Tot ce trebuie să ştii despre Evaluarea Naţională!

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
EDU.RO Tot ce trebuie să ştii despre Evaluarea Naţională!
Educație 18 Iunie 2017 / 16:50 3413 accesări 0 comentarii

Luni, 19 iunie, este o zi cu mari emoţii atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi. Începe Evaluarea Națională 2017! Astfel, luni, 19 iunie 2017, elevii vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura română. Pe 21 iunie 2017 urmează Matematica, tot probă scrisă. Pe 22 iunie 2017 este rândul probei scrise la Limba şi literatura maternă. Rezultatele se vor afişa pe 26 iunie 2017, până la ora 16.00. Tot în această zi, în intervalul 16.00 - 20.00, cei care cred că au fost nedreptăţiţi de profesorii care le-au corectat lucrările pot depune contestaţii. Acestea se vor rezolva în perioada 27 - 29 iunie 2017. Pe 30 iunie 2017 se vor afişa rezultatele finale.

DE CE TREBUIE SĂ ŢII CONT LA ACEST EXAMEN!

Potrivit edu.ro, există câteva norme pe care trebuie să le respecţi cu stricteţe pentru a putea intra în examen şi pentru ca lucrarea să fie considerată validă. Iată care sunt acestea:

  • Sunt acceptate doar stilouri sau pixuri cu cerneală albastră! Orice altă culoare o să-ţi anuleze lucrarea;
  • Pentru scheme şi desene poţi folosi numai creion negru;
  • Dacă greşeşti, vei tăia fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală;
  • Cel mai important aspect: în timpul examenului NU ai voie să comunici cu un alt coleg, să copiezi sau să transmiţi materiale care permit copiatul. Dacă încalci această regulă vei fi eliminat din proba de examen şi vei primi nota 1 pe lucrare;
  • După cum bine ştii, nu ai voie cu materiale din care să poţi copia, cum ar fi: manuale, dicţionare sau notiţe;
  • În sala de examen sunt interzise ghiozdanele, rucsacurile, sacoşele sau poşetele! Ele se lasă în sala de depozitare;
  • Telefonul mobil se ţine în sală doar închis. De asemenea, sunt interzise căştile audio şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare ce permite conectarea la internet;
  • Toate sălile de examen, sălile în care se multiplică subiectele sau cele în care se preiau, evaluează sau se depozitează lucrările scrise vor fi dotate cu camere de luat vederi;
  • Lucrarea va fi corectată de către 2 profesori evaluatori care lucrează în săli separate. Profesorii sunt selectaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii arondaţi la centrul respectiv;
  • În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează media şi se trece pe lucrare ca notă finală, care este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori.

CITIŢI AICI REGULAMENTUL EVALUĂRII NAŢIONALE!

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2016-2017 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului Educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

Programele pentru disciplinele Limba și literatura română și Matematică, valabile pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului Educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Cum se calculeză notele!

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

După încheierea evaluării și deschiderea lucrărilor, președintele comisiei de contestații analizează notele acordate după reevaluare, în comparație cu cele acordate inițial. În situația în care se constată diferențe de notare mai mari de 1 punct, în plus sau în minus, între notele de la Evaluarea inițială și cele de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Camere de luat vederi peste tot!

Comisiile județene / comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

În vederea asigurării desfășurării corecte a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene / comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Dacă, în urma verificărilor menționate, se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Nu aveţi voie să...

Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare / care permite conectarea la internet / la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Ce se întâmplă dacă se încalcă regulile de mai sus

Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă / tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

După parcurgerea pașilor menționați, candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile și mențiunea că știu că nerespectarea are drept consecință măsurile menționate.

Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene / a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Solicitarea de vizualizare nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Adaugă comentariul tău

NOTĂ: Te rugăm să comentezi la subiect. Sunt interzise atacurile la persoană, limbajul vulgar sau tendenţios şi postarea materialelor publicitare. Încălcarea acestor norme va fi sancţionată cu ştergerea imediată a comentariului.

Ştiri recomandate

Pagina a fost generata in 0.1983 secunde