Bani pentru elevi și studenți. Asta trebuie să faceți!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Bani pentru elevi și studenți. Asta trebuie să faceți!

Social 04 Octombrie 2015 / 19:52 3221 accesări

Ești elev, student, masterand sau doctorand? Atunci ar fi bine să știi că Fundația ”Mitropolitul Bartolomeu” anunță deschiderea unui concurs național, în cadrul căruia poți beneficia de una din cele 34 de burse pe care le pune la dispoziție în anul școlar și universitar 2015 - 2016. Se oferă18 burse pentru elevi (200 de lei pe lună), 12 burse pentru studenți (300 de lei pe lună), 3 burse pentru masteranzi (300 de lei pe lună) și o bursă pentru doctoranzi (400 de lei pe lună). Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, înfiinţată în 2008 de Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Anania, are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi. Fundația acordă bursele pentru elevi, studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9luni, iar pentru doctoranzi timp de 12luni, începând cu 1noiembrie. 19 octombrie este termenul-limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 18), pe30 octombrie se afișează rezultatele, iar pe 2 noiembrie se pot depunecontestaţiile şi se afişează rezultatele finale. Mai multe despre condiţiile de participare, fișa-tip a aplicantului, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe site-ul Fundaţiei, lawww.fundatiabartolomeu.ro.Fondul alocat pentru bursele anului şcolar şi universitar 2015 - 2016 estede 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 227 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 596.400 lei.

CARE SUNT CONDIȚIILE? Pentru a primi burse, elevii şi studenţii trebuie să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat, iar media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minimum 8,50. Pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a de liceu sau în anul I de facultate, media de admitere trebuie să fie tot de minimum 8,50. Totodată, venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, nu trebuie să fie mai mare decât salariul minim pe economie, luat ca bază de calcul la data anunțării concursului. În ceea ce privește bursele acordate masteranzilor şi doctoranzilor, pentru ca ei să le primească, trebuie să fi promovat toate examenele anului universitar încheiat. Calificativele de promovare a examenelor din anul universitar încheiat trebuie să fie de minimum 8,50 pentru masteranzi sau „foarte bine” pentru doctoranzi. Masteranzii şi doctoranzii care vor candida pentru bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din următoarele domenii: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea. Pentru masteranzii şi doctoranzii înmatriculaţi în toamna anului 2015, media de admitere trebuie să fie minimum 9,00.

ACTE NECESARE Dacă sunteți elev sau student, aveți nevoie de o copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naştere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei, de o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat. În cazul elevilor și studenților din anul I, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis. În aceeaşi adeverinţă se va specifica dacă elevul sau studentul beneficiază de bursă acordată de instituţia de învăţământ. Mai sunt necesare documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie, dar și o recomandare din partea bisericii sau a cultului de care aparține aplicantul. Fișa-tip completată cu toate informațiile cerute este disponibilă în format electronic pe site-ul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, la www.fundatiabartolomeu.ro.Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor şi doctoranzilor, dosarul va conţine o copie nelegalizată după actul de identitate, certificat de naştere, copie după actele de studii, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de masterand sau doctorand. Pentru masteranzii aflaţi în al doilea an de pregătire, se cere o adeverinţă care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului universitar anterior, precum și o recomandare din partea Bisericii sau a cultului de care aparține aplicantul.

Citește și:

Credite pentru studenți, începând de anul viitor

Vezi ce trebuie să faci pentru a primi 10.000 de euro de la stat12