Supărat pe șoferii de taxi sau comercianți? Pune-i la respect!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Modificări la hotărârile de consiliu

Supărat pe șoferii de taxi sau comercianți? Pune-i la respect!

Administrație 04 Mai 2018 / 18:02 841 accesări

Pentru că reclamațiile curg cu nemiluita în ceea ce privește transportul public, activitățile comerciale și în ceea ce privește infrastructura, Primăria Constanța pregătește o serie de modificări la mai multe hotărâri de Consiliu Local ce reglementează aceste aspecte. „În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduc la cunoștința publică proiectele de hotărâre privind modificarea și completarea următoarelor Hotărâri de Consiliu local: HCL nr. 44/2004 pentru serviciile regulate de transport public local de călători, HCL nr. 464/2003 pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere, HCL nr. 427/2017 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, HCL nr. 260/2010 privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța, HCL nr. 276/2015 pentru aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța, HCL nr. 189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico–edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții, HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța”, se arată într-un anunț al Primăriei Constanța.

CE MODIFICĂRI SUNT PROPUSE

În proictul de modificare a HCL 260/2010, HCL nr. 189/2017, HCL nr. 276/2015, HCL nr. 464/2004, HCL nr. 44/2004 și HCL nr. 416/2017, Primăria propune o serie de schimbări în ceea ce privește sancțiunile. Potrivit documentului, în cuprinsul fiecărei hotărâri consiliu se vor introduce următoarele modificări:

1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către agentul constatator stabilit prin H.C.L,

2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei,

3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;

4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 lei, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute în H.C.L.

5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.

6) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore jumătate din cuantumul minim al amenzii.

CUM POȚI SCHIMBA LUCRURILE

Persoanele interesate pot consulta proiectele de modificare la sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13 sau pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro (la secțiunea „De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003“). Până la data de 14 mai, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Poliției Locale din str. Amzacea nr. 13, prin fax, la nr. 0241/484.220 sau prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiectul privind modificarea și completarea HCL ( se completează cu numărul și denumirea proiectului)”.

Taguri articol


12