Pași importanți pentru a obține finanțare prin Programul Start-up Nation

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Pași importanți pentru a obține finanțare prin Programul Start-up Nation

Economie 12 Mai 2017 / 12:25 867 accesări

Afacerile mici și mijlocii, care se află la început de drum, pot beneficia de finanțare de până la 200.000 de lei (circa 44.000 de euro) pe beneficiar, prin Programul Start-up Nation. Linia de finanțare ar urma să fie deschisă la sfârșitul lunii mai- începutul lunii iunie. Pentru aceasta este necesată înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării, care se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Conform informațiilor postate pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puțin cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmare, aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate. În vederea înscrierii în cadrul programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

PUNCTAJUL PLANULUI DE AFACERI SE FACE ÎN TIMP REAL

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real, conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de două ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări. În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. După expirarea termenului pentru depunerea cererilor şi în conformitate cu punctajul obţinut, în maxim o zi lucrătoare, se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de două ori.

CUM SE FACE ADMITEREA ÎN PROGRAM

Admiterea în program se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate/șomeri/absolvenți după anul 2012

- achiziția de echipamente tehnologice;

- activitatea pe care accesează programul;

- data și ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

În cadrul planului de afaceri se solicită completarea și încărcarea în aplicaţia electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanţare semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, și a altor documente justificative.

Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile programului.12