Guvernul intenționează să restituie donațiile pentru Cumințenia Pământului

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Guvernul intenționează să restituie donațiile pentru Cumințenia Pământului

Politică 24 Decembrie 2016 / 14:25 801 accesări

Ministerul Culturii a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru restituirea donațiilor pentru Cumințenia Pământului, proiect care prevede și că sumele donate de persoane care nu au putut fi identificate se fac venituri la bugeul de stat, după cum solicitase Executivul Parlamentului.

Potrivit documentului, sumele donate în vederea achiziţionării de către stat, prin Ministerul Culturii, a operei de artă "Cuminţenia Pământului", realizată de sculptorul Constantin Brâncuşi, bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, se restituie integral donatorilor din contul de disponibilități deschis la Trezoreria Statului și/sau din conturile deschise la instituțiile de credit până la data de 31 decembrie 2017.

Sumele de bani provenind din SMS-uri și din numerele liniilor de telefonie fixă neîncasate până la data de 31 ianuarie 2017 nu vor mai fi transferate către Ministerul Culturii, urmând a fi returnate către donatori direct de către operatorii de telefonie mobilă, în baza unei liste pe care Ministerul Culturii o va primi de la operatorii de telefonie mobilă și de la integratorul tehnic, listă care va cuprinde numărul de telefon de la care a fost facută donația prin SMS și data tranzacției donației prin SMS. Pentru restituirea sumelor încasate din SMS-uri și din numerele liniilor de telefonie fixă, Ministerul Culturii va încheia acorduri scrise cu cei patru operatori de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic.

Potrivit proiectului, persoanele fizice sau juridice care au donat sume și care nu doresc restituirea acestora își vor exprima această opțiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii, până la data de 31 martie 2017.

Pentru situația donatorilor care nu pot fi identificați, HG prevede că Ministerul Culturii va comunica public pe pagina proprie de internet și prin mijloacele mass-media necesitatea transmiterii informaţiilor necesare în vederea restituirii sumelor donate. Donatorii neidentificați vor depune la Ministerul Culturii la adresa/adresele, inclusiv prin poșta electronică, comunicate public pe pagina proprie de internet şi pe pagina Guvernului, precum şi pe alte căi mediatice, o cerere de restituire a sumelor, conform unui model anexat, până la data de 31 octombrie 2017.

Cererea de restituire va fi însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente: denumirea solicitantului; codul de înregistrare fiscală / CNP; domiciliul solicitantului; suma solicitată la restituire; codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea; banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei; documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original; numărul de telefon la care poate fi contactat si numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

Ministerul verifică ca solicitarea să respecte toate obligațiile pentru efectuarea plății, iar ''în condiții optime/viabile, în termen de 60 zile de la depunerea cererii, va proceda la restituirea sumei'', se mai arată în proiect.

''Sumele donate conform OUG 10/2016, pentru care persoanele fizice sau juridice și-au exprimat opțiunea conform prevederilor art. 3 alin.(6), sau pentru care donatorii nu au putut fi identificați indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donației, până la 31 decembrie 2017, se fac venituri la bugetul de stat, sumele colectate se vor transfera de către Ministerul Culturii din contul de disponibilităţi prevăzut la art. 3 alin. (1) OUG nr. 10/2016, deschis la Trezoreria Statului la bugetul statului, într-un cont de venituri ale bugetului de stat'', prevede documentul citat.

Comisioanele precum și diferențele de curs valutar aferente restituirii donațiilor, indiferent de mijlocul prin care acestea au fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii.

La sfârșitul lunii noiembrie, Ministerul Culturii a transmis Parlamentului o listă de amendamente la OUG privind ''Cuminţenia Pământului'', Executivul cerând atunci aleşilor ca donaţiile pentru achiziţionarea sculpturii să poată fi restituite până la 31 decembrie 2017 pe bază de cerere scrisă.

Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, Ciprian Bucur, a transmis Camerei Deputaţilor, prin intermediul unei scrisori, lista amendamentelor la OUG privind achiziţionarea Cuminţeniei Pământului - act normativ aflat pe agenda comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor - aprobate de Guvern în şedinţa din 16 noiembrie.

Potrivit acestora, condiţiile, procedura şi termenele pentru restituirea sumelor donate se stabilesc prin hotărâre de Guvern până cel mai târziu la data de 30 iunie 2017, urmând ca restituirea efectivă a sumelor donate conform OUG să se realizeze până cel târziu la 31 decembrie 2017.

Forma iniţială a OUG prevedea că procedura, condiţiile şi termenele pentru restituirea sumelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016.12