a ANFP, www.anfp.gov.ro, secțiunea Proiecte/ Proiecte în implementare.12