Mesajul Avocatului Poporului cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Mesajul Avocatului Poporului cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului

Social 01 Iunie 2018 / 12:55 2373 accesări

Convenția Internațională privind Drepturile Copilului afirmă că un copil nu este doar o ființă fragilă care trebuie protejată, ci că este o persoană care are dreptul de a fi educată, îngrijită, protejată, indiferent de locul în care s-a născut în lume; de asemenea, copilul are dreptul să se distreze, să învețe și să se exprime.

Dincolo de dorința de a afirma dreptul copiilor de a crește într-un climat senin și protector, această Convenție subliniază faptul că „omenirea este datoare să ofere copilului ce este mai bun din ce are de oferit”.

Convenția Internațională privind Drepturile Copilului este foarte importantă, dar nu este suficientă; rămân multe de făcut pentru a face ca drepturile copiilor să devină realitate. Fără îndoială, nu este suficientă proclamarea drepturilor, ci este imperativ necesară punerea lor în practică. Promovarea drepturilor copiilor înseamnă, în primul rând, crearea unor condiții sociale, economice și culturale, astfel încât acestea să poată fi accesate de toată lumea. Numai așa drepturile copilului vor fi cu adevărat respectate.

Reamintim că, prin Legea nr. 9 din 2018, România a devenit cea de a 36-a ţară europeană care are o instituţie independentă sau un departament de protejare și promovare a drepturilor copilului. Astfel, în cadrul instituției Avocatul Poporului a fost reglementat, ca structură distinctă, Avocatul Copilului în sarcina căruia se află apărarea, protecția şi promovarea drepturilor copilului și care are, printre altele următoarele atribuții:

• soluționează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanţi ai acestora în legătură cu acţiunile instituțiilor publice din domeniul sănătăţii, educaţiei, protecţiei speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative şi neprivative de libertate, precum şi ale oricăror instituţii a căror activitate este incidentă domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

• soluţionează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;

• promovează drepturile copilului în rândul copiilor şi adulţilor;

• colaborează cu structurile formale ale copiilor şi, în măsura în care consideră necesar, sesizează autorităţile competente;

• formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;

• elaborează studii cu privire la exercitarea şi respectarea drepturilor copilului şi recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice şi la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale;

• sesizează de îndată, din oficiu sau la cerere, organele de urmărire penală atunci când constată existenţa unor indicii privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală împotriva copiilor.

Copilul reprezintă viitorul omenirii, iar de educația pe care acesta o primește depinde viitorul nostru, al tuturor. Acesta trebuie să fie crescut într-un spirit de înțelegere, toleranță, prietenie și pace.

Fiecare copil trebuie să fie protejat de orice formă de pedeapsă, abuz ori discriminare. El are dreptul la viață, la un nume, la îngrijire, la cetățenie, la securitate socială, la opinie, la dreptate, la intimitate. Acestea sunt doar câteva dintre drepturile pe care le are fiecare copil.

Noi, adulții, care lucrăm cu ei și contribuim în fiecare zi la fericirea lor, trebuie să sărbătorim această zi într-un mod special. La urma urmei, suntem avocații copiilor și ei se bazează pe noi să-și afirme drepturile și să aibă asigurat un viitor de calitate.

Această zi este ocazia cea mai potrivită de a demonstra că fiecare copil este unic și are nevoie de respect, atenție, dragoste și, mai ales, de a fi ascultat. De asemenea, ne permite să reflectăm asupra rolului adulților în viața copilului și asupra impactului pe care îl au asupra dezvoltării acestora.12