Domeniile Statului încurajează ilegalităţile Fruvimed Medgidia

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Interesele financiare, mai presus de orice

Domeniile Statului încurajează ilegalităţile Fruvimed Medgidia

Eveniment 17 Martie 2012 / 00:00 5057 accesări

SAMSARUL TERENURILOR AGRICOLE Agenţia Domeniilor Statului (ADS) poate fi considerată drept instituţia care a blocat timp de 20 de ani punerea în aplicare a legilor fondului funciar. Nu puţini sunt românii care, din cauza ADS, nu au reuşit, nici până în ziua de azi, să intre în posesia proprietăţilor confiscate de comunişti. Timp de 20 de ani, ADS a făcut tot ce a putut pentru ca românii să ajungă tot mai greu la pământul pe care l-au moştenit de la părinţii sau bunicii lor. Timp de 20 de ani, ADS a tărât prin tribunale autorităţile locale şi chiar locuitori ai acestei ţări, fără a avea câştig de cauză. De ce toate acestea? Pentru ca ADS să rămână în viaţă şi să se hrănească din bunurile românilor. Atunci când şi instanţa de judecată le-a spus că sunt obligaţi să restituie terenurile, reprezentanţii ADS au folosit tot felul de tertipuri pentru a nu pune în aplicare hotărârile judecătoreşti sau, de ce nu, să obţină profit de pe urma românilor. La Constanţa, nu puţine au fost cazurile în care ADS a pus piedici în retrocedarea terenurilor către proprietari. Deţinătorul absolut al terenurilor agricole, ADS, a trăit timp de 20 de ani de pe urma concesionarilor de terenuri către diverse societăţi, privând oamenii de proprietăţile confiscate de comunişti. Interesant este că toată această situaţie a fost întreţinută cu bună ştiinţă de guvernanţi. Au fost câteva momente, puţine ce-i drept, în care ADS-ul lăsa de la el şi dădea oamenilor pământul înapoi. La Constanţa, astfel de situaţii pot fi numărate pe degete, pentru că, de cele mai multe ori, oamenii ADS-ului nu doreau să se despartă de terenurile care le aduceau atâţia bani.

DREPTATE CÂŞTIGATĂ ÎN INSTANŢĂ Primăria Mircea Vodă este una din autorităţile locale constănţene care a fost nevoită să câştige în instanţă terenurile pe care trebuia să le retrocedeze oamenilor. Vorbim de dreptul de proprietate asupra celor 288,155 de hectare de teren pe care ADS Constanţa îl concesionase spre exploatare celor de la SC Fruvimed SA Medgidia. Sentinţa din ianuarie 2010 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă şi irevocabilă, obligă ADS să încheie protocolul de predare primire către Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă pentru terenul de 288,155 hectare, aflat în posesia SC Fruvimed SA Medgidia, şi pe care era plantată, parţial, viţa-de-vie. În vara anului 2010, SC Fruvimed SA Medgidia realizează că terenul nu îi va mai aparţine şi decide demontarea sistemului de irigaţii şi predarea acestuia unui anume Marghiol, în contul unei datorii mai vechi. De menţionat este faptul că, din suprafaţa de 288,155 hectare, doar o parte era cultivată cu viţă-de-vie. În toamna anului 2010, după ce culege recolta, conducerea SC Fruvimed ia decizia desfiinţării posturilor de pază pentru parcelele respective şi nu mai efectuează niciun fel de lucrări agricole, ştiind că terenul va fi retrocedat foştilor proprietari. A urmat o perioadă în care ADS şi Fruvimed SA Medgidia au tras de timp cât au putut pentru predarea terenului către Primăria Mircea Vodă, în speranţa că vor găsi în cele din urmă o cale de a nu preda terenul celor îndreptăţiţi. Cea mai mare parte a terenului a rămas în paragină, pentru că nimeni nu s-a mai obosit să facă ceva. În tot acest timp, Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă a încercat să intre în posesia terenului, fără succes. După mai multe adrese către Prefectura Constanţa, pe 20.05.2011, Prefectura se decide să pună în aplicare hotărârea judecătorească din 2010, şi emite o hotărâre de înfiinţare a unei Comisii de constatare a situaţiei terenurilor ce fac obiectul hotărârii instanţei de judecată, din care fac parte câte un reprezentant al Instituţiei Prefectului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa, Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Constanţa, ADS Constanţa, şi ai Comisiei Locale de Fond Funciar Mircea Vodă, printre care şi primarul, Dumitru Dedu.

COMISII? LA COMANDĂ! Potrivit notei de constatare a comisiei cu numărul 3837/01.06.2011, “Parcelele verificate fac parte din procesul verbal de delimitare întocmit şi semnat de Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă, OCPI Constanţa şi ADS Constanţa. Comisia constată că majoritatea parcelelor au fost defrişate manual sau mecanic, iar diferenţa se află într-o stare avansată de îmbătrânire şi deteriorare, necesitând defrişarea în perioada următoare. Facem precizarea că au fost invitaţi şi reprezentanţii SC Fruvimed SA Medgidia care au participat la discuţiile de la Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă, dar care au refuzat să meargă cu comisia la constatările în teren şi să participe la redactarea prezentei note”, se arată în nota de constatare. Conştienţi că decizia comisiei le va fi defavorabilă, reprezentanţii Fruvimed au decis să nu participe la inspecţia în teren, dorind să-şi pregătească atacul. La două săptămâni după apariţia acestei note de constatare, apare o a doua notă de constatare întocmită de o ALTĂ COMISIE constituită pe 14.06.2011, urmare a solicitării nr.170062/10.06.2011 a Preşedintelui ADS Bucureşti, prin reprezentant Dănuţ Drigă, şef serviciu corp control al ADS Bucureşti. De această dată, din comisie fac parte câte un reprezentant al Instituţiei Prefectului (acelaşi ca şi în prima comisie), al OCPI Constanţa, al DAJ Constanţa (acelaşi ca şi în prima comisie), al ADS Constanţa (acelaşi ca şi în prima comisie) şi doi reprezentanţi ai SC Fruvimed SA Medgidia. De menţionat că din comisie nu a făcut parte niciun reprezentant al Comisiei Locale de Fond Funciar Mircea Vodă. Aşa cum era şi normal, membrii comisiei, mai puţin cei de la Fruvimed, şi-au menţinut punctul de vedere pe care l-au exprimat şi în prima notă de constatare. La fiecare din punctele notei de constatare, reprezentanţii Fruvimed contraziceau spusele specialiştilor. (Exemplu: “... reprezentanţii comisiei susţin că via este bătrână, căzută la pământ, sistemul de susţinere nu există... (...) reprezentanţii SC Fruvimed SA Medgidia susţin că este investiţie în vie rod...”; “...reprezentanţii comisiei susţin că via este bătrână, căzută la pământ, sistemul de susţinere nu există... (...) reprezentanţii SC Fruvimed SA Medgidia susţin că este teren în pregătire în cadrul programului de reconversie...). La finalul notei de constatare sunt trase concluziile. “Parcelele verificate fac parte din procesul verbal de delimitare întocmit şi semnat de Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă, OCPI Constanţa şi ADS Constanţa. Comisia constată că majoritatea parcelelor au fost defrişate manual sau mecanic, iar diferenţa se află într-o stare avansată de îmbătrânire şi deteriorare, necesitând defrişarea în perioada următoare. Reprezentantul ADS Bucureşti, Dănuţ Drigă menţionează că o suprafaţa semnificativă din terenul ce a constituit obiectul verificărilor prezintă plantaţie de viţă-de-vie viabilă”. La finalul aşa-zisei note de constatare, care nu are un număr de înregistrare, se spune că în teren comisia a fost ajutată şi îndrumată de Puiu Giorge, membru în Comisia Locală de Fond Funciar Mircea Vodă. După cum se observă, având în vedere că prima notă de constatare întocmită de o comisie legal constituită defavoriza clar SC Fruvimed SA Medgidia, a fost nevoie de intervenţia conducerii centrale a ADS pentru a ieşi lucrurile aşa cum doreau cei de la Fruvimed. Se înţelege acum de ce reprezentanţii Fruvimed au refuzat să ia parte la întocmirea primei note de constatare.

PLÂNGERE PENALĂ Cea de-a doua notă de constatare, care nu are niciun număr de înregistrare, şi despre care nimeni nu ştie la ce instituţie a ajuns, a stat la baza plângerii penale care i-a fost făcută primarului comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, dosar penal în care mai sunt inculpaţi şi directorul OCPI Constanţa, Stere Sponte şi directorul ADS Constanţa, Gheorghe Măndilă. Plângerea a fost făcută nu de reprezentanţii Fruvimed Medgidia ci, culmea, de către conducerea ADS, care era obligată să pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Rolul acestei plângeri penale a fost acela de a bloca punerea în posesie, surse din cadrul ADS Constanţa precizând că astfel de practici au fost des întâlnite. În acelaşi timp, reprezentanţii ADS Bucureşti au sfătuit conducerea Fruvimed Medgidia să depună mai multe solicitări de reconversie la DAJ Constanţa, tocmai pentru a putea bloca punerea în posesie, sau pentru a putea cere ulterior despăgubiri pentru o investiţie inexistentă. Despre dosarele de reconversie dar şi despre ilegalităţile şefilor ADS vom vorbi în partea a doua a anchetei.

În aceste condiţii, se pune următoarea întrebare: cine are dreptate? Cum Fruvimed SA Medgidia nu mai putea folosi terenul, a cerut celor de la ADS să constate aşa-zisele investiţii, pentru ca ulterior să poată cere despăgubiri viitorilor proprietari. Chiar dacă atât în prima, cât şi în a doua notă de constatare, o parte din membrii comisiei au spus acelaşi lucru, adică investiţii mai deloc şi că viţa-de-vie nu prea există, trimisul “special” al ADS, Dănuţ Drigă, a văzut şi investiţii şi chiar plantaţii de viţă-de-vie tânără şi roditoare.12