Reclama costă! De anul acesta, taxa de reclamă și publicitate se achită la SPIT

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Reclama costă! De anul acesta, taxa de reclamă și publicitate se achită la SPIT

Administrație 16 Ianuarie 2019 / 10:43 918 accesări

Începând cu anul fiscal 2019, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa a preluat responsabilitatea încasării taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, a efectuării inspecţiei fiscale, a constatării contravenţiilor şi a aplicării sancţiunilor conform Capitolul I/ Anexa nr. 1/ H.C.L. nr. 507/2018 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale anului curent.

Formularul tipizat se regăseşte la nivelul agenţiilor fiscale, dar şi online, accesând site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea "Persoane Juridice" - "Documente declarare"/"Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate". Acesta se depune de către prestator în două exemplare şi va fi însoţit de copia contractului/contractelor de prestări servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa se declară şi se plăteşte de către prestator lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul, iar cuantumul acesteia se calculează prin aplicarea cotei de 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

Contravaloarea taxei poate fi achitată în numerar/prin POS la ghişeele agenţiilor fiscale sau prin ordin de plată în contul R083TREZ23121340250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631.12