Instituția Avocatul Poporului face angajări!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Instituția Avocatul Poporului face angajări!

Social 13 August 2018 / 12:25 1426 accesări

Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Alba):
consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Bacău);
consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Bucureşti).
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-nivelul studiilor: superioare.
-vechime: specialitate medic primar sau medic specialist, în activitate sau pensionar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 august 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă de specialitate;
14 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului din București, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, telefon 021/312.71.27.12