Peste 200 de profesori constănțeni vor neapărat la catedră. Examen important!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Definitivatul le pecetluiește cariera

Peste 200 de profesori constănțeni vor neapărat la catedră. Examen important!

Educație 17 Iulie 2018 / 15:13 1962 accesări

Ca să rămână în sistemul de învățământ, profesorii trebuie să suțină cu examen dificil de definitivat. Este singura soluție pentru a dobândi dreptul de practică. În centrul constănțean s-au înscris pentru definitivat 238 de candidați, iar la nivel național 8.920. Proba scrisă va dura patru ore, iar nota minimă de promovare este 8.

Mii de cadre didactice vor susține în data de 18 iulie examenul de definitivat. Este singura opțiune pentru un profesor de a dobândi dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Astfel, examenul se va desfășura pe 18 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti). În acest an proba va fi susţinută la 98 de discipline de examen. Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cei 238 de profesori constănțeni sunt așteptați la centrul organizat la Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica“ pentru a susține acest examen. Potrivit metodologiei de organizare a definitivatului, durata de redactare a lucrării este de patru ore, iar accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8.00 - 8.45, pe baza actului de identitate. Au fost admişi la proba scrisă candidaţii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine“ sau „Foarte bine“, media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Ministerul Educației anunță că, în funcţie de opţiunile manifestate, s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru învăţământ preşcolar în limba română învăţământ primar în limba română, educaţie fizică şi sport, limba şi literatura română şi limba şi literatura engleză.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) şi la avizierele centrelor de examen. Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti.

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, marți, 24 iulie 2018, urmând ca în perioada, 24-25 iulie, să se înregistrează contestațiile, iar vineri, 27 iulie, să fie afișate rezultatele finale.12