Vine Paștele! Vezi măsurile luate de veterinari!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Vine Paștele! Vezi măsurile luate de veterinari!

Sănătate 03 Aprilie 2017 / 17:42 612 accesări

Pentru prevenirea apariţiei unor episoade de toxiinfecţii alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale, când se comercializează o cantitate mai mare de produse alimentare, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa va dispune măsuri specifice de monitorizare, supraveghere şi control sanitar-veterinar al activităţilor de producere, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi produselor din ouă, laptelui şi produselor lactate, peştelui şi produselor din pescuit pe teritoriul județului nostru. În acest sens, în baza unui program stabilit de către directorul executiv al DSVSA Constanţa, dr. Diana Cristescu, în perioada 15 martie - 15 aprilie, medicii veterinari cu atribuţiuni de control oficial din cadrul DSVSA Constanţa, precum şi medicii veterinari din cadrul circumscripțiilor veterinare (CSVSA şi CSVZ) vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respecate condiţiile sanitar-veterinare în pieţele agroalimentare, centrele de sacrificare temporare ale mieilor şi iezilor, unităţi de tranşare, unităţi de depozitare şi în toate unităţile unde se comercializează alimente de origine animală. De asemenea, va fi asigurată permanenţa la nivelul DSVSA Constanţa, CSVSA şi CSVZ inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, afişându-se programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil, precum şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor, respectiv 0241/682 417, informează DSVSA, într-un comunicat.

Activităţile sanitar-veterinare vor avea ca obiectiv următoarele aspecte:

SACRIFICAREA MIEILOR/IEZILOR

Sacrificarea mieilor şi iezilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea ovinelor, publicate pe site-ul ANSVSA (www.ansvsaa.ro). În abatoarele sanitare veterinare autorizate, personalul sanitar veterinar de specialitate va admite la tăiere doar animalele sănătoase provenite din exploataţii comerciale şi gospodăriile populaţiei, însoţite de documente care să ateste starea de sănătate a acestora. Marca de sănătate va fi aplicată pe carcasele de miel/ied numai după examinarea post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului. Carcasele rezultate din abatorizare pot fi comercializate în pieţele agroalimentare numai dacă sunt însoţite de certificate de sănătate publică veterinară şi transportate cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, pieţe care trebuie să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea şi comercializarea carcaselor de miei/iezi sub un regim termic care să nu le modifice caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, oferite spre vânzare direct către consumatorul final.

DSVSA Constanţa va permite organizarea şi amenajarea locurilor speciale de sacrificare miei şi iezi numai în perioada 30 martie - 15 aprilie, între orele 7.00 - 17.00, şi numai dacă există solicitări scrise şi argumentate din partea autorităţilor locale în acest sens. Sacrificarea mieilor/iezilor în aceste locaţii va fi permisă numai dacă: provin din gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile; animalele sunt însoţite de documente care atestă starea de sănătate, documente de mişcare şi sunt transportate cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar; sunt identificate conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

CENTRE DE SACRIFICARE

Centrele de sacrificare temporară a mieilor/iezilor vor dispune de facilităţi pentru cazarea animalelor înainte de tăiere cu asigurarea condiţiilor de bunăstare animală (furajare, adăpare, umbrare), spaţiu pentru sacrificare şi jupuire, sistem de alimentare cu apă potabilă caldă şi rece, facilităţi de colectare a subproduselor necomestibile şi a materialului cu risc specific, spaţiu pentru controlul sanitar veterinar post-mortem al carcaselor, vestiar şi grup sanitar. Carnea rezultată din aceste puncte de sacrificare temporare va fi comercializată direct numai consumatorului final imediat după sacrificare, examinare şi marcare. Aplicarea mărcii de sănătate pe carcasele de miel şi ied se va face numai după efectuarea examinării post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a locului temporar amenajat pentru sacrificarea meilor şi iezilor. Carnea de miel/ied rezultată în urma sacrificărilor în aceste locaţii amenajate temporar va fi obţinută numai la cererea directă a consumatorilor şi nu poate fi livrată către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE

Micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri sunt înregistraţi sanitar-veterinar în conformitate cu ORD. ANSVSA nr. 111/2008. Acești producători trebuie să deţină fişa de sănătate a animalelor, care să ateste că laptele crud şi produsele din lapte obţinute provin de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, precum şi de carnete de sănătate sau fişe de sănătate ale persoanelor ce manipulează aceste produse şi care să ateste că nu suferă de boli infectocontagioase. Brânzeturile destinate comercializării vor fi expuse la vânzare în spaţii special amenajate din cadrul pieţelor agroalimentare şi târgurilor, în vitrine special destinate acestui scop, în tăvi uşor de curăţat şi igienizat. Comercializarea brânzeturilor de la micii producători se realizează în ambalaje de unică folosinţă curate, iar trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare în care se vor face menţiuni referitoare le denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii şi data obţinerii prin afişarea în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării produselor a acestor informaţii pe tăbliţe sau panouri aplicate în dreptul fiecărui produs comercializat, fie aplicarea pe ambalajul de transport a unor etichete adezive.

OUĂLE ŞI PRODUSELE DIN OUĂ

Ouăle valorificate pentru consum uman trebuie să provină din fermele producătoare sau centre de ambalare, marcate cu codul producătorului, în conformitate cu Reg. CE. 589/2008 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor, depozitate în condiţii de igienă şi la o temperatură corespunzătoare, ferite de acţiunea directă a razelor solare. Ouăle comercializate de micii producători particulari în pieţele agroalimentare şi târguri vor fi examinate ovoscopic de personalul sanitar-veterinar din cadrul CSVSA, fiind respinse de la comercializare ouăle murdare, cu coaja crăpată sau ouăle de raţă sau gâscă.

PEŞTELE ŞI PRODUSELE DIN PESCUIT

Comercializarea peştelui şi a produselor din pescuit se realizează numai în spaţii şi locuri special amenajate, care permit desfăşurarea acestor activităţi în conformitate cu Reg. CE. 852/2004 şi Reg. CE. 853/2004 şi înregistrate sanitar-veterinar.

Gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui proaspăt va fi în cantitate suficientă şi obţinută numai din apă potabilă. Trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin etichete şi alte documente însoţitoare chiar dacă peştele provine din acvacultură sau din pescuit. Se vor comercializa doar peşte şi produsele din pescuit cu caractere organoleptice nemodificate şi care nu sunt infestate cu paraziţi vizibili.

ALTE PRODUSE SAU ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa şi a alimentelor, care în urma controlului sanitar-veterinar au fost declarate necorespunzătoare. Se interzice comerţul stradal sau ambulant al cărnii de miel/ied, al laptelui şi produselor lactate, al ouălor şi produselor din ouă, precum şi al peştelui şi produselor din pescuit. În toate pieţele agroalimentare administraţia pieţelor va asigura condiţii optime pentru depozitarea şi valorificarea cărnii de miel/ied, a produselor lactate şi ouălor provenite de la producătorii particulari, DSVSA Constanţa asigurând personal sanitar-veterinar specializat pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă alimentară şi protecţie a cetăţenilor. ”DSVSA Constanţa poate oferi suport tehnic conform competenţelor specifice echipelor mixte organizate de Prefectură pentru asigurarea unui nivel ridicat al siguranţei alimentului şi protecţiei sociale. De asemenea, solicităm sprijinul altor instituţii abilitate ale statului în cadrul acţiunilor proprii de control şi atunci când situaţia o impune pentru asigurarea unui climat de linişte şi de siguranţă a populaţiei”, potrivit DSVSA Constanța.

Taguri articol


12
Pagina a fost generata in 0.2125 secunde