La Constanța, controale serioase la calitatea alimentelor, înainte de Paște

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
ANSVSA - măsuri de prevenire a toxiinfecţiilor alimentare

La Constanța, controale serioase la calitatea alimentelor, înainte de Paște

Social 10 Aprilie 2019 / 16:12 2451 accesări

În scopul prevenirii apariţiei unor episoade de toxiinfecţii alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale Catolice, Sărbătorilor Pascale Ortodoxe și zilei de 1 Mai, când se comercializează o cantitate mai mare de produse alimentare, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa va dispune măsuri specifice de monitorizare, supraveghere şi control sanitar veterinar a activităţilor de producere, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi produselor din ouă, laptelui şi produselor lactate, peştelui şi produselor din pescuit pe teritoriul Judeţului Constanţa.

În acest sens, în baza unui program stabilit de către Directorul executiv al D.S.V.S.A. Constanţa, în perioada 01.04.2019 - 01.05.2019, medicii veterinari cu atribuţiuni de control oficial din cadrul D.S.V.S.A. Constanţa precum şi medicii veterinari din cadrul C.S.V.S.A.O. vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respecate condiţiile sanitare veterinare în pieţele agroalimentare, unităţi de tranşare, unităţi de depozitare şi în toate unităţile unde se comercializează alimente de origine animală.

De asemenea, va fi asigurată permanenţa la nivelul D.S.V.S.A. Constanţa, C.S.V.S.A.O. inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, afişându-se programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil precum şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor, respectiv 0786/577.007.

În toate pieţele agroalimentare administraţia pieţelor va asigura condiţii optime pentru depozitarea şi valorificarea cărnii de miel/ied, a produselor lactate şi ouălor provenite de la producătorii particulari, D.S.V.S.A. Constanţa asigurând personal sanitar veterinar specializat pentru asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă alimentară şi protecţie a cetăţenilor.

Activităţile sanitare veterinare vor avea ca obiectiv următoarele aspecte:

SACRIFICAREA MIEILOR/IEZILOR

Sacrificarea mieilor şi iezilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea ovinelor, publicate pe site-ul A.N.S.V.S.A. În abatoarele sanitare veterinare autorizate personalul sanitar veterinar de specialitate va admite la tăiere doar animalele sănătoase provenite din exploataţii comerciale şi gospodăriile populaţiei, însoţite de documente care să ateste starea de sănătate a acestora. Marca se sănătate, de formă ovală, va fi aplicată pe carcasele de miel/ied numai după examinarea post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului. Carcasele rezultate din abatorizare pot fi comercializate în pieţele agroalimentare numai dacă sunt însoţie de certificate de sănătate publică veterinară şi transportate cu mijloace auto autorizate sanitar veterinar, pieţe care trebuie să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea şi comercializarea carcaselor de miei/iezi sub un regim termic care să nu le modifice caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, oferite spre vânzare direct către consumatorul final.

LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE

Micii producători care comercializează lapte şi brănzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri sunt înregistraţi sanitar veterinar în conformitate cu ORD. A.N.S.V.S.A. nr.111/2008.

Acești producători trebuie să deţină fişa de sănătate a animalelor, care să ateste că laptele crud şi produsele din lapte obţinute provin de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, precum şi de carnete de sănătate sau fişe de sănătate ale persoanelor ce manipulează aceste produse şi care să ateste că nu suferă de boli infectocontagioase.

Brânzeturile destinate comercializării vor fi expuse la vânzare în spaţii special amenajate din cadrul pieţelor agroalimentare şi târgurilor, în vitrine special destinate acestui scop, în tăvi uşor de curăţat şi igienizat.

Comercializarea brânzeturilor de la micii producători se realizează în ambalaje de unică folosinţă curate, iar trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare în care se vor face menţiuni referitoare le denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii şi data obţinerii prin afişarea în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării produselor a acestor informaţii pe tăbliţe sau panouri aplicate în dreptul fiecărui produs comercializat fie aplicarea pe ambalajul de transport a unor etichete adezive.

OUĂLE ŞI PRODUSE DIN OUĂDESTINATE CONSUMULUI UMAN

Producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă, trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

Transportul ouălor să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare.

Ouăle sunt marcate cu codul producătorului şi provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor.

Examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi târguri.

Ouăle cu coaja crăpată sau lovită sunt retrase de la comercializare şi sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

PEŞTELE ŞI PRODUSELE DIN PESCUIT

Comercializarea peştelui şi a produselor din pescuit se realizează numai în spaţii şi locuri special amenajate, care permit desfăşurarea acestor activităţi în conformitate cu Reg. CE. 852/2004 şi Reg. CE. 853/2004 şi înregistrate sanitar veterinar conform prevederilor Ord Președintelui ANSVSA 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui proaspăt va fi în cantitate suficientă şi obţinută numai din apă potabilă.

Trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin etichete şi alte documente însoţitoare chiar dacă peştele provine din acvacultură sau din pescuit.

Se vor comercializa doar peşte şi produsele din pescuit cu caractere organoleptice nemodificate şi care nu sunt infestate cu paraziţi vizibili.

ALTE PRODUSE ALIMENTARE TRADIȚIONALE

Cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc. se pot comercializa doar în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, sub controlul personalului de specialitate.

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa şi a alimentelor, care în urma controlului sanitar veterinar au fost declarate necorespunzătoare.

Se interzice comercializarea produselor și alimentelor de origine animală și nonanimală în spații improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură și o stare de igienă corespunzătoare.

De asemenea, solicităm sprijinul altor instituţii abilitate ale statului în cadrul acţiunilor proprii de control şi atunci când situaţia o impune pentru asigurarea unui climat de linişte şi de siguranţă a populaţiei.12