35 de milioane de lei disponibili pentru administrația publică! Vezi de ce!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
POCA

35 de milioane de lei disponibili pentru administrația publică! Vezi de ce!

Administrație 14 Februarie 2017 / 15:32 621 accesări

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare, cu un buget alocat de 35.000.000 de lei, în cadrul Axei prioritare 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente,Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

Cererea de proiecte nr. CP 2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative - are drept solicitanți eligibili ONG-uri și parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Odată cu lansarea cererii de proiecte nr. CP 2/2017, este pus la dispoziția potențialilor beneficiari Ghidul solicitantului cu anexele aferente, care poate fi accesat la adresa http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-nr-cp-22017/. Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la rezultate precum: capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor. Părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare până la data de30 martie 2017, ora 17.00.

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.12