Universitatea Ovidius din Constanţa a finalizat proiectul „EITRM-OUC”

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Universitatea Ovidius din Constanţa a finalizat proiectul „EITRM-OUC”

Educație 11 Ianuarie 2024 / 07:57 861 accesări

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a implementat, în perioada 09.02.2021-31.12.2023, proiectul cu titlul „Proiect de cercetare-dezvoltare-inovare cu măsuri suport pentru consolidarea participării la EIT Raw Materials-EITRM-OUC”.

„Acest proiect a fost realizat la Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie (INSAE) și a avut ca obiectiv dezvoltarea capacității de cercetare și inovare a colectivelor de cercetare din cadrul Universității Ovidius din Constanța în vederea participării la activitățile și proiectele derulate în cadrul Comunității pentru Inovare și Cunoaștere specializată în managementul durabil al materiilor prime și materialelor avansate - EIT RawMaterials, ca parte a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie – EIT”, precizează prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, directorul proiectului și director al INSAE.

Potrivit sursei citate, proiectul a contribuit la consolidarea avantajelor competitive ale UOC în vederea participării la proiecte sub egida EIT RawMaterials și a altor programe de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare din domeniu. În mod specific, dezvoltarea capacității de cercetare științifică din cadrul INSAE se referă la domeniul materialelor avansate cu permeabilitate selectivă, materiale compozite pentru aplicații structurale complexe, multifuncționale, materiale strategice pentru celule de combustie și materiale pentru sisteme bio-electrochimice.

Prin derularea activităților proiectului „EITRM-OUC” au fost dezvoltate capacitățile de cercetare din cadrul INSAE pentru abordarea unor direcții noi de cercetare în domeniul utilizării materialelor grafenice, substituției de materiale din grupa elementelor platinice pentru electro-catalizatori utilizați în celule de combustie și baterii, dezvoltarea de materiale avansate pentru detectoare de scintilație, sisteme bio-electro-chimice pentru separarea selectivă de metale, evaluarea impactului ecologic pe întreg ciclul de viață al materialelor, soluții de tip lab-on-chip, materiale avansate pentru aplicații în industria construcțiilor de mașini, precum și soluții de modelare și simulare a proceselor complexe asociate diferitelor etape din ciclul de viață al materialelor.

În cadrul proiectului, au fost stabilite parteneriate cu colective de cercetători de pe plan național, de la Universitatea din București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De asemenea, au fost consolidate relațiile de colaborare cu partenerii din cadrul EIT RawMaterials și au fost stabilite parteneriate cu cercetători de la Universitatea Tehnică din Varna și Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia.

Parteneriatele s-au stabilit pe baza derulării de activități concrete care au condus la formularea a cinci cereri de brevete de invenție, articole publicate în reviste de specialitate și în volumele de lucrări ale unor manifestări științifice de prestigiu. Totodată, au fost formulate propuneri de proiecte pentru apeluri în cadrul Programului Orizont Europa și EraNet.

Proiectul „EITRM-OUC”, cod MySMIS 108048, contract nr. 338/390014/09.02.2021 Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiție: PI 1a) Consolidarea cercetării și inovării (C&I) a infrastructurii și a capacității de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile CDI ale programului – cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.010.000 de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 1.643.400 de lei.Ştiri recomandate

12