Vizitatorii nu mai au voie cu telefoane mobile în penitenciare!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Cum se fac percheziţiile potrivit Mandela Rules

Vizitatorii nu mai au voie cu telefoane mobile în penitenciare!

Justiție 14 Septembrie 2018 / 15:25 1129 accesări

Interzicerea accesului vizitatorilor cu telefoane mobile în penitenciare, precum şi dotarea supraveghetorilor cu dispozitivele individuale de alarmare-avertizare şi camere video corporale se numără printre modificările ce urmează să fie aduse Regulamentului privind siguranţa locurilor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordin al ministrului, prin care se doreşte actualizarea regulamentului privind siguranţa locurilor de detenţie din subordinea ANP. Potrivit proiectului de ordin, se reglementează mijloacele de protecţie şi imobilizare folosite, precum şi scopul utilizării acestora, în sensul că acestea se dispun pentru împiedicarea actelor de autoagresiune sau de suicid, rănirea altei persoane, distrugerea de bunuri ori tulburarea în mod grav a ordinii, acţiunilor agresive şi violente ale persoanelor private de libertate, în vederea restabilirii ordinii şi disciplinei în camerele de cazare sau alte locuri, precum şi pentru prevenirea incidentelor de altă natură şi sunt prezentate motivele de siguranţă care se au în vedere la cazarea pe durata cercetării disciplinare.

De asemenea, noul regulament dă posibilitatea ca directorul locului de deţinere să poată aproba, în situaţii temeinic justificate, transportul persoanelor private de libertate cu alte mijloace operative de transport persoane, cu luarea măsurilor de siguranţă corespunzătoare, având în vedere situaţiile de absolută necesitate în care o persoană trebuie transportată într-o locaţie exterioară, unitatea nefiind în măsură să asigure transportul cu mijloc auto special.

O altă modificare se referă la modul de planificare a personalului în serviciul pază, însoţire, supraveghere, escortare, precum şi a membrilor structurilor asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control.

Totodată, conform documentului, se modifică şi componenţa comisiei de recunoaştere, care va fi formată din şeful serviciului siguranţa deţinerii, reprezentant al compartimentului medical, responsabilul cu sănătatea şi securitatea în muncă din locul de deţinere şi reprezentantul operatorului economic, fiind eliminat şeful serviciului evidenţa şi organizarea muncii, respectiv înlocuit medicul unităţii cu personal medical, pentru eficientizarea activităţii.

O nouă prevedere se referă la interzicerea accesului persoanelor vizitatoare în locul de deţinere cu telefoane mobile, dar şi stabilirea unor excepţii legate de controlul antiterorist şi de specialitate. Astfel, se consideră excepţii de la regulă personalul şi mijloacele de transport aparţinând structurilor de intervenţie, în situaţia în care sunt solicitaţi de urgenţă în interiorul sectorului de deţinere, în vederea soluţionării incidentelor operaţionale/critice, precum şi personalul şi mijloacele de transport solicitate de administraţia locului de deţinere prin serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Mai mult, potrivit noului regulament, personalul numit pentru supravegherea persoanelor private de libertate şi conducerea activităţilor zilnice are stabilită o dotare standard ce include, alături de dispozitivele individuale de alarmare-avertizare în caz de pericol sau producere a unor incidente, conectate la dispeceratul locului de deţinere, camere video portabile individuale.

Cu privire la efectuarea percheziţiei corporale, pentru respectarea unor recomandări ale Avocatului Poporului, ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, dar şi pentru a transpune unele reguli, în special Regula 50 din Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite pentru tratamentul deţinuţilor (Mandela Rules), s-a stabilit ca efectuarea acesteia să se realizeze în două etape, astfel încât persoana percheziţionată să nu aibă partea superioară a corpului şi cea inferioară dezbrăcate în acelaşi timp.

Regula 50 prevede că "legile şi regulamentele care reglementează percheziţionarea deţinuţilor şi celulelor trebuie să fie în conformitate cu obligaţiile prevăzute în legislaţia internaţională şi să ia în consideraţie standardele şi normele internaţionale, ţinând cont de necesitatea de a asigura securitatea în penitenciar; percheziţiile trebuie să se desfăşoare cu respectarea demnităţii umane inerente şi a intimităţii persoanei percheziţionate, precum şi a principiilor de proporţionalitate, legalitate şi necesitate".

În cadrul regulamentului s-a inserat şi faptul că pentru deţinuţii cu tulburări psihice grave, de natură a pune în pericol siguranţa proprie sau a altor persoane, în momentele de criză pot fi utilizate mijloacele de imobilizare, în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, fiind definit şi termenul de medic curant.

În document se mai precizează că regulamentul conţine principiile pentru procedurile standard de intervenţie şi imobilizare, tipurile de incidente şi regulile de urmat înainte, în timpul şi după intervenţie, obligativitatea folosirii camerelor de luat vederi şi asigurarea ca persoanele asupra cărora au fost utilizate mijloace de imobilizare să fie prezentate la cabinetul medical.12