Se schimbă prețul energiei termice la Constanța! Sunt afectați locuitorii?

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Decizie ANRE pe ordinea de zi a Consiliului Local

Se schimbă prețul energiei termice la Constanța! Sunt afectați locuitorii?

Administrație 24 Ianuarie 2018 / 17:38 2613 accesări

Consilierii locali se reunesc din nou în ședință ordinară, în 30 ianuarie, la ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi figurează 34 de proiecte de hotărâre. Cel mai mportant are legătură cu prețul de furnizare a energiei termice în sistem centralizat, ce se aplică de la 1 ianuarie 2018. Potrivit unor surse din cadrul RADET Constanța, respectivul proiect are legătură cu prețul actualizat printr-o decizie a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prin care a fost actualizat prețul energiei termice ce este aplicat de la începutul anului. „Din câte știu, conform deciziei ANRE, prețul energiei a crescut cu 1,70 de lei/Mwh față de anul trecut. Practic, a depășit 220 de lei/Mwh”, au declarat, pentru „Telegraf”, surse din cadrul RADET. Cel mai important este, însă, faptul că acest lucru NU VA AFECTA buzunarele constănțenilor. „Prețul pe care îl plătește populația în acest sezon, de 214,96 lei/Mwh, rămâne neschimbat, diferența fiind acoperită de subvenția pe care o acordă autoritatea locală. Modificările ANRE nu afectează buzunarul constănțeanului, iar aprobarea prețului de furnizare este doar un pas birocratic ce trebuia respectat”, a declarat sursa noastră.

NU-ȚI PERMIȚI SĂ PLĂTEȘTI ÎNCĂLZIREA? IATĂ CUM BENEFICIEZI DE AJUTOR!

Amintim că, în octombrie 2017, Consiliul Local a aprobat o hotărâre potrivit căreia abonații RADET trebuie să plătească 214,96 lei/Mwh (ecxhivalentul a 250 de lei/Gcal) în acest sezon rece. Cei care nu-și pot permite nici acest preț pot solicita ajutoare la încălzire. Pentru a beneficia de acest sprijin, venitul pentru fiecare membru de familie nu trebuie să depășească 786 de lei, în cazul celor care utilizează energie termică în sistem centralizat. Dosarele de solicitare a ajutoarelor trebuie să cuprindă actele de identitate ale membrilor familiei, o adeverinţă eliberată de către asociaţia de locatari și, dacă este cazul, certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț ori alte documente solicitate. De asemenea, dosarele trebuie să includă și documente care să dovedească veniturile, cum sunt adeverința de salariat, talonul de șomaj, pensie, alocație pentru copii sau indemnizație, precum și o adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anul 2016, în care sunt precizate toate veniturile membrilor adulţi. De asemenea, dacă solicitați ajutoare de încălzire, trebuie să includeți în dosar și actul locuinței (act de proprietate, închiriere, moștenire etc.). Cei care îndeplinesc toate condițiile trebuie să își depună solicitările până în data de 20 a fiecărei luni. Constănțenii care utilizează energie termică în sistem centralizat pot depune cererile la Clubul de Pensionari din strada Zorelelor (cartierul Faleză Nord, zona Delfinariu). Dosarele de solicitare pot fi depuse de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00. Pentru orice nelămuriri, persoanele interesate pot apela numele de telefon menționate mai sus sau pot trimite e-mail pe adresa ajutoareincalzire@spas-ct.ro. „Reamintim că informații referitoare la Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere, condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, actele necesare în vederea acordării acestui ajutor, termenele și condițiile de depunere a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere se găsesc pe site-ul www.primaria-constanta.ro/spas”, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.

Iată toate punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei din 30 ianuarie:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.12.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună„, cod SMIS 114654 și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.01.2018 în municipiul Constanța;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL pentru anul 2018;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a SC Ecosal SRL de către SC Confort Urban SRL;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din anexa la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;

12. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada iulie-decembrie 2017;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pentru anul 2018;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;

18. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

19. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Verde nr. 46, în suprafață de 41 mp;

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 510,6 mp către SC Mig 2000 SRL;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150841/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mircea cel Bătrân, zona Piața Tomis II;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului – Litoral;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2018;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E - birouri și depozit farmaceutic, Bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20/1, investitor SC Alfa Medical SRL;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+4E - locuire colectivă, str. Barbu Catargi nr. 18A, investitor Malcea Alexandru;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2E - locuință individuală și împrejmuire teren, str. Poporului nr. 63 colț cu str. Ion Lahovari nr. 151, investitor SC Dakonis Imobiliar SRL;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013;

32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017;

33. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriilor spațiilor folosite de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sedii administrative și cu altă destinație, gestionate de Direcția tehnic administrativ;

34. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.12