Telegraf Online - Politica de confidențialitate

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate

Incepand cu 25 Mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) intra in vigoare.
Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze persoanele fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulatia acestora.

Societatea noastra, se aliniaza prevederilor GDPR. In acest scop, am trecut prin etape importante de analiza interna si externa, urmate de masuri legale, operationale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerintele GDPR.

Astfel, dorim sa va informam in ce fel vom prelucra datele cu caracter personal in interactiunea cu serviciile noastre:

Ce sunt datele cu caracter personal?

Orice fel de informatii care pot duce la identificarea unei persoane fizice, fie vorba de nume, prenume, adresa, CNP sau adresa de e-mail.

Cum colectam datele cu caracter personal?

Ele pot fi colectate prin formulare online, din inregistrarea comenzilor de publicitate primite, apelurilor telefonice sau direct din apel telefonic, cu consimtamantul clar al persoanei cu care interactionam.

Care sunt datele cu caracter personal

 • nume si prenume;
 • adresa;
 • numar telefon;
 • adresa de e-mail;
 • cod numeric personal;
 • imaginea;

Cum prelucrăm noi datele cu caracter personal?

Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor de publicitate, publicare de anunturi in cadrul site-ului Telegrafonline, pentru reclama, maketing, publicitate, statistica, emitere vouchere, precum, servicii de promovare, de resurse umane, a activitatii de contabiliate si in subsidiar in raportarea fata de institutiile statului.

În ce scop prelucream datele cu caracter personal?

Situatiile in care prelucram datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. Pentru realizarea obiectului contractului de prestari servicii publicitate / pentru prestarea de servicii publicitate;
 2. In legatura cu gestionarea contractelor de prestari servicii de publicitate / gestionare serviciilor de publicitate prestate ;
 3. Pentru realizarea obiectului comenzilor de anunturi de mica si mare publicitate / pentru realizarea obiectului comenzilor de anunturi de mica si mare publicitate
 4. In legatura cu o obligatie legala a Societatii rezultata din lege sau ordin al unei autoritati publice.
 5. In scop de marketing, pentru informare si promovarea actiunilor Societatii in concordanta cu scopul acesteia;
 6. Eectuarea de analize statistice si sondaje;

În ce temeiuri prelucrăm datele cu caracter personal?

in procesul de recrutare si pe perioada executarii contractelor de munca, temeiul juridic este cel prevazut de:

art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract";

art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv"prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului";

Unde trimitem datele furnizate de tine cu consimțământul tău?

Pentru a desfasura activitatile noastre, cat si in indeplinirea obligatiilor legale, Societatea comunica aceste date catre:

 • autoritati publice;
 • prestatori de servicii de marketing si alte servicii similare cu care colaboram
 • La solicitarea expresa: autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, notari.

Pe ce durată prelucram datele cu caracter personal?

Prelucrarea este pe durata derularii contractului de colaborare. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

Cât de sigure sunt datele mele?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sunt stocate in conditii de siguranta Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de dumneavoastra are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

Drepturile Beneficiarilor

- Dreptul de acces

- Dreptul de acces va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucram.

- Dreptul la rectificare

Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra.

- Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Acesta presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, precum ar fi:

 • cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • datele d-voastra au fost prelucrate ilegal;

- Dreptul la restricționarea prelucrării

Acesta presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 • atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,
 • datele d-voastra au fost prelucrate ilegal, iar d-voastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

- Dreptul la opoziție

Acesta presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:

 • atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau
 • cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

- Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Conform regulamentului GDPR aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere - Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Consimțământul de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

O etapa importanta de consolidare a parteneriatului cu colaboratorii sai, este semnarea unui Acord de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, care, incepand cu 25 Mai 2018, poate fi completat prin transmiterea sa de responsabilii nostri de contracte, catre fiecare destinatar in parte.

Acesta reprezinta formalizarea optiunilor partenerilor nostri de pana acum si succede prevederilor si/sau acordurilor formulate in baza legii 667 si atinge termeni, definitii si aspecte specifice GDPR.

Referinte:

Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal-http://www.dataprotection.ro/

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE-https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Norme pentru protectia datelor personale in interiorul si in afara UE-https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro