Peste 11,5 milioane lei, dispărute în Triunghiul Finanțelor Publice

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Raportul Curții de Conturi

Peste 11,5 milioane lei, dispărute în Triunghiul Finanțelor Publice

Economie 18 Martie 2019 / 16:43 4808 accesări
Potrivit Curții de Conturi, Finanțele închiriază spații de la firme private și lasă unele imobile proprii nefolosite...

Potrivit Curții de Conturi, Finanțele închiriază spații de la firme private și lasă unele imobile proprii nefolosite...

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prevăzută a fi realizată în perioada 23 august - 30 noiembrie 2017, a fost finalizată abia la 22 iunie 2018, se arată într-un raport al Curții de Conturi (CdC). În urma inventarierii s-au constatat lipsuri în sumă de 11,572 milioane lei - „Totodată, s-a constatat că nu au fost respectate principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public și privat al statului, deoarece, în timp ce Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București închiriază spații pentru desfășurarea activității de la firme private, Agenția Națională de Administrare Fiscală a lăsat nefolosite, din 2015 și până în prezent, unele

imobile pe care le are în administrare (situate în București, pe strada Mărăști, respectiv, strada Londra)“. Astfel, deși ANAF a aprobat, încă din 2015, realizarea unor lucrări de reabilitare a acestor imobile aflate în administrarea DGRFP București, iar pentru desfășurarea activității personalului a fost închiriat un imobil proprietate privată, la mai mult de trei ani de la încheierea contractului de închiriere, lucrările de consolidare și amenajare nu au fost începute, neavând loc nici măcar licitația pentru desemnarea societății care să efectueze lucrările... Consecința economică constă în creșterea cheltuielilor cu chiriile, în condițiile în care imobile aflate în administrarea sau proprietatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București stau nefolosite, fiind supuse degradării.12