Cum se calculează MEDIA DE ADMITERE la liceu

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
FORMULA DE CALCUL pentru 2019

Cum se calculează MEDIA DE ADMITERE la liceu

Educație 12 Martie 2019 / 15:52 685 accesări

Media de admitere, în baza căreia se va face înscrierea la liceu a absolvenților clasei a VIII-a, se calculează ca medie ponderală între media generală obținută la examenul de evaluare națională, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generală obținută la examenul de evaluare națională, clasa a VIII-a

Cum se calculează media de admitere în colegiile militare în 2019

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020 se face diferit față de media din liceele obișnuite.

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde:

MA = media de admitere calculată conform punctului I;

NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;

MFA = media finală de admitere.

Pentru absolvenții din promoțiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obținută la Evaluarea Națională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv; cu media la teste naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007; cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasă a VIII-a pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009.

Pentru absolvenții din promoțiile 2008 și 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la tezele cu subiect unic susținute în clasă a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susținute în clasă a VIII-a care se ia în calculul mediei generale la tezele cu subiect unic este media aritmetica, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori.12
Pagina a fost generata in 0.2503 secunde