Promovarea educației incluzive în Grădinița P.P. "Perluțele mării"

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Promovarea educației incluzive în Grădinița P.P. "Perluțele mării"
ANUNȚURI PUBLICE 20 Decembrie 2018 / 15:38 334 accesări 0 comentarii

Grădinița cu program prelungit ”Perluțele mării” este una dintre instituțiile de învățământ constănțene implicată cu succes în proiecte europene Erasmus+. Coordonatorul acestor proiecte, doamna director profesor Savu Nicoleta, declară că de la debutul acestui program european, din 2014, și până în prezent, grădinița este beneficiara a șapte proiecte Erasmus+ ce au contribuit hotărâtor la creșterea calității serviciilor educaționale și se îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară. Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+.

Astfel, la sfârșitul lunii decembrie, Grădinița cu program prelungit ”Perluțele mării” ajunge la finalul celor doi ani în care a implementat Proiectul”inEDU- inclusive education models for children with migrant background in preschools”, număr de referintă 580452-EPP-12016-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest proiect face parte din acțiunea cheie 3 a programului European, care vizează, printre altele, dezvoltarea de politici inovatoare.

Doamna profesor Ivan Adriana-Mihaela, asistent coordonator al proiectului, percizează ca obiectivul principal al proiectului Erasmus+ ”inEDU- inclusive education models for children with migrant background in preschools”, nr. 580452-EPP-12016-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN este promovarea incluziunii cursanților/preșcolarilor defavorizați, inclusiv a persoanelor cu origini migraționiste concomitent cu prevenirea și combaterea practicilor discriminatorii. Obiectivele specifice avute în vedere se referă la: îmbunătățirea accesului la o educație incluzivă și de calitate, cu accent pe nevoile preșcolarilor defavorizați; crearea unor medii de învățare incluzive și democratice; sprijinirea cadrelor didactice în abordarea conflictelor și a diversității.

Doamna director profesor Savu Nicoleta menționează că proiectul urmărește să faciliteze accesul copiilor (și al părinților/ tutorilor legali) cu fundal migraționist la învățământul preșcolar de calitate, prin elaborarea și testarea soluțiilor model și oferind recomandări factorilor de decizie la nivel local, național și european privind adaptarea complexă a sistemelor educaționale. Își propune să contribuie la dotarea noilor state membre ale UE cu bune practici, cunoștințe și date relevante privind copiii cu origini migraționiste, cu accent special pe educația preșcolară.

Bunele practici - care conduc la o schimbare a tiparului spre adaptarea abordării incluzive în grădinițe- identificate de consorțiul proiectului au fost testate și adaptate de unitățile de învățământ preșcolar din Cehia, Estonia, Macedonia, Polonia și România, membre ale proiectului, iar rezultatele validate ale proiectului vor fi aplicabile tuturor țărilor care doresc să-și adapteze sistemele de învățământ și să transforme mediul educațional al organizațiilor școlare într-un spațiu de învățare deschis, echitabil și tolerant, ce promovează diversitatea, recunoaște unicitatea și facilitează integrarea și incluziunea tuturor copiilor și a familiilor acestora în viața grădiniței și a comunității locale. Rezultatele cercetării realizate în proiectul inEDU furnizează date despre factorii de succes, obstacolele, avantajele adaptărilor sistemelor educaționale la nivel local, național și european , informații utile factorilor de decizie în politica educațională.

În cadrul proiectului inEDU sunt implicate instituții ( ONG-uri, institute de cercetare, universități, școli și grădinițe) din 8 țări: Polonia, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Macedonia, Estonia, Cehia, Suedia, România.


Grǎdinița cu program prelungit „Perluțele mǎrii”, partener în cadrul proiectului inEDU, este una dintre unitǎțile de ȋnvǎțǎmȃnt de prestigiu din oraşul Constanța. Programul prelungit oferit (08:00 - 18:00) vine ȋn ȋntȃmpinarea nevoilor pǎrinților care muncesc ȋn centrul oraşului, de aceea grǎdinița este foarte solicitatǎ ȋn acest sens. Asigurǎ un mediu stimulativ şi securizant pentru creşterea şi dezvoltarea preşcolarilor. Activitǎțile instructiv-educative desfǎşurate vizeazǎ dezvoltarea cognitivǎ, psihomotricǎ, emoționalǎ şi socialǎ optimǎ pentru a asigura un debut şcolar de succes. Funcționând în mediul multicultural dobrogean, grădinița ”Perluțele mării” este partenerul potrivit în cadrul proiectului care să demonstreze că și grupurile entice și minoritățile au dreptul la o educație de calitate și un mediu incluziv. În acest scop, grădinița a elaborat și adaptat instrumente, metode și abordări selectate pentru testare din practica învățământului integrat britanic și suedez. S-a preocupat de evaluarea, validarea, îmbunătățirea și adaptarea acestora la nevoile preșcolarilor cu fundal migraționist. A creat un program educațional de incluziune și a pregătit personalul prin cursuri de formare în direcția facilitării adaptării tuturor preșcolarilor și a familiilor acestora, indiferent de limba vorbită, de mediul social și cultural din care provin sau de etnia căreia îi aparțin. 

În general, factorii de decizie politică, practicienii și teoreticienii sistemului de învățământ, cu focalizare pe domeniul educației timpurii din România, trebuie să colaboreze pentru a construi organizații și comunități școlare primitoare, durabile și responsabile pentru rolul rol de facilitator în demersul integrării și/sau incluziunii copiilor de vârstă preșcolară cu fundal migraționist.

Loading...
loading...
Din aceeaşi secţiune
Vezi mai multe ştiri
Pagina a fost generata in 0.1588 secunde