Agricultorii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ce trebuie să faci ca să primești ajutor?

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Agricultorii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ce trebuie să faci ca să primești ajutor?

Social 30 Octombrie 2015 / 13:55 1032 accesări

Agricultorii care au suferit pagube de pe urma secetei vor primi despăgubiri. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că în 27 octombrie a fost publicată, în „Monitorul Oficial“ nr. 797, Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de seceta severă în perioada aprilie - septembrie 2015. Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile la culturile de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. Pot beneficia de ajutorul de stat cei care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, și anume producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale - constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare - sau producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. Cei care vor să fie despăgubiți trebuie să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţa calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%. Totodată, este necesar ca ei să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015. Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraţi de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

DOCUMENTELE NECESARE Cererea de solicitare a ajutorului de stat se aduce la centrele APIA locale sau județene unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, însoţită de copie a buletinului sau a cărții de identitate a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat, copie a atestatului de producător, după caz, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal. Mai aveți nevoie de o copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, un document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice și un document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice. Termenul-limită de depunere a cererii este 30 noiembrie. Pentru a vedea care sunt sumele de care puteți beneficia, accesați link-ul http://www.apia.org.ro/files/news_files/IP_seceta_29_10_2015.pdf.12