AEC: „CJC batjocorește elevii și acoperă încălcarea legii!”

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

AEC: „CJC batjocorește elevii și acoperă încălcarea legii!”

Administrație 22 Februarie 2019 / 17:54 644 accesări

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) condamnă ferm atitudinea președintelui Consiliului Județean, Marius-HoriaȚuțuianu și a reprezentanților PSD Constanța, aceștia vehiculând ideea că Tribunalul Constanța a infirmat teza AEC, dar și promovând continuarea încălcării drepturilor elevilor și situația gravă a abandonului școlar ca o victorie. Pe 20 februarie, Tribunalul Constanța s-a pronunțat pe fond în cadrul procesului pe care AEC l-a intentat împotriva Consiliului Județean Constanța pentru încălcarea dreptului elevilor la transportul județean cu tarif redus, conform art. 84, alin. (1) și (2) din Legea 1/2011. Hotărâreainstanțeiconținedouăpărți: respingereacererii AEC ca fiind nefondată și respingerea excepției lipsei calității procesuale pasive a Consiliului Județean Constanța. Ca urmare a declarațiilor cu scop manipulator din spațiul public, dorim să clarificăm următoarele:

• Respingerea cererii AEC arată faptul că dreptul elevilor la transport județean redus ar fi unul inexistent. Or, pentru atacarea acestei hotărâri, vom aștepta motivarea instanței. Tragem un semnal de alarmă asupra faptului că dreptul elevilor a fost recunoscut atât de către Consiliul Județean Cosntanța, cât și de Ministerul Educației Naționale.

• Respingerea excepției invocate de către Consiliul Județean Constanța arată faptul că autoritatea este titularul obligației de a acorda subvenții operatorilor de transport care respectă legea și oferă abonamente cu tarif redus. În apărarea lor, reprezentanții CJC nu au negat existența dreptului elevilor la transport județean redus, ci au afirmat că obligația aferentă acestui drept subiectiv aparține, de fapt, Ministerului Educației Naționale, ei înțelegând în mod eronat că dreptul pretins este cel prevăzut de art. 84, alin. (3) al Legiieducației. Astfel, teza AEC este susținută, și anume faptul că subvențiile trebuie acordate de către autoritatea județeană.

Considerăm, însă, că problema nu se rezumă doar la reaua voință a reprezentanților CJC privitor la status quo-ul social, ci și la o tentativă de mascare a încălcării legii de către Consiliul Județean Constanța încă din 2001. Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 reglementa obligația autorităților administrației publice locale să încheie contracte de concesiune cu operatorii de transport, atât la nivel de localitate, cât și la nivel de județ. Din nefericire, în județul Constanța, autoritățile au persistat în încălcarea legii, pe motiv că nu ar exista un model de contract, ignorând exemple precum Vâlcea sau Cluj, unde aceste contracte există, chiar și fără un model.

Pe cale de consecință, raportându-ne la reducerile elevilor și studenților, ele fac parte din reglementările caietului de sarcini atașat la contractul de delegare a gestiunii, astfel instituindu-se obligația transportatorilor de a le acorda, aceasta fiind și o obligație de serviciu public, cu garanția că vor primi subvenția aferentă. Astfel, acordarea reducerilor de către autoritatea județeană ar fi scos la iveală faptul că, în județul Constanța, transportul public de călători funcționează în mod ilegal, acesta fiind motivul real pentru care reprezentanții CJC se opun vehement acestei măsuri, acoperind astfel predecesorii lor la conducerea autorității.12