Peste 75% dintre cauzele abandonului nu au legătură cu școala!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Studiu CORAL la Constanța și Tulcea

Peste 75% dintre cauzele abandonului nu au legătură cu școala!

Educație 04 Noiembrie 2015 / 20:19 981 accesări

Tinerii care au abandonat școala din județele Constanța și Tulcea au primit o a doua șansă la educație prin proiectul “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație” (CORAL), derulat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în parteneriat cu cel din Tulcea și cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. În cadrul proiectului, la hotelul Esplanada din Tulcea are loc în perioada 5 - 7 noiembrie un workshop în cadrul căruia vor fi diseminate rezultatele ”Raportului de evaluare privind analiza contextului în care vor fi implementate programe de prevenție și corecție, prin programele „A doua șansă“, a abandonului școlar în județele Constanța și Tulcea”. Obiectivul general al studiului vizează analiza contextului în care vor fi implementate programe de prevenire şi corecţie, prin „A doua şansă” (ADS), a abandonului şcolar în judeţele Constanţa şi Tulcea. Acest demers s-a realizat prin intermediul unei cercetări cantitative (sondaj între beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai programelor ADS) şi unei cercetări calitative cuprinzând studii de caz relevante din cele două judeţe. Reamintim că programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor în demersurile lor de reintegrare în sistemul de învăţământ, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii. Potrivit studiului, abandonul școlar generează atât costuri sociale, cât și costuri economice, care afectează grav individul și comunitatea din care provine, fiind nu doar o problemă individuală. Peste 75% dintre cauzele abandonului nu sunt strict legate de şcoală. Cauzele abandonului sunt generate în principal de situaţia socioculturală şi economică a familiei şi de situaţia socio-economică a comunităţii din care provine elevul. Aceste cauze se referă la sărăcie, mediul familial, cultura şi tradiţiile grupului de apartenenţă, localizarea domiciliului faţă de şcoală, nevoile şi lipsurile din familie etc.

CINE AR TREBUI SĂ INTERVINĂ? Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, precum şi prevenirea abandonului şcolar sunt strâns legate de percepţia elevilor şi a părinţilor acestora privind beneficiile continuării studiilor, atât pentru copil, cât şi pentru familie. Într-o proporţie covârşitoare, în cadrul studiului, cadrele didactice au menţionat această nevoie de implicare a familiei, a reprezentanţilor societăţii civile şi a instituţiilor responsabile (ONG, Biserică, Primărie, Consiliile Locale etc.) în procesul educaţional şi în procesul de prevenire a abandonului şcolar. În cadrul studiului au fost identificate câteva cauze ce ar necesita implementarea măsurilor de intervenţie: programa şcolară încărcată, metodologia de predare neadaptată, lipsa psihologului/psihopedagogului, lipsa mediatorului şcolar, orarul încărcat, lipsa cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate, materiale educaţionale deficitare. De asemenea, există o serie de cauze economice care favorizează abandonul școlar, precum distanţa faţă de şcoală, sărăcia, neimplicarea familiei, nevoia de forţă de muncă în familie şi implicarea copiilor în activităţi productive, lipsa de educaţie a părinţilor, tradiţii culturale specifice, lipsa locurilor de muncă etc.

MAI PUȚIN DE 5% DINTRE CEI NEȘCOLARIZAȚI SE ÎNSCRIU LA ADS Totodată, rezultatele studiului arată faptul că mai puţin de 5% dintre persoanele neşcolarizate se înscriu în programele ADS. Acest lucru se explică prin existenţa anumitor experienţe ale eşecului, o stimă de sine scăzută, neîncrederea în capacităţile personale de însuşire a materiei predate, amplificarea problemelor sociale şi economice etc. Pe de altă parte, în şcolile unde există programe de prevenţie diversificate, rezultatele privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi abandonul şcolar sunt remarcabile şi net superioare rezultatelor din şcolile unde nu există astfel de programe.

Taguri articol


12