Tabere pentru tineri cu nevoi sociale şi tinerii cu dizabilităţi

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Vă ajută DGASPC şi ISJ cu dosarele!

Tabere pentru tineri cu nevoi sociale şi tinerii cu dizabilităţi

Social 24 Aprilie 2019 / 11:52 7000 accesări

Ministerul Tineretului şi Sportului a aprobat Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, pentru anul 2019, conform Metodologiei în vigoare, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale şi pentru tinerii cu dizabilităţi:

• 61 de locuri pentru desfăşurarea de tabere sociale pe perioada vacanţei de vară 2019;

400 de locuri pentru desfăşurarea de tabere pentru persoane cu dizabilităţi pe perioada vacanţei de vară 2019.

  1. Pentru Tabere Sociale:

Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfăşura în vacanţa de vară a anului 2019, vor fi în procent de 50% elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie şi în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice.

Dosarele vor fi centralizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, care le vor transmite spre aprobare Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa.

Dosarele vor conţine:

  1. Cerere tip
  2. Documentele care atestă faptul că elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială);
  3. Adeverinţa care atestă calitatea de elev în învătământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul “foarte bine”;

Acord privind acceptul prelucrarii datelor cu caracter personal, dat de parintele participantului minor la tabara sau de catre participant daca este major (18 ani) si de catre insotitor, cadru didactic, animator, formator.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa (școlile) îşi vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora şi transmiterea lor către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa (strada Ion Bănescu, nr. 2, Constanţa), până pe data de 20.05.2018, urmând a fi aprobate în limita locurilor disponibile.

B. Pentru Tabere pentru Persoane cu Handicap:

Dosarele vor conţine:

  1. cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă atât de părinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine);
  2. copie după documentul care atestă gradul de handicap;
  3. adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă încadrarea într-o formă de învăţământ;
  4. acord privind acceptul prelucrarii datelor cu caracter personal, dat de parintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cat si de un reprezentant al unitatii de invatamant de care acesta apartine.

In cazul studentilor cererea poate fi depusa atat personal, cat si de reprezentantul legal.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa (strada Ion Bănescu, nr. 2, Constanţa), până pe data de 20.05.2018, urmând a fi centralizate, verificate şi aprobate în limita locurilor disponibile.

Beneficiarii care nu au mai participat la aceste tabere, vor avea prioritate la selectie.

Metodologia completă de acordare a taberelor sociale şi a celor pentru persoane cu handicap se găseşte pe site-ul www.dsjconstanta.ro Tineret – Oferta Turistica – Tabere Gratuite 2019.12