Sporuri mai mari pentru funcționarii care lucrează în condiții de risc

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Vești bune!

Sporuri mai mari pentru funcționarii care lucrează în condiții de risc

Administrație 06 August 2017 / 11:53 1718 accesări

Guvernul a adoptat vineri, 4 august, un regulament prin care se măresc sporurile pentru condiții de muncă speciale. În baza acestui Regulament, angajații din administrația publică locală vor putea beneficia de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Locurile de muncă pentru care se acordă acest spor sunt acelea care presupun condiții de muncă periculoase, constatate în urma efectuării determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate. La stabilirea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere: existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului, intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori, durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi, existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare, structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă. Pentru cei care lucrează în astfel de condiții, nivelul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă variază între 5% și 15%, în funcție de numărul factorilor de risc sub influența cărora angajatul își desfășoară activitatea. Astfel, cei care lucrează sub influența a 2 factori de risc vor primi un spor de până la 5% din salariul de bază. Cei care lucrează sub influența a trei factori de risc vor primi un spor de până la 10%. Cel mai mult vor primi cei care își desfășoară activitatea sub influența a patru factori de risc. Ei vor avea parte de un spor de până la 15% din salariul de bază. Sporul prevăzut se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele aspecte: înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă, existența unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective și înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

CUM SE ACORDĂ SPORURILE În vederea acordării sporului, buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal, se

refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii. La stabilirea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru a nu afecta echilibrele bugetare, a fost introdusă condiția de a se respecta încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Locurile de muncă și categoriile de personal, dar și stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, după caz. Potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, mărimea sporurilor pentru condiții de muncă se stabilește în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație și de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

Taguri articol


12
Pagina a fost generata in 0.319 secunde