EXTREM DE IMPORTANT! Sunt vizați bolnavii de cancer din Constanța!!!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

EXTREM DE IMPORTANT! Sunt vizați bolnavii de cancer din Constanța!!!

Sănătate 29 Noiembrie 2018 / 12:00 1203 accesări

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța anunță deschiderea perioadei de contractare pentru încheierea contractelor de realizare a programelor naționale de sănătate curative – Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului naţional de oncologie - sesiunea decembrie 2018:

Calendarul de contractare - programe naționale de sănătate curative – Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului naţional de oncologie - sesiunea decembrie 2018, este următorul:

• Afișarea calendarului de contractare, la sediul CAS Constanța, publicarea acestuia pe pagina web a casei și anunțuri în mass-media:

◊ 29.11.2018

• Depunerea cererilor însoțite de documente conform opisului:

◊ 10.12.2018 până la ora 12.00

• Evaluarea și verificarea documentelor:

◊ 10.12.2018 până la ora 14.00

• Afișarea furnizorilor respinși:

◊ 10.12.2018 ora 14.00

• Depunerea contestațiilor:

◊ 10.12.2018 începând cu ora 14.30 – 11.12.2018 până la ora 14.30

• Data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii admiși la contractare:

◊ 11.12.2018 până la ora 16.00

• Întocmirea și semnarea contractelor:

◊ 12.12.2018

• Data limită de finalizare a procesului de contractare:

◊ 12.12.2018

Precizăm că opisul cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor se regăsesc pe site-ul instituției www.cnas.ro/casct, la secțiunea “Informații pentru furnizori”, potrivit conducerii CJAS CONSTANȚA.

Totul se face potrivit Art. 255 alin. (1), art. 256, art. 258 și art. 259 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 R1, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că, la Constanța, bolnavii de cancer care necesitau tratamente cu radioterapie au întâmpinat grave probleme în lipsa centrelor de radioterapie care să fie în relații contractuale cu CJAS, costurile ședințelor de radioterapie fiind foarte costisitoare.12