Tinerii cu dizabilități au dreptul la tabere gratuite!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Grăbiți-vă cu înscrierile!

Tinerii cu dizabilități au dreptul la tabere gratuite!

• Ce trebuie să facă părinții lor pentru asta
Social 16 Aprilie 2018 / 15:55 2748 accesări

Uneori sunt ignorați, alteori sunt nevoiți aproape să își cerșească drepturile. Când statul le dă ceva gratuit, ai senzația că primesc din milă. De fapt, este dreptul lor, al celor cu dizabilități și nevoi speciale, fie că sunt copii, tineri sau bătrâni. Și totul este garantat prin lege. Ca și taberele gratuite din vacanța de vară, dar puțini dintre părinții copiilor cu dizabilități știu aceste lucruri. De obicei își canalizează energia pe obținerea a sute de hârțoage și zeci de certificate ca să poată obțină o indemnizație de câteva sute de lei. Jenant!

Pentru a veni în sprijinul celor interesați de taberele gratuite pentru tinerii cu nevoi sociale și cu dizabilități, vă prezentăm condițiile pe care trebuie să le întrunească acești copii și ce trebuie să conțină dosarele. Căci, da! Nu e suficient să prezinți un certificat de handicap. Și ca să obții un drept al tău e nevoie de dosare întregi! Potrivit unei informări a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, Ministerul Tineretului şi Sportului a aprobat, pentru anul 2018, conform Metodologiei în vigoare, 32 de locuri pentru tinerii cu nevoi sociale şi 263 pentru tinerii cu dizabilităţi.

Ce conține dosarul pentru o tabără socială

Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfăşura în vacanţa de vară a anului 2018, vor fi în procent de 50% elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, şi în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice. Dosarele vor fi centralizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, care le vor transmite spre aprobare Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa.

Dosarele vor conţine: cererea tip; documentele care atestă faptul că elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială); adeverinţa care atestă calitatea de elev în învătământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul “foarte bine”. „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (școlile) îşi vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora şi transmiterea lor către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa”, anunță Ministerul.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa (strada Ion Bănescu, nr. 2, Constanţa), până pe data de 04.05.2018, urmând a fi aprobate în limita locurilor disponibile.

Un dosar mai simplu pentru tabăra persoanelor cu dizabilități

Potrivit metodologiei, dosarele pentru tabăra persoanelor cu dizabilități vor conţine: cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă atât de părinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine); copie după documentul care atestă gradul de handicap; adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă încadrarea într-o formă de învăţământ.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa (strada Ion Bănescu, nr. 2, Constanţa), până pe data de 04.05.2018, urmând a fi centralizate, verificate şi aprobate în limita locurilor disponibile. Metodologia completă de acordare a taberelor sociale şi a celor pentru persoane cu handicap se găseşte pe site-ul www.dsjconstanta.ro Tineret – Oferta Turistica – Tabere Gratuite 2018.12