Riscă să piardă pensia dacă nu trimit urgent „certificatul de viaţă“

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Pensionarii români care trăiesc în străinătate

Riscă să piardă pensia dacă nu trimit urgent „certificatul de viaţă“

Social 11 Februarie 2019 / 16:17 7341 accesări

Conform Legii Pensiilor, pensionarii vor fi nevoiți să trimită autorităților, de două ori pe an, un „certificat de viață”. Documentul trebuie depus doar de pensionarii români, cu domiciliul în afara țării. Pensionarii români care trăiesc în străinătate sunt nevoiți să dovedească, de două ori pe an, că nu au murit, prin certificatul de viață. „Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă”, se arată la alin. (5) al art. 102 din noua lege a pensiilor. Legea prevede și obligația beneficiarului de a suporta cheltuielile de transfer al drepturilor bănești. „Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii. Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat". „Prezentul proiect de act normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ, semnată de ministrul Muncii Marius Budăi. Scopul proiectului de lege privind pensiile ocupaționale este acela de a explica pașii ce trebuie urmați pentru a beneficia de o pensie ocupațională, ce este „suplimentară, distinctă şi în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii din România”.

Doar administratorii autorizați vor putea constitui un fond de pensii ocupaționale, schema de pensii urmând să fie stabilită de către fiecare angajator care poate să ofere angajaților acest beneficiu. Orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaţiopnale poate beneficia de acest sistem de pensie facultativă. Contribuțiile angajatorului și angajatului se colectează și virează, de către angajator, pe baza numelui, prenumelui și CNP-ului participantului.

Este important de știut că angajatorul nu poate face reţineri pentru contribuţiile angajaţilor la un fond de pensii ocupaţionale fără acordul scris al angajatului. Până pe 6 februarie, legea este supusă dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii. După publicarea în Monitorul Oficial, legea pensiilor ocupaționale va intra în vigoare în 30 de zile.12