Modificări în organizarea și desfășurarea admiterii la liceu

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Admitere Liceu 2019 edu.ro.

Modificări în organizarea și desfășurarea admiterii la liceu

Educație 16 Ianuarie 2019 / 15:47 1801 accesări

Ministerul Educației - Edu.ro a emis ordin de organizare și desfășurare în ce privește admiterea la Liceu în 2019, dar și modelul de calcul al mediei de admitere. Ordin publicat în Monitorul Oficial privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, scrie portalinvatamant.ro:

ART. 1

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un filiera/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la altă/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

(3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplică în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020.

(5) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidații care au participat la repartizarea computerizată și care, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat pot fi repartizați, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, pe locurile rămase libere, în perioadă de rezolvare a situațiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

(6) La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificata în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe.

MODEL CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Iată modalitatea de calcul a mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019-2020, cu excepția colegiilor naționale militare

1. Media de admitere, pe bază căreia se realizează înscrierea în clasă a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Admiterea în colegiile militare se va face diferit în 2019

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020 Media finală de admitere se calculează, așadar, diferit, față de admiterea la liceu: MFA = 0,3 MA + 0,7 NT, unde: MA = media de admitere calculată conform punctului I; NT = notă la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limbă și literatură română și Matematică; MFA = media finală de admitere.12