Votul pe OUG privind doctoratele, amânat! Vezi modificările!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Votul pe OUG privind doctoratele, amânat! Vezi modificările!

Educație 26 Aprilie 2016 / 17:05 4518 accesări

Să nu vă imaginaţi că, în România, există vreun domeniu care să fi scăpat practicilor cu care ne-am obişnuit. Adică neprofesionalismul care conduce detaşat în toate sectoarele. În Educaţie? Ce să mai vorbim... Cea mai recentă mostră vine din partea Comisiei pentru învăţământ a Senatului, care a modificat OUG privind tezele de doctorat, astfel încât universităţile vor fi cele care vor decide acordarea şi retragerea titlului de doctor. Asta ştiam. Ce am mai aflat însă este că... votul a fost amânat!

Ordonanţa de Urgenţă privind doctoratele a fost modificată substanţial de Comisia de învăţământ a Senatului, astfel încât universităţile vor fi cele care vor decide acordarea şi retragerea titlului de doctor. De asemenea, senatorii din comisie au abrogat articolul care prevedea că "certificatele şi diplomele de licenţă, de master şi/sau de doctor încetează să mai producă efecte juridice, din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a acestora". "În vederea profesionalizării activităţilor privind organizarea studiilor universitare de doctorat şi pentru a asigura schimbul de bune practici, instituţiile organizatoare de studii universitare pot înfiinţa un Colegiu Naţional al Instituţiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumit în continuare CNIOSUD", potrivit raportului Comisiei, dezbătut marţi în plen. "IOSUD sunt evaluate instituţional în vederea acreditării în ceea ce priveşte infrastructura laboratoarelor, echipa de cercetare şi performanţele conducătorilor de doctorat. Evaluarea IOSUD se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, denumit în continuare EQAR", potrivit raportului.

METODOLOGIA DE EVALUARE

Metodologia de evaluare în vederea acreditării, care cuprinde şi standardele agreate de către Consiliul ARACIS cu avizul Consiliului Naţional al Rectorilor, se aprobă prin ordin de ministru. De asemenea, IOSUD urmează să fie evaluată periodic, iar în baza evaluării şcolii doctorale, ARACIS propune ministrului Educaţiei acordarea sau retragerea acreditării.

Raportul comisiei mai prevede că şcolile doctorale se organizează prin hotărârea Senatului universitar sau a Prezidiului Academiei Române pe discipline sau tematici disciplinare şi/sau interdisciplinare.

CUM VOR FI NOTATE TEZELE?

Comisiile cu rol ştiinţific analizează respectarea procedurilor şi a standardelor de calitate şi etică profesională pentru fiecare teză de doctorat. Tezele de doctorat vor fi notate cu calificativele "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" sau "Nesatisfăcător", iar doctoranzii care obţin calificativul "Nesatisfăcător" la a doua susţinere a tezei, în faţa aceleiaşi comisii, vor fi exmatriculaţi.

ÎN CE CONDIŢII SE RETRAGE ACREDITAREA?

Un alt amendament adoptat de comisie presupune retragerea acreditării şcolii doctorale, în cazul nerespectării standardelor de etică profesională, iar reacreditarea se poate obţine după cel puţin cinci ani de la pierderea acreditării.

CINE POATE FI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT?

Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin hotărâre a Senatului universitar al IOSUD sau a Prezidiului Academiei Române prin atestatul de acreditare, în conformitate cu standardele propuse de CNATDCU şi aprobate prin ordin de ministru. "Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional. Standardele minimale propuse de CNATDCU pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau de gradul profesional şi sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar", potrivit raportului Comisiei.

CUM SUNT SANCŢIONAŢI PROFESORII CARE AU CĂLCAT PE BEC?

Comisia a introdus un amendament prin care "titularul unui titlu ştiinţific de doctor poate solicita, după caz, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renunţarea la titlul în cauză. În astfel de cazuri, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori IOSUD emite actul prin care se ia act de renunţarea la titlu, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării".

Personalul didactic şi de cercetare poate fi sancţionat pentru încălcarea eticii sau pentru abateri de la buna conduită în cercetare ştiinţifică prin avertisment scris, retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor, diminuarea salariului, suspendarea temporară a dreptului de înscriere la concursuri pentru funcţii didactice, destituirea din funcţie, interzicerea temporară a acesului la finanţare din fonduri publice pentru cercetare, retragerea titlului de doctor, retragerea calităţii de conducător de doctorat sau desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

"Este vorba de regândirea şcolilor doctorale şi a doctoratelor în jurul cărora în ultima vreme s-au stârnit foarte multe discuţii (...) De aceea, prin ceea ce adăugat Comisia de învăţământ de la Senat vă propunem o creştere a responsabilităţii universităţilor, pentru că ele sunt cele care acordă acest titlu şi, ca urmare, trebuie să îşi regândească structurile aşa cum le propunem prin aceste amendamente în aşa fel încât, prin creşterea exigenţei, să nu mai fie posibile derapaje atât în ceea ce priveşte calitatea profesională a acestui ciclu de studii, cât şi în ceea ce priveşte abaterile de la etica universitară", a declarat preşedintele Comisiei de învăţământ, senatorul PSD Ecaterina Adronescu, în plen.

ŞCOLILE DOCTORALE, PROTEJATE DE DERAPAJE?!

Preşedintele comisiei a mai spus că în raportul pe care l-a supus plenului pentru dezbatere introduce elemente care să protejeze şcolile doctorale de derapaje.

"Am venit în faţa dumneavoastră cu acele elemente care ar fi de natură să protejeze acest al treilea ciclu de studii de învăţământ superior de derapajele care au adus în presă atât de multe dezbateri din păcate nefericite pentru sistemul de învăţământ, cât şi pentru societate în general", a mai spus senatorul PSD. La rândul său, senatorul liberal Puiu Haşotti a spus că proiectul trebuie să primească un vot favorabil în plen pentru că "mai puţin înseamnă mai mult decât nimic". "Acesta este doar un prim pas pentru creşterea exigenţei atunci când vine vorba despre doctorate. Cred că în textul actului normativ poate ar fi trebuit să fie mai clar explicaţi anumiţi termeni pentru a fi mai clară situaţia expusă foarte corect de doamna ministru", a spus Haşotti în timpul dezbaterilor.

Senatorul liberal a mai spus că există diferenţe de calitate de la o universitate la alta şi că din acest motiv ARACIS va trebui să aibă un rol din ce în ce mai important.

"Aceasta este o chestiune fundamentală pentru învăţământul românesc, pentru că ştim foarte bine cum s-au dat unele doctorate, din păcate. (…) Un fost coleg de al nostru, personaj public de altfel, şi-a dat două doctorate în trei luni la Chişinău. Ce facem cu acestea, unde le contestăm? Nu avem unde. Asta este. Nici nu o să putem acum să contestăm zecile sau sutele de doctorate pe ici, pe colo cu nişte comisii de doctorat mai mult decât discutabile. Dar măcar acesta este un pas bun făcut înainte, dar care trebuie urmat şi de alţi paşi", a mai spus Haşotti.

Senatul este Cameră decizională în privinţa OUG privind organizarea doctoratelor.12