Până se trezeşte Primăria Constanţa... Detalii despre ajutorul de încălzire

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Cine îl primeşte, cât şi ce acte sunt necesare Până se trezeşte Primăria Constanţa... Detalii despre ajutorul de încălzire
Administrație 17 Septembrie 2018 / 18:11 2507 accesări 1 comentariu

A venit vremea pentru depunerea cererilor de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. La Constanţa nu s-a anunţat încă nimic, căci afară sunt încă temperaturi ridicate şi autorităţile se soresc, liniştite. Sperăm să nu fie luate prin surprindere şi în această privinţă birocratică, aşa cum reuşesc să păţească în fiecare an, când vine sezonul rece.

Până se trezeşte şi administraţia locală, ameţită probabil şi de aburii vinului şi ţuicii de pe la diversele serbări câmpeneşti pe care le tot patronează prin oraş (în special în Piaţa Ovidiu, că aşa suntem noi ţărani), vă prezentăm regulile generale, de bază, pentru obţinerea unui astfel de ajutor.

Astfel, persoanele singure sau familiile ce nu pot acoperi cheltuielile legate de încălzirea casei în sezonul rece pot solicita un ajutor bănesc din partea statului, numit ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru perioada cuprinsă între lunile noiembrie și martie din anul următor, iar cererea pentru obținerea lui se depune până la mijlocul lunii octombrie.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioadă sezonului rece.

Ajutorul lunar pentru energie termică se va acorda doar în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,572 ISR (indicator social de referinţă – n.r.) în cazul familiilor și 2,164 ISR în cazul persoanei singure. Având în vedere că, în momentul de față, valoarea ISR este de 500 lei, venitul net trebuie să fie de maxim 786 lei în cazul familiilor și de maxim 1.082 lei în cazul persoanei singure.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ, limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE precum şi cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita maxima a venitului net pe membru de familie este de 615 lei, atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Vezi cine nu beneficiază de ajutor pentru încălzire

Există şi persoane care nu beneficiază de ajutoare de încălzire deşi au o situaţie financiară precară. Este vorba despre persoanele care beneficiază deja de tarif social în condițiile prevăzute de Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultima instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire:

  • cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (formulare tip);
  • copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresă pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetătenii străini sau apatrizi);
  • adeverinţă de la asociația de proprietari/ locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresă pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;
  • acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară), chiriaș (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);
  • acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, cupoane de alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
  • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părti sociale;
  • declarație privind alte venituri realizate.

În general, toate aceste acte, însoţite de cerere, se depun la primării. Vom reveni cu detalii.

Din aceeaşi secţiune Ştiri similare
Vezi mai multe ştiri


Ştiri recomandate

Pagina a fost generata in 0.1768 secunde